Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 24

Openbaar toiletgebouw

In het centrum van Barneveld moet een openbaar toiletgebouw komen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Barneveld

"Moeten is wat zwaar aangezet, maar het is zeker de moeite waard om het te onderzoeken."

CU Barneveld

"Dit vinden we een belangrijk punt. Overigens, er zijn al publieke toiletgebouwen in Barneveld en Voorthuizen. We zouden het mooi vinden als ook winkeliers een toilet openstellen."

Lokaal Belang Barneveld

"Het vinden van een GRATIS openbaar toilet voor inwoners van onze gemeente en voor gasten die onze dorpen bezoeken, is lastig. Bij gastvrijheid hoort ook het bieden van een adequate voorziening van een openbaar toilet. Daarom wil Lokaal Belang dat onze gemeente gaat zorgen voor een openbaar toiletgebouw in zowel het winkelgebied van Voorthuizen als in Barneveld. https://www.lokaal-belang.com/h3-groen-en-openbare-ruimte"

Pro'98 Barneveld

Geen toelichting gegeven

SGP Barneveld

Geen toelichting gegeven

VVD Barneveld

"Barneveld heeft reeds een openbaar toilet. Vanuit de verantwoordelijkheid van het centrum mogen horeca en winkeliers best wat meer gastvrij zijn. Ook als het gaat om toiletbezoek. "

SGV Barneveld

"In principe is er met weinig kosten veel service voor de burgers."

Neutraal

Oneens

Burger Initiatief Barneveld

"Er is net een urinoir geplaatst op het horecaplein. In het centrum zijn volop horecagelegenheden waar je voor een kleine vergoeding naar het toilet tijdens grote evenementen zoals de Oud Veluwse Markt zijn er toiletmogelijkheden, dus een vast gebouw hoeft voor ons niet."

Stelling 2 van 24

Woningbouw buitenranden

De gemeente moet woningbouw aan de buitenranden van Barneveld zoveel mogelijk beperken.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Burger Initiatief Barneveld

"Het is wel de vraag wat met de buitenranden bedoeld wordt. Nieuwe wijken komen aan de buitenranden, dat mag. Waar wij tegen zijn is de haast stiekeme uitbreiding door gebruik te maken van sloopmeters elders, waarbij steeds meer in het buitengebied wordt gebouwd."

Neutraal

Lokaal Belang Barneveld

"Er moet altijd gekeken worden naar de lokale wensen en behoeften. Het ligt er dus aan welke buitenranden precies. In o.a. Garderen, Terschuur en Stroe mogen wat Lokaal Belang betreft in de toekomst nog zeker woningen gebouwd worden als daar behoefte aan is. Meer info over wonen en bouwen? https://www.lokaal-belang.com/h9-bouwen-en-wonen "

Oneens

CDA Barneveld

Geen toelichting gegeven

CU Barneveld

"In Barneveld wordt flink gebouwd. Voor de kleine dorpen moet de bouw zoveel mogelijk voor de eigen inwoners zijn. We vinden het belangrijk dat er ook voldoende open ruimte en groen in de dorpen blijft. Daarom ontkomen we niet aan uitbreiding aan de randen van met name Barneveld."

Pro'98 Barneveld

"Eigenlijk zijn we er geen voorstander van om bij ieder nieuwbouwproject weer een schop in het groen te zetten en zien we liever inbreiding dan uitbreiding. Maar vaak zorgt inbreiding er voor dat ook de laatste restjes groen uit de kern verdwijnen. En die zijn hard nodig als speel- en recreatieplekken en als ‘groene longen’ binnen de bebouwde kom. Daarom ontkomen we er niet altijd aan om ook de randen te benutten. Maar dan wel met respect voor natuur en landschap!"

SGP Barneveld

Geen toelichting gegeven

VVD Barneveld

"De VVD steunt zgn. inbreidingsplannen, maar er zijn diverse woningbouwprojecten aan de randen van b.v. Barneveld en Voorthuizen waar de VVD volledige steun aan geeft."

SGV Barneveld

"Aan de buitenkant van het dorp kun je goedkoper bouwen en tegelijkertijd verbetert kwaliteit in het dorp. Dus dorps houden."

Stelling 3 van 24

Alochol- en drugsvoorlichting

De gemeente moet meer geld besteden aan alcohol- en drugsvoorlichting op scholen en bij verenigingen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Barneveld

Geen toelichting gegeven

CU Barneveld

"Barneveld is lid van Frisvalley, een samenwerkingsverband om jongeren te stimuleren alcohol te laten staan. Dat vinden wij belangrijk. De acties om alcoholmisbruik tegen te gaan mogen best uitgebreid worden. Ook over drugs maken we ons geen illusies. Daarom vinden we voorlichting gericht op preventie belangrijk en pakken we hennepkwekerijen hard aan."

Lokaal Belang Barneveld

"Alcohol- en drugsgebruik kan leiden tot verslaving en dat is slecht voor onze jeugd. Onze jeugd is de toekomst en daar moeten wij zuinig op zijn zodat zij de kans hebben op een goede ontwikkeling en een fijne toekomst. Meer info over welzijn & zorg? https://www.lokaal-belang.com/h2-welzijn-zorg-en-werk-inkomen "

Pro'98 Barneveld

"Pro'98 vindt voorlichting over alcohol en drugs op scholen en verenigingen een goede zaak. De gemeente kan daarbij stimulerend optreden door het beschikbaar stellen van benodigde middelen en speciale programma's zoals toneelvoorstellingen."

SGP Barneveld

"Voorlichting geven over alcoholgebruik aan jongeren en hun ouders;(…) Drugsverslavingen brengen grote risico’s voor de gezondheid met zich mee. Onder andere dodelijke ziekten en hersenbeschadigingen zijn hier het gevolg van. De SGP vindt het belangrijk dat op (basis)scholen jongeren en hun ouders voorlichting krijgen over deze ernstige gezondheidsrisico’s van drugs. Ze wil dat de gemeente financieel bijdraagt aan deze voorlichting."

VVD Barneveld

"Kwetsbare jongeren verdienen goede voorlichting. De gemeente stimuleert dat jongeren op scholen voorlichting over alcohol, drugs en sexualiteit krijgen. Als je iets belangrijk vindt moet je ook bereid zijn te betalen."

SGV Barneveld

"Voorlichting op jonge leeftijd heeft grote voordelen omdat er dan nog meestal geen alcohol of drugsgebruik is."

Neutraal

Oneens

Burger Initiatief Barneveld

"De gemeente moet wel deze voorlichting stimuleren en eventueel geld besteden aan voorlichting op scholen. Voor verenigingen zien wij dit als een eigen verantwoordelijkheid. Een bijdrage kan wel in het beschikbaar stellen van bijvoorbeeld mensen van Be Active, die op een speelse wijze jongeren bewust kunnen maken."

Stelling 4 van 24

Nieuwe Veluwehal

De huidige Veluwehal is verouderd en moet worden vervangen door een nieuw gebouw.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Barneveld

"De VVD wil graag met de burgers in Barneveld in gesprek om te bepalen wat er in de komende jaren moet gebeuren met de huidige locatie van de Veluwehal. De VVD wil de functies verplaatsen naar de rand van het dorp en op deze locatie een wijk realiseren voor jongeren en ouderen."

Neutraal

SGP Barneveld

Geen toelichting gegeven

Oneens

Burger Initiatief Barneveld

"De Veluwehal is nog niet zo lang geleden gerenoveerd. Een nieuw gebouw is dus prematuur, dat is geld weggooien. Wij zien bovendien graag een sociaal centrum als dit in het midden van het dorp, dat maakt ons net iets anders. Ideaal ook voor de winkels: even het dorp in na het zwemmen, voor het bowlen of bij je activiteit in de Veluwehal."

CDA Barneveld

"De Veluwehal als sport- en ontmoetingsplek in het centrum van Barneveld is zeer waardevol."

CU Barneveld

"De ChristenUnie hecht veel waarde aan dorpshuizen. We vinden het daarom belangrijk dat ook Barneveld haar dorpshuis, de Veluwehal, behoudt. De laatste jaren is er veel in de Veluwehal geïnvesteerd. Nu afbreken zou kapitaalvernietiging zijn. Wanneer het moment komt dat de hal vernieuwd moet worden, willen we in ieder geval de maatschappelijke functie behouden, liefst op de huidige plek."

Lokaal Belang Barneveld

"De sloop van de Veluwehal als sociaal hart van Barneveld is in de ogen van Lokaal Belang is geen goed idee. Dit centraal gelegen sociale hart, als ontmoetingsplaats voor vele mensen met hun diverse activiteiten zoals jongeren en senioren, is waardevol en moet behouden blijven. Daarbij is er voor vele miljoenen geïnvesteerd, ook op het gebied van duurzaamheid! Dit zou directe kapitaalvernietiging van belastinggeld betekenen. https://www.lokaal-belang.com/behoud-het-sociale-hart-van-barneveld"

Pro'98 Barneveld

"De huidige Veluwehal heeft door zijn centrale ligging en brede aanbod van voorzieningen een unieke positie in Barneveld. Recent heeft er nog groot onderhoud plaatsgevonden. Wat Pro’98 betreft vinden in de Veluwehal juist activiteiten plaats die het centrum van Barneveld versterken. Het jongerencentrum, sportactiviteiten, bowling en recent nog het WK taekwando, maar ook de jaarlijkse Tour de Force en feesten zoals Helden van Barneveld vinden hier plaats. "

SGV Barneveld

"Absoluut geen nieuw of hoogbouw midden in het centrum. De openheid in dit gebied is een gewaardeerd deel van het centrum. Alles ten koste van de pegels is niet goed. Beter aan de buitenrand bijbouwen."

Stelling 5 van 24

OZB-verlaging

De belasting op eigen woning (OZB) moet omlaag.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Burger Initiatief Barneveld

"Weliswaar is onze gemeente niet de duurste, maar de bewoners krijgen al genoeg kosten om de oren. Als het beter gaat met de economie en de portemonnee van de gemeente ook beter gevuld is, mogen de inwoners daar iets van terugzien. En dan graag alle bewoners. "

CDA Barneveld

Geen toelichting gegeven

CU Barneveld

"De ChristenUnie is er altijd voor geweest om de OZB te matigen. We willen waar mogelijk voorkomen dat het OZB-bedrag stijgt, behalve met de inflatiecorrectie. Toen de huizenprijzen omlaag gingen, werd de OZB procentueel verhoogd, zodat de totale inkomsten gemeentebreed gelijk bleven. Nu de huizenprijzen weer stijgen, kan het OZB-percentage dus omlaag. Zo blijven we op hetzelfde totaalbedrag."

Neutraal

Lokaal Belang Barneveld

"Onze gemeente heeft een gemiddelde OZB belastingdruk in Gelderland. Wat betreft Lokaal Belang gaat deze belasting niet omhoog, maar indien daar voldoende financiële ruimte voor is, moet de belasting omlaag. Lokaal Belang wil de komende raadsperiode dat de toe te passen inflatiecorrectie gelijk is aan het gemiddelde van de inflatie van de vijf daar aan voorafgaande jaren. Meer info over financiën en belastingen? https://www.lokaal-belang.com/h12-financi-n-en-belastingen "

Pro'98 Barneveld

"Verlagen is geen doel opzich. Wij willen bijvoorbeeld de mogelijkheden nagaan om de energietransitie te ondersteunen met de gemeentelijke belastingen. Daarbij denken wij bijvoorbeeld aan de invoering van verschillende tarieven voor de gemeentelijke belastingen, of een verlaging daarvan, om daarmee verduurzaming te realiseren. Wij hebben meermalen gepleit om eventuele stijging te koppelen aan het inflatiecijfer en daar niet boven te zitten."

SGP Barneveld

"Algemene lasten worden zo laag mogelijk gehouden."

Oneens

VVD Barneveld

"De OZB moet jaarlijks stijgen met de inflatiecorrectie. Indien de prijs van een huis stijgt moet dit worden gecompenseerd, zodat de stijging van de OZB alleen stijgt met de inflatiecorrectie alsof er geen sprake is van prijsstijging van het huis."

SGV Barneveld

"De huisvesting en welzijns normen worden alleen maar meer en vergen meer investeringen om een goed product te kunnen leveren tegen een acceptabele prijs. Barneveld als agrarische gemeente moet alles in het werk stellen om de veehouder te helpen."

Stelling 6 van 24

Veestallen

De gemeente moet geen toestemming geven voor de bouw van nieuwe grote veestallen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Burger Initiatief Barneveld

"Groot is een betrekkelijk begrip maar wij willen zeker geen megastallen in ons buitengebied. Nieuwe stallen moeten passen in het landschap en voldoen aan alle eisen voor gezondheid omwonenden en milieu."

CU Barneveld

"Natuurlijk moeten er mogelijkheden voor boeren zijn om uit te breiden. Maar we zijn tegen de bouw van megastallen in ons buitengebied. Het buitengebied moet een landelijke uitstraling houden. De ChristenUnie zal zich blijven inzetten voor het gezinsbedrijf. Dat is de kracht van de agrarische sector."

Lokaal Belang Barneveld

"In het kader van de luchtkwaliteit en volksgezondheid kan naar de mening van Lokaal Belang verdere schaalvergroting niet een vanzelfsprekendheid zijn. De Volksgezondheid is taak van de overheid. Essentieel is het kunnen inademen van gezonde lucht. Helaas is de lucht in onze gemeente niet schoon. Lokaal Belang wil dat de gemeente een actief ‘Gezonde lucht beleid’ gaat formuleren. Meer info? https://www.lokaal-belang.com/h5-milieu-en-duurzaamheid"

Neutraal

CDA Barneveld

Geen toelichting gegeven

Pro'98 Barneveld

"De problematiek van fijnstof bij de intensieve (pluim)veehouderij vraagt niet alleen om technische maatregelen, maar ook om het stellen van grenzen aan de omvang van bedrijven. Het is belangrijk dat er een reductieplan fijnstof wordt opgesteld met daarin richtlijnen met waar en onder welke voorwaarden er in onze gemeente nieuwe veestallen kunnen worden gerealiseerd. Pro’98 wil daarnaast een onderzoek naar vestiging van intensieve veehouderij bij bedrijventerreinen."

SGP Barneveld

"De SGP heeft een gezonde en duurzame agrarische sector voor ogen met behoud van het gezinsbedrijf. Bij het bieden van ontwikkelingsperspectieven staat het gezinsbedrijf centraal. Agrarische bedrijven die willen uitbreiden, komt de gemeente tegemoet met een vriendelijk ruimtelijk- en milieubeleid. Hoe meer een bedrijf bijdraagt aan ruimtelijke inpassing, emissiebeperking, dierenwelzijn en duurzaamheid, hoe meer ruimte het krijgt. Deze aspecten en de bedrijfseconomie moeten in balans blijven."

SGV Barneveld

"Alleen als iemand voor verbreding van zijn activiteiten en het agrarische bedrijf niet wil uitbreiden maar financieel hier meer lol in heeft."

Oneens

VVD Barneveld

"De gemeente moet de agrarische sector waar mogelijk ruimte geven om een gezonde bedrijfsvoering te verzorgen."

Stelling 7 van 24

Zondagsopenstelling

Winkeliers moeten de mogelijkheid krijgen om op zondag open te gaan.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Pro'98 Barneveld

"Pro'98 vindt per definitie dat ondernemers zelf mogen bepalen of zij wel of niet op zondag open gaan. Pro'98 vindt het een vreemde situatie dat dit in de ene gemeente wel is toegestaan en in de andere niet. Dit zorgt voor oneerlijke concurrentie. Pro'98 wil winkeliers absoluut niet dwingen om op zondag open te gaan. Wij hebben op dit moment geen signalen ontvangen van winkeliers dat zij open zouden willen op zondag. Mocht dit wel het geval zijn, dan willen wij hier serieus naar kijken. "

VVD Barneveld

"Het is aan de ondernemer en niet aan de gemeente om te bepalen wanneer een winkel open kan zijn."

Neutraal

Lokaal Belang Barneveld

"De 'Zondag' is een kwetsbaar thema waar verschillend over gedacht wordt. Lokaal Belang wil de ruimte geven aan die verschillende gedachten. Een dorpsreferendum kan een instrument zijn om de afzonderlijke dorpen, met de inwoners en winkeliers, zelfstandig te laten oordelen of dit gewenst is of niet. Meer info over de versterking van de lokale democratie? https://www.lokaal-belang.com/h8-bestuur "

Oneens

Burger Initiatief Barneveld

"Wij willen graag het eigene van de gemeente Barneveld met haar zondagsrust behouden. Het is heerlijk om één dag in de week rust te hebben, voor iedereen. Als je die rust niet wilt, kun je gerust naar omliggende plaatsen gaan, maar Barneveld mag zich van ons juist met die zondagsrust profileren."

CDA Barneveld

"Het is goed om een collectieve rustdag te hebben."

CU Barneveld

"De rustdag is een zegen van de Here God. Rust is steeds moeilijker te vinden. Dat maakt het extra belangrijk om zuinig te zijn op deze dag dat we samen kunnen komen in de kerk, maar ook met familie en vrienden. In 2014 heeft 83% van de Barneveldse en Voorthuizense winkeliers in een CU-enquête aangegeven geen winkelopenstelling op zondag te willen. Dus de vraag is er ook niet."

SGP Barneveld

"“Een groot gedeelte van de Barnevelders gebruikt de zondag als dag om God en elkaar te dienen. Daarnaast biedt één rustdag per week een gezond weekritme, waarmee deze dag waardevol is om in stand te houden voor onze samenleving. Het ideaal van de SGP is dat openbare gebouwen, horeca en winkels gesloten zijn op zondag. (…) De Verordening Winkeltijden moet de gemeente gebruiken om winkels gesloten te houden op zondag en om de horecatijden op zondag niet verder te verruimen."

SGV Barneveld

"Zondag is een rustdag waar velen kerkelijk of onkerkelijk liever geen afstand van doen."

Stelling 8 van 24

Activiteiten op de boerderij

Boeren moeten volop de mogelijkheid krijgen om nieuwe activiteiten (B&B, zorgboerderij, camping, etc.) op hun terrein te starten.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Burger Initiatief Barneveld

"Met dien verstande dat het woord ‘volop’ voor ons een brug te ver is. Alle activiteiten in het buitengebied moeten passen in het landschap en we moeten gezamenlijk zoeken naar een goede invulling, zeker met het oog op VAB, (vrijkomende Agrarische Bebouwing). Maar de gemeente moet initiatieven zeker niet dwarsbomen."

CDA Barneveld

Geen toelichting gegeven

CU Barneveld

"Boeren moeten de mogelijkheid hebben hun bedrijf te ontwikkelen. Het runnen van een boerenbedrijf is niet altijd winstgevend. Daarom is het goed dat boeren ook andere activiteiten kunnen ontplooien. Deze moeten natuurlijk wel passen binnen de omgeving."

Lokaal Belang Barneveld

"De agrarische sector is aan veranderingen onderhevig. Om het buitengebied goed te laten beheren, verzorgen en aantrekkelijk te houden, maar ook om deze bestaande ondernemers kansen op ontwikkeling te geven, moet het mogelijk zijn om op een kleinschalig niveau nieuwe activiteiten te ontplooien. https://www.lokaal-belang.com/h4-economie-en-lokaal-bedrijfsleven Meer info over toerisme/recreatie? https://www.lokaal-belang.com/h10-recreatie-en-toerisme"

Pro'98 Barneveld

"De agrarische sector is vanuit economisch oogpunt belangrijk voor onze gemeente. Pro’98 ondersteunt niet-agrarische nevenactiviteiten, mits de nevenfuncties ondergeschikt zijn aan de agrarische functie. Deze functies kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan een vitaal en aantrekkelijk platteland. Pro’98 vindt het belangrijk dat agrariërs daarmee in de gelegenheid worden gesteld om hun activiteiten te verbreden en hun inkomsten aan te vullen. "

SGP Barneveld

"De SGP steunt deze initiatieven zolang er een goed evenwicht blijft ten opzichte van agrarische functies in het landelijk gebied. De SGP wil verpaupering van het buitengebied tegengegaan door leegkomende stallen in te zetten voor functieveranderingen. Agrarische bedrijven die stoppen, moeten kunnen rekenen op een welwillend functieveranderingsbeleid. Ook bij functieveranderingen hecht de SGP eraan dat de nieuwe functies passen binnen het agrarisch gebied."

VVD Barneveld

"De VVD ondersteunt de agrarische sector om een gezonde en gevarieerde bedrijfsvoering mogelijk te voeren."

Neutraal

SGV Barneveld

"Alleen als iemand voor verbreding van zijn activiteiten en het agrarische bedrijf niet wil uitbreiden maar financieel hier meer lol in heeft."

Oneens

Stelling 9 van 24

Cameratoezicht dorpen

De gemeente moet beveiligingscamera’s bij de toegangswegen van de kleine dorpen plaatsen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Burger Initiatief Barneveld

"Bij kleine en bij grote dorpen. Op diverse plekken staan al camera’s voor nummerherkenning en de resultaten daarvan zijn positief. Dit moeten we in stand houden en uitbreiden."

CDA Barneveld

"Dit is goed voor de veiligheid in kleine dorpen."

CU Barneveld

"Deze camera’s zijn er al en helpen bij de aanpak van criminaliteit. Wel is het belangrijk de privacy van mensen te waarborgen. Daarom staan de camera’s niet gericht op woningen. De gemeente maakt ook gebruik van een mobiele camera als er sprake is van overlast. Daar zijn we blij mee."

Lokaal Belang Barneveld

"Lokaal Belang investeert graag in nog meer aanschaf van (mobiele) camera’s, In het bijzonder geldt dit voor ‘ANPR-camera’s’. Dit zijn ‘slimme’ camera’s die bij geconstateerde criminaliteit direct een signaal afgeven aan de politie zodat deze direct actie kunnen ondernemen. Lokaal Belang wil op alle doorgaande/toegangswegen in alle kernen van de gemeente, deze camera’s plaatsen. Pakkans vergroten, criminaliteit verlagen. Meer info? https://www.lokaal-belang.com/h1-veiligheid "

SGP Barneveld

"Wij zijn voor het inzetten op buurtpreventie en preventieavonden organiseren om woninginbraak te helpen voorkomen; uitbreiden van ANPR-camera’s met kentekenregistratie op de toegangswegen van kernen en wijken; gebruik maken van sociale media."

SGV Barneveld

"De beste investering en het hoogste resultaat is een technische beveiliging met camera's."

Neutraal

Pro'98 Barneveld

"Voor Pro'98 zijn beveiligingscamera's geen doel op zich. De gemeente heeft de belangrijke taak om onze veiligheid te waarborgen. Tegelijkertijd worden we door het grondrecht privacy beschermt tegen dezelfde gemeente. Langs deze meetlat zullen wij besluiten voor camerabeveiliging dan ook leggen. Op het moment dat de camera's noodzakelijk zijn en in verhouding met het te bereiken doel, zullen wij hierin meewerken. "

VVD Barneveld

"Het is zinvoller om camera's te plaatsen op locaties met veel mensen of locaties waar problemen zijn geweest of waar problemen verwacht kunnen worden."

Oneens

Stelling 10 van 24

Natuurontwikkeling

De ontwikkeling van natuur mag ten koste gaan van landbouwgrond.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Lokaal Belang Barneveld

"Natuur helpt bij het terugdringen van luchtvervuiling en kan de gemeente aantrekkelijker maken voor de inwoners en toeristen. Het sluit ook mooi aan bij de al aanwezige natuurgebieden in het oosten van de gemeente. Uiteraard moet er wel een goede regeling zijn voor de eigenaren van de grond. Meer info over natuur en groen? https://www.lokaal-belang.com/h3-groen-en-openbare-ruimte"

Pro'98 Barneveld

"Pro’98 ondersteunt het functieveranderingsbeleid, omdat een vitaal en landschappelijk aantrekkelijk platteland ons veel waard is. Zeker als dat gepaard gaat met natuurontwikkeling. De groene omgeving van Barneveld is aantrekkelijk voor recreanten. Natuur en rust zijn sterke punten waar recreanten graag op af komen. De gemeente moet hier op inspelen. Initiatieven die hiervan uitgaan, kunnen op een positieve grondhouding van Pro’98 rekenen. "

Neutraal

CDA Barneveld

Geen toelichting gegeven

CU Barneveld

"Natuur en landbouw vindt de ChristenUnie allebei belangrijk. Daarom willen we niet teveel landbouwgrond omzetten naar natuur. Belangrijker is het beschermen en versterken van de bestaande natuurgebieden. Met houtwallen kan de natuurwaarde verhoogt worden, terwijl de landbouwgrond behouden blijft."

Oneens

Burger Initiatief Barneveld

"De natuur die we hebben mag en moet beschermd worden. Veel boeren zorgen ook voor de natuur, dat mogen we meer waarderen. Ons buitengebied bestaat uit kleinschalige agrarische bedrijven, daar hoeft de natuur niet verder te groeien."

SGP Barneveld

"De SGP ziet agrariërs als de beste onderhouders van het buitengebied. De landbouwsector moet de hoofdgebruiker van het buitengebied blijven."

VVD Barneveld

"De agrarische sector is zelf een zwaar onderschatte beschermer van onze natuur."

SGV Barneveld

"Er is al zoveel goede landbouwgrond uit de markt genomen en omdat er steeds strengere bemestingsnormen zijn is dit strijdig met het rentmeesterschap. Natuur en landbouw kunnen prima samengaan."

Stelling 11 van 24

Winkeloppervlakte

De gemeente moet alleen nieuwe winkels toestaan in bestaande winkelpanden in het centrum.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Burger Initiatief Barneveld

"In principe eens, maar daarover moet de gemeente wel afspraken maken met vastgoedeigenaren. Niet elke beginnende winkelier kan A-locatie prijzen betalen, maar moet zich wel kunnen ontwikkelen. Er is ook perifere detailhandel, dat ligt aan de rand van een dorp. Moet kunnen, maar wel gestructureerd."

CDA Barneveld

Geen toelichting gegeven

CU Barneveld

"Het is belangrijk om winkelcentra compact te houden en leegstand te beperken tot een minimum. Mensen bezoeken vaak meerdere winkels als die bij elkaar in de buurt zijn. Verspreiding van winkels leidt er toe dat de winkeliers minder winst maken. Dit kan meer leegstand tot gevolg hebben. Om onze winkelcentra levendig te houden, moeten de winkels in elk dorp bij elkaar in de buurt liggen."

Pro'98 Barneveld

"Het centrumgebied van Barneveld wordt nu gekenmerkt door zijn compactheid. Met het oog op de huidige winkeldynamiek lijkt het toevoegen van extra winkel vierkante meters buiten het winkelcentrum van Barneveld geen goede zet. In Voorthuizen zal per situatie gekeken moeten worden of dit het centrum ten goede komt. "

SGP Barneveld

"Het centrum blijft de enige plek voor detailhandel. Door het winkelcentrumgebied niet uit te breiden, wordt leegstand voorkomen. De in de regio gemaakte afspraken over perifere detailhandel zijn daarbij leidend voor de SGP."

SGV Barneveld

"De bestaande winkels moeten voldoende bestaansrecht hebben om financieel gezond te blijven. Met de huidige aanbod is dit voldoende."

Neutraal

Lokaal Belang Barneveld

"Uit het hele land komen veel bezoekers naar onze gemeente vanwege het uitstekende aanbod van winkels. Daarom is het belangrijk dat de gemeente ook zorgt voor bescherming van de functie van de diverse dorpscentra. Lokaal Belang is een tegenstander van de ontwikkeling van grootschalige perifere detailhandel (Grote winkels buiten het centrum) Meer info over economie en bedrijfsleven? https://www.lokaal-belang.com/h4-economie-en-lokaal-bedrijfsleven "

Oneens

VVD Barneveld

"Barneveld is een gemeente met een gezonde groei en met een gezonde middenstand. Uitbreiding van winkelruimte wordt altijd zorgvuldig onderzocht op economische haalbaarheid en wordt waar mogelijk toegestaan."

Stelling 12 van 24

Windmolens

In de gemeente Barneveld moeten geen windmolens worden gebouwd.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Lokaal Belang Barneveld

"Onze gemeente is niet geschikt voor windmolens vanwege de lage windintensiteit. Daarnaast is het mooie (toeristische) landschap zeer waardevol en moet deze beschermd worden. Lokaal Belang is voorstander van windenergie, maar wel op die locatie’s die daarvoor geschikt zijn. LB zet zich in voor andere bronnen van duurzame energie waardoor windmolens ook helemaal niet nodig zijn. Zie: https://www.lokaal-belang.com/h5-milieu-en-duurzaamheid"

Neutraal

Oneens

Burger Initiatief Barneveld

"We moeten ons voorbereiden op een andere manier van met energie omgaan en andere manieren van energie opwekken. Misschien zijn windmolens niet het antwoord, maar door deze stelling beperk je jezelf als gemeente. Wel moet de gemeente de kennis in huis hebben/halen om snel op nieuwe ontwikkelingen op energiekere in te kunnen spelen."

CDA Barneveld

"We hebben vanuit ons principe ‘rentmeesterschap’ deze verantwoordelijkheid. Wel is hierbij acceptatie bij de omwonenden belangrijk."

CU Barneveld

"Onze kinderen en kleinkinderen moeten in een schone leefomgeving op kunnen groeien en gebruik kunnen maken van schone energie. Niet langer kunnen we blijven uitgaan van Gronings gas en olie uit het Midden Oosten. De overstap naar duurzame energiebronnen is nodig. Windmolens leveren veel energie. Het alternatief voor windmolens is vele hectaren landbouwgrond met zonnepanelen. Dat vinden we geen goed idee, omdat dit ten koste gaat van onze sterke agrarische sector. De ChristenUnie vind het belangr"

Pro'98 Barneveld

"Nederland, maar ook Barneveld, loopt achter op de doelstellingen die wij internationaal hebben gesteld, het meest recent in het Klimaat Akkoord van Parijs. En de conclusie is duidelijk; zonder de inzet van wind in een energiemix met zon, ook lokaal, behalen wij onze doelstellingen niet en laten wij onze omgeving slechter achter voor onze kinderen. Dat is voor Pro’98 niet acceptabel."

SGP Barneveld

"“Lokaal draagvlak en participatie is onmisbaar voor het realiseren van mogelijkheden voor groene energie. (..) De SGP stimuleert zonnepanelen op (fabrieks)daken en staldaken. Ook is de SGP voorstander van toepassing van windenergie. Het zoeken naar locaties hiervoor moet in een zorgvuldig proces plaatsvinden."

VVD Barneveld

"De VVD wil op zoek naar alternatieve bronnen van energieopwekking. Steun onder de bevolking is hierbij wel cruciaal."

SGV Barneveld

"Er zijn voldoende mogelijkheden om windmolens te plaatsen waar weinig beperkingen voor de buurt zijn en hiermee is een grote slag te maken in duurzaamheid. Niet in het bos maar aan de randen zou het wel moeten kunnen."

Stelling 13 van 24

Buurtwachten

De gemeente moet buurtwachten financieel ondersteunen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Barneveld

"We zijn positief over buurtwachten, maar weten niet of er op dit moment financiële steun nodig is. Wanneer dit wel het geval is, zijn we bereid hier geld voor vrij te maken."

CU Barneveld

"De gemeente moet buurtwachten ondersteunen met kennis en camera’s. De kosten voor deze ondersteuning worden gedragen door de gemeente. Dit betekent dat er regelmatig overleg wordt gevoerd met buurtwachten en dat er camera’s beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld om auto inbraken te signaleren."

Lokaal Belang Barneveld

"Investeren in het vergroten van de veiligheid is een goed idee. Lokaal Belang wil een nachtboa voor 7 nachten per week in de gemeente Barneveld. Criminaliteit moet omlaag. Buurtwachten zijn betrokken inwoners die waardering voor hun inspanning verdienen. De politie is eindverantwoordelijk voor handhavend optreden, maar nachtboa's en buurtwachten hebben een signaleringsfunctie en zijn dus van grote meerwaarde. Meer info over veiligheid: https://www.lokaal-belang.com/h1-veiligheid"

Neutraal

Pro'98 Barneveld

"Pro'98 vind het belangrijk dat voor iedereen duidelijk is waar de bevoegdheden liggen als het gaat om veiligheid en ordehandhaving. Buurtwachten hebben een signalerende rol. De gemeente kan waar nodig ondersteunen door het geven van voorlichting en het maken van duidelijke afspraken tussen gemeente, politie en buurtwachten. "

SGP Barneveld

Geen toelichting gegeven

VVD Barneveld

"Veiligheid is voor de VVD zeer belangrijk. Waar buurtwachten de taken van de politie kunnen versterken wordt dit toegejuicht. "

Oneens

Burger Initiatief Barneveld

"De gemeente mag wel faciliteren en doet dat ook door bijvoorbeeld zaklampen en portofoons ter beschikking te stellen. Maar een buurtwacht is een initiatief van eigen bewoners en dan komt het principe zelf-samen-gemeente om de hoek kijken. Wel mag de gemeente een dergelijke groep ondersteunen waar mogelijk met haar veiligheidsambtenaren, bijvoorbeeld met een themabijeenkomst."

SGV Barneveld

"De huidige vrijwillige buurt wachten doen goed werk maar moeten niet uitgroeien tot professionele beveiligers."

Stelling 14 van 24

Burgerschap

De gemeente moet inwoners leren over hun rechten en plichten (burgerschap) in de samenleving.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Barneveld

"Hier kan een rol voor de gemeente liggen, maar primair bij maatschappelijk organisaties. De gemeente moet bijdragen wanneer organisaties en inwoners hier behoefte aan hebben."

CU Barneveld

"Het is erg belangrijk dat de gemeente onze inwoners niet alleen wijst op plichten, maar ook op rechten. Bijvoorbeeld het recht op inspraak op beleid of het recht op ondersteuning bij armoede."

Lokaal Belang Barneveld

"Landelijke wetgeving verplicht scholen lessen te geven over burgerschap. Dat gebeurt dus al en is een goede zaak. Met name voor de nieuwkomers in onze samenleving ligt er m.b.t. dit punt, wat LB betreft, een stevige taak bij de gemeente. Nederlandse normen en waarden, rechten en plichten behoren bekend te worden bij nieuwkomers. Meer info over integratie van nieuwkomers: https://www.lokaal-belang.com/h2-welzijn-zorg-en-werk-inkomen"

Pro'98 Barneveld

"De gemeente is er voor iedereen, ongeacht welke achtergrond en levensbeschouwing. Een gemeente die zowel met inwoners als ondernemers samenwerkt en andere visies en ideeën verwelkomt. Hoewel "leren" een wel erg sturende term is, willen we wel dat de burger voldoende bagage heeft om mee te doen in de samenleving. Dat begint bij de jeugd. Laten wij hen standaard als onderdeel van het lesprogramma verwelkomen op het gemeentehuis. "

Neutraal

Oneens

Burger Initiatief Barneveld

"De gemeente mag het wel doen, maar moeten is een plicht, ook voor de bewoners. Het gebeurt al voor wie er belangstelling voor heeft met een cursus, via informatie op de gemeentepagina en via allerlei informatiebijeenkomsten. Vaak komen bewoners pas als het over iets gaat daar ze zelf ij betrokken zijn, verder hoeft de gemeente de bewoners niet lastig te allen."

SGP Barneveld

Geen toelichting gegeven

VVD Barneveld

"Dit is geen taak van de gemeente. Voor statushouders zijn duidelijke richtlijnen opgesteld."

SGV Barneveld

"Als de politiek het juiste voorbeeld geeft is dat beter voor de draagvlak in de samenleving."

Stelling 15 van 24

Budget Plaatselijk Belang

De afdelingen van Plaatselijk Belang en wijkraden moeten een vast budget krijgen om initiatieven vanuit het dorp te financieren.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Barneveld

"Dit past goed bij ons idee voor ‘Right to Challenge’. Dit ‘recht om uit te dagen’ geeft inwoners de mogelijkheid om met een budget dorpen of wijken nog mooier te maken."

Lokaal Belang Barneveld

"Inwoners die zich inzetten in wijkraden, wijkplatforms, plaatselijk belangen, zijn betrokken bij onze samenleving, zetten zich belangeloos in en verdienen daarvoor waardering. Daarvoor is goede communicatie en zijn goede afspraken met de gemeente erg belangrijk. Lokaal Belang ziet hen als serieuze gesprekspartners en daarom moet het geregelde overleg dat er is gecontinueerd worden. Daar hoort ook een jaarlijks overleg met de gemeenteraad bij. https://www.lokaal-belang.com/h8-bestuur"

Pro'98 Barneveld

"Pro’98 pleit er al vele jaren voor om dorpsplannen te beschouwen als een onderlegger voor gemeentelijke beleid. PB vormen met hun activiteiten in veel kernen de spil achter saamhorigheid en gezelligheid. Het doet afbreuk aan de goede ideeën en activiteiten wanneer men bij ieder goed idee eerst langs het gemeentehuis moet om geld los te peuteren. Daarom zijn we voorstander van een eigen budget, ook voor de fysieke woonomgeving."

SGV Barneveld

"Dat gebeurt nu ook, alleen moet beperkt blijven."

Neutraal

VVD Barneveld

"Het is belangrijk om burgers goed te betrekken bij de ontwikkelingen in hun wijk, maar de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid hoort te liggen bij een democratisch gekozen orgaan."

Oneens

Burger Initiatief Barneveld

"Plaatselijk Belang en Wijkplatforms zoals ze bij ons heten, moeten onafhankelijk zijn en mee kunnen denken met de bewoners en niet de partij zijn die over budgetten gaat. Dat doet de gemeenteraad. Wel kunnen PB en Wijkplatform de gemeenteraad adviseren."

CU Barneveld

"Wijkplatforms en verenigingen voor plaatselijk belang hebben een belangrijke rol in onze lokale democratie. Als er wensen zijn moeten die samen bekeken worden. Dan kan ook afgewogen worden of en welk budget vanuit de gemeente verstrekt wordt. Zonder doel geld aan deze organisaties geven die ze zonder voorwaarden mogen besteden vinden wij geen goed idee."

SGP Barneveld

"Burgers die meedenken zijn onmisbaar voor het bereiken van nieuwe doelen. Concreet betekent dit voor gemeente Barneveld dat (dorps)plannen die vanuit de kernen zijn bedacht, meedoen als bouwstenen voor nieuw beleid. Ook de plannen die ontstaan bij de gesprekken aan de keukentafel wil de SGP serieus meewegen in het beleid van de gemeente. De SGP waardeert het werk van de wijkplatforms, omdat deze een laagdrempelige manier bieden voor burgers om gehoord te worden."

Stelling 16 van 24

Kunst en cultuur

De gemeente moet minder geld uitgeven aan kunst en cultuur.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

SGV Barneveld

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Lokaal Belang Barneveld

"Iedere aanvraag moet apart bekeken worden en beoordeeld worden. Elke situatie staat namelijk op zich. In algemene zin draagt Lokaal Belang cultuur een warm hart toe. Het is van meerwaarde voor onze samenleving. Het verbindt en heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen. Meer info over cultuur? https://www.lokaal-belang.com/h7-onderwijs-cultuur-en-sport"

Oneens

Burger Initiatief Barneveld

"Cultuur heeft zoveel uitingsmogelijkheden, van kunst in de openbare ruimte tot het behoud van de historie. Cultuur is een (ver)bindend en verrassend element in ieders leven en moet juist gestimuleerd worden. Soms is het hartverwarmend, soms confronterend, maar vrijwel altijd raakt het de mens. Daar mag in geïnvesteerd worden, ook door de gemeente. "

CDA Barneveld

Geen toelichting gegeven

CU Barneveld

"De ChristenUnie vindt cultuur waardevol voor elk dorp. We willen bijvoorbeeld dat kunstenaars hun werk kunnen laten zien, bijvoorbeeld op rotondes of op andere plekken in onze gemeente. Het voorbestaan van musea, zoals het Nairacmuseum, vinden we belangrijk. Ook heeft de ChristenUnie zich, met succes, hard gemaakt voor een hogere subsidie voor de muziekverenigingen, waar veel jonge mensen muziek leren spelen."

Pro'98 Barneveld

"Pro’98 wil dat iedereen in Barneveld kennis kan maken met kunst en cultuur. Het stimuleert talent, creativiteit en sociale samenhang. Wij staan voor actieve (financiële) ondersteuning van onze culturele instellingen en inwoners die zelf initiatieven ontplooien. Wij zetten in op een nieuw Be-Creative team. Zij kunnen theater-, muziek- en toneelonderwijs stimuleren in samenwerking met bijvoorbeeld het Schaffelaartheater, de Muziekschool en muziek- en toneelverenigingen."

SGP Barneveld

"Kunst en cultuur vormen immateriële inspiratiebronnen voor het maatschappelijk-sociale leven. Voor kunst- en culturele vorming ziet de SGP een stimulerende rol voor de overheid weggelegd. De SGP verleent geen steun aan culturele activiteiten en kunstuitingen die aanstootgevend zijn of een godslasterlijk karakter hebben."

VVD Barneveld

"Kunst en cultuur zijn belangrijke elementen in een gemeente en verdienen dan ook de steun van de gemeente."

Stelling 17 van 24

Samengaan basisscholen

Basisscholen moeten als ze te klein zijn samengaan, ook als er levensbeschouwelijke verschillen zijn.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Pro'98 Barneveld

"Basisscholen worden als ze onder de minimale leerlingennorm komen opgeheven. Dit is vaak een zeer ongewenste situatie. Door het aangaan van een dislocatieconstructie een samenwerking of fusie met andere scholen is het opheffen van een schoollocatie tegen te gaan. Pro’98 vindt dat samengaan van scholen met verschillende levensbeschouwelijke uitgangspunten hierbij een oplossing kan bieden. "

SGP Barneveld

"Mits de identiteit van bestaande school wordt gerespecteerd."

Neutraal

CDA Barneveld

"Moeten is te zwaar, aangezien dit niet door de gemeente kan worden opgelegd. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de schoolbesturen. De gemeente kan wel stimuleren om het gesprek tussen de scholen plaats te laten vinden."

Lokaal Belang Barneveld

"In NL kennen wij de wet op vrijheid van onderwijs en dat is goed. 'Moeten' kan niet. Lokaal Belang is wel, net als de ouders, een voorstander van het samengaan van de huidige scholen in Terschuur en Zwartebroek in één nieuw school. Lokaal Belang hoopt dan ook dat het overleg tussen de twee besturen van de scholen vruchtbaar zal zijn, zodat de kinderen uit Terschuur en Zwartebroek samen met elkaar op één school kunnen leren en spelen. https://www.lokaal-belang.com/h7-onderwijs-cultuur-en-sport "

VVD Barneveld

"Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Kwaliteit van onderwijs staat dus voorop. Samenvoeging kan hierbij en middel zijn. Tegelijktijdig respecteert de VVD de grondwet en daarmee het bijzonder onderwijs. Waar mogelijk zal de VVD de samenwerking stimuleren bijvoorbeeld door realisering van de brede school."

Oneens

Burger Initiatief Barneveld

"Basisscholen hoeven niet samen te gaan, maar indien mogelijk wel in hetzelfde gebouw zitten en voorzieningen met elkaar delen, zoals een gymzaal en een buitenplein. Wat ons betreft horen daar ook geen hekken te staan, het is juist goed als kinderen van allerlei gezindte met elkaar spelen."

CU Barneveld

"De vrijheid van onderwijs is belangrijk. Het is niet aan de overheid om te bepalen welk geloof een school moet aanhangen. Wel is het zo dat als scholen te klein zijn dat ze dan niet meer door de overheid gesubsidieerd worden. Dan is het aan de school om af te wegen hoe hier mee om te gaan."

SGV Barneveld

"Kwaliteit op deze scholen is voldoende tot goed of zeer goed en per saldo kan een bestaand gebouw aan totale kosten per leerling wel hetzelfde geld kosten."

Stelling 18 van 24

Woningbouw kleine dorpen

De gemeente moet woningbouw in de kleine dorpen aanmoedigen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Burger Initiatief Barneveld

"Sterker nog, de gemeente moet in haar woonvisie zelf plannen opnemen om woningbouw in de kleine kernen te ontwikkelen, voor jong en oud, huur en koop. Het is belangrijk dat mensen van alle leeftijden kunnen blijven wonen in het eigen dorp."

CDA Barneveld

"Het is belangrijk om jongeren en ouderen de mogelijkheid te bieden om in hun eigen dorp te kunnen blijven wonen. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid in kleine dorpen."

CU Barneveld

"Woningbouw in de kleine dorpen is belangrijk voor jongeren die uit huis gaan, maar ook voor senioren die naar een seniorenwoning willen. Te vaak horen we dat jongeren en senioren noodgedwongen naar een ander dorp verhuizen. Onder andere voor de sociale samenhang moet dit probleem opgelost worden. Wel is het belangrijk dat het dorpse karakter behouden blijft."

Lokaal Belang Barneveld

"De gemeente moet ingaan op wensen vanuit de kleinere dorpen. Daarnaast is het erg belangrijk oog te hebben voor de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van kleine dorpen. Dus levensloop bestendig bouwen voor jong en oud. Ook de manier van woningbouw is belangrijk. Soms is het beter gefaseerd te bouwen, niet ineens heel veel maar elk jaar een aantal woningen erbij. https://www.lokaal-belang.com/h9-bouwen-en-wonen"

VVD Barneveld

"De leefbaarheid van kleine kernen is belangrijk en is gediend bij de mogelijkheid voor uitbreiding. Belangrijk is wel dat er vanuit de kern belangstelling is voor de uitbreidingsplannen."

SGV Barneveld

"De leefbaarheid van het dorp en de eigen aanwas zeker in het dorp kunnen plaatsvinden."

Neutraal

SGP Barneveld

"De SGP wil alert reageren op de marktontwikkelingen. Conform de strategische visie is de SGP voor een traject van faseren en doseren, zodat het aanbod van woningen – in aantal en soort – goed blijft aansluiten op de daadwerkelijke vraag.” En “Het concept van ’t Boerenerf in Garderen en de wijk Dwarsakker in Zwartebroek hebben een mix van betaalbare en duurdere woonruimtes, huur- en koopwoningen die passen bij deze dorpen. De wijken hebben allure en laten de eigenheid van de streek zien. "

Oneens

Pro'98 Barneveld

"Kleine kernen en dorpen willen dat meestal ook blijven. De charme en aantrekkingskracht van de kleine kern is nu juist de overzichtelijkheid, saamhorigheid en gezelligheid van het dorp, en dat moet zo blijven. Maar de levendigheid hangt ook af van de mate waarin jongeren in het dorp kunnen blijven en zo voor ‘vers bloed’ kunnen blijven zorgen en vergrijzing tegen kunnen gaan. Daarom is het van belang voor de eigen aanwas woningen te blijven bouwen."

Stelling 19 van 24

Tijdelijke winkels

De gemeente moet de komst van tijdelijke winkels en restaurants in leegstaande winkelpanden aanmoedigen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Burger Initiatief Barneveld

"Lijkt ons een leuk en sprankelend idee, maar ook hier is overleg met de vastgoedeigenaren nodig, want kan iedereen die huur wel betalen? De tijdelijke winkels en restaurants moeten wel uitstraling hebben, het mag geen goedkoop en rommelig geheel worden."

CDA Barneveld

"Dergelijk initiatieven kunnen bijdragen om de centra en dorpen levendig te houden."

CU Barneveld

"Het is prima dat er tijdelijke winkels zijn. Dit zorgt voor vernieuwing en meer centrumbezoekers. De gemeente mag dit stimuleren, maar het mag de vestiging van permanente winkels niet in de weg staan. Dat hebben we natuurlijk nog liever."

Pro'98 Barneveld

"Een winkelcentrum zonder leegstand, maakt een winkelcentrum aantrekkelijker. Pro'98 is trots op de detailhandel in de verschillende kernen en wil graag dat de dorpskernen aantrekkelijk blijven of nog aantrekkelijk worden voor inwoners en bezoekers van van onze gemeente. Daarin kunnen pop-up restaurants of winkels een belangrijke rol spelen."

VVD Barneveld

"De VVD is hiervan sterk voorstander. Niets is zo erg als een winkelcentrum met leegstand. "

Neutraal

SGP Barneveld

Geen toelichting gegeven

Oneens

Lokaal Belang Barneveld

"In de gemeente is er weinig leegstand. Daarnaast is dit geen taak voor de overheid en moet de markt dit zelf reguleren. De pandeigenaren zijn de baas over hun eigen pand en niet de gemeente. Meer over economie en bedrijfsleven: https://www.lokaal-belang.com/h4-economie-en-lokaal-bedrijfsleven"

SGV Barneveld

"Beter is een kantoorpand in een leegstaande winkel dan elke vierkante meter vol zetten met restaurants of iets dergelijks er moet evenwicht zijn in de markt en kwaliteit de burger zelf."

Stelling 20 van 24

Taalles immigranten

De gemeente moet geld vrijmaken voor taallessen voor immigranten.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Barneveld

"Het spreken van de taal is een essentiële voorwaarde om te kunnen integreren. Hier hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid als gemeente. Dit kan bijvoorbeeld in samenwerking met de Internationale Schakelklas (ISK)."

Pro'98 Barneveld

"Bij binnenkomst moet de gemeente oog hebben voor het taalniveau van immigranten. Het spreken van de Nederlandse taal zorgt voor sneller integratie en meer kans op werk. Taal vormt de sleutel tot onze samenleving."

SGP Barneveld

"De Bijbelse notie van barmhartigheid en gastvrijheid voor vreemdelingen neemt de SGP serieus. Om een goede integratie in onze samenleving mogelijk te maken, verdienen vluchtelingen speciale aandacht voor het leren van de Nederlandse taal en het vinden van werk. De SGP waardeert de bijdrage van Stichting Vluchtelingenwerk en steunt deze stichting in hun werk om vluchtelingen met een legitieme verblijfsstatus te helpen integreren."

VVD Barneveld

"Statushouders krijgen al taallessen. Dit wordt ook als voorwaarde gesteld voor het krijgen van een bijstandsuitkering."

Neutraal

Lokaal Belang Barneveld

"De gemeente heeft de nieuwkomers welkom geheten en er wordt hard gewerkt aan de integratie, De kinderen gaan naar school en krijgen extra ondersteuning. Van volwassen nieuwkomers mag verwacht worden dat zij, naast de hulp die zij al krijgen, ook zelf een bijdrage leveren aan hun integratie. De mogelijkheid voor hulp studiekosten zijn er al, dat hoeft de gemeente niet ook nog eens te doen. Meer over werk en inkomen: https://www.lokaal-belang.com/h2-welzijn-zorg-en-werk-inkomen "

Oneens

Burger Initiatief Barneveld

"Voor taalcursussen kunnen immigranten geld lenen van de overheid om het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal te volgen. De gemeente mag via Vluchtelingenwerk wel de immigranten toeleiden naar goede taalcursussen want hier is veel kaf onder het koren. Wij willen graag dat de gemeente hierop toeziet."

CU Barneveld

"Taal is de sleutel tot succes voor immigratie. Zonder de taal te leren is het voor immigranten heel moeilijk om aan het werk te gaan en zelfstandig te worden. Voor de taallessen is er al geld en er zijn ook veel vrijwilligers. Het is niet nodig om hier extra geld voor vrij te maken."

SGV Barneveld

"Niet meer als de wettelijke verplichting voor statushouders en anders niet."

Stelling 21 van 24

Schaffelaartheater

Als het Schaffelaartheater in financiële problemen komt, moet de gemeente financieel bijspringen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Barneveld

"Wij hebben vertrouwen in de huidige opzet met een breed steunfonds en een governance met een financiële buffer en verwachten niet dat dit gaat gebeuren."

Pro'98 Barneveld

"De huidige coalitie is op zoek gegaan naar de bodem in de subsidiëring van het Schaffelaartheater. Er zijn geen andere gemeentelijke theaters die het met zo weinig geld moeten rond zien te komen. Dit is een zeer ongewenste en ongezonde situatie. Pro’98 wil dat iedereen in Barneveld kennis kan maken met kunst en cultuur. Het stimuleert talent, creativiteit en sociale samenhang. Ook vrezen wij met deze minimalistische subsidie voor vervlakking in het aanbod."

VVD Barneveld

"De VVD vindt de aanwezigheid van een theater in Barneveld belangrijk. Kanttekening is wel dat de steun vanuit de gemeente niet onbeperkt kan zijn."

Neutraal

Lokaal Belang Barneveld

"Er is de laatste jaren veel te doen geweest om het Theater en er is veel geïnvesteerd ook door vrijwilligers. Lokaal Belang is blij dat de rust is teruggekeerd. Zorgvuldig bestuur met de juiste mensen op de juiste plek is van groot belang. Lokaal Belang is voorstander van het behoud van het theater, omdat deze van grote culturele waarde voor de inwoners is. Daarbij geldt dat er gewerkt wordt binnen de gegeven financiële kaders. https://www.lokaal-belang.com/h7-onderwijs-cultuur-en-sport"

Oneens

Burger Initiatief Barneveld

"Het Schaffelaartheater heeft een nieuw businessplan ontwikkeld waarmee zij grotendeels haar eigen broek op kan houden. De gemeente en de gemeenschap mag van directie en bestuur verwachten dat zij een goed financieel beleid voeren zonder onaangename verrassingen."

CU Barneveld

"Het theater werd in Barneveld gebouwd met als uitgangspunt: Geen subsidie. Dat vonden wij toen al een illusie. De behoefte aan subsidie werd gaandeweg steeds groter. In 2016 heeft een theaterexploitant duidelijk gemaakt het voor het huidige subsidiebedrag te kunnen doen. Het bestaande bestuur is zelf de uitdaging aangegaan om het te blijven exploiteren, maar voor ons is met het huidige subsidiebedrag het dak bereikt. Het theater moet bovenal door onze inwoners worden gedragen."

SGP Barneveld

"Het theater moet zelf financieel het hoofd boven water houden. Eventuele financiële steun wordt wat de SGP betreft niet ingezet voor theaterprogramma’s en zondagse activiteiten. Daarnaast ziet de SGP mogelijkheden om het Schaffelaartheater te verhuren aan amateurverenigingen voor andere tarieven dan professionele verenigingen en artiesten. Plaatselijke amateurverenigingen en organisaties – bv. koren – moeten kunnen huren voor een lager bedrag. Het theater vervult zo een bredere functie."

SGV Barneveld

"De afgelopen twee jaar heeft het theater ruim € 1.500.000 gekost. Iedere vereniging moet zelf zijn exploitatie rond krijgen. Subsidie van de gemeente is bedoeld als waardering en toetje. De exploitatie moet de vereniging zelf rond kunnen krijgen."

Stelling 22 van 24

Railterminal

De gemeente moet meewerken aan de komst van een railterminal langs de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Burger Initiatief Barneveld

"De gemeente doet dat al. Wij zijn voor de komst van een railterminal omdat het voor Barneveld als logistiek centrum grote kansen biedt. Wel willen we dat bij de realisatie van de railterminal de belangen van de omwonenden worden meegenomen, en dan ook ruim. Dus verder kijken dan de wettelijke grenzen voor geluid, geur, fijnstof etc."

CDA Barneveld

"Wij staan er positief in. Het is echter wel belangrijk om de uitkomsten van een lopend onderzoek af te wachten."

VVD Barneveld

"De VVD ondersteunt het onderzoek naar de mogelijkheden om deze railterminal te realiseren en verwacht dat de komst van een railterminal een goede stimulans zal betekenen."

Neutraal

CU Barneveld

"Of dit goed is voor onze gemeente wordt momenteel onderzocht. Wij hebben voorgesteld om in dat onderzoek ook mee te nemen wat een railterminal betekent voor het aantal vrachtwagens op de weg, fijnstof, geluidsoverlast en andere zaken die onze inwoners aangaan. Gelukkig werd dat voorstel door alle raadsleden gesteund. De komst van een railterminal is alleen interessant als het voor onze gemeente duidelijk voordeel oplevert."

Pro'98 Barneveld

"Wij zien positieve elementen aan de railterminial, maar ook bedreigingen. Positief is het duurzame element en de kansen voor Barneveldse ondernemers. Bedreigingen zijn de verkeerstoevoer, milieu-effecten door overslag van bulkgrondstoffen en de mogelijke consequenties voor het personenvervoer op deze spoorlijn. Dit willen we uitsluiten. Uitgangspunt is voor Pro'98 dat de gemeente enkel faciliteert en de financiële risico's bij andere (markt)partijen liggen. "

SGP Barneveld

"De SGP ziet de komst van een Railterminal - op of nabij Harselaar - als een uitdaging. De exploitatie is de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven, waarbij de gemeente een faciliterende rol kan spelen. Er moeten afspraken worden gemaakt met de regiogemeenten. De SGP is geen voorstander van een 24-uurseconomie. Zij roept de ondernemers op rekening te houden met de in Barneveld levende gevoelens ten aanzien van de zondagsrust."

SGV Barneveld

"Het kan, maar de 24-uurs economie staan wij niet achter. Mogelijk dat er ook veel meer fijnstof en andere zaken worden toegevoegd aan de vermeende hoge concentraties."

Oneens

Lokaal Belang Barneveld

"Lokaal Belang is geen voorstander van de railterminal omdat dit gaat zorgen voor een te grote verkeers- en milieubelasting voor de omgeving. Lokaal Belang verwacht dat een railterminal gaat zorgen voor een substantiële toename van het vrachtverkeer en fijnstof op en rond Harselaar, hetgeen onwenselijk is. Eventuele nieuwe ontwikkelingen zal LB t.z.t. beoordelen. https://www.lokaal-belang.com/h4-economie-en-lokaal-bedrijfsleven"

Stelling 23 van 24

Hondenbelasting

De gemeente Barneveld moet de hondenbelasting afschaffen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Lokaal Belang Barneveld

"Lokaal Belang wil de hondenbelasting afschaffen. Het is niet juist dat hondenbezitters worden gediscrimineerd t.o.v. bezitters van andere huisdieren en bovendien worden de opbrengsten niet gebruikt voor deze doelgroep. Meer info over belastingen: https://www.lokaal-belang.com/h12-financi-n-en-belastingen"

Pro'98 Barneveld

"Onze gemeente moet bewust met belastingen en leges omgaan, het zijn geen doelen op zich. De hondenbelasting heeft geen relatie met beleid dat we met dat geld uitvoeren en kost geld. "

VVD Barneveld

"Deze belasting is willekeurig en heeft geen redelijke grond."

SGV Barneveld

"Is eerder al meerdere keren door mij voorgesteld. Er wordt ook geen kattenbelasting of paardenbelasting geheven als melkkoe van de gemeente. En voor het buitengebied geldt de veiligheid van een waakhond."

Neutraal

Oneens

Burger Initiatief Barneveld

"We zouden dit wel willen, maar wij zien ook dat sinds de opruimplicht Barneveld veel minder overlast heeft van hondenpoep en helaas is het zo dat hierop moet worden gehandhaafd. Dat kost geld. Maar in andere plaatsen zien wij een schokkende overlast, daarom wel hondenbelasting."

CDA Barneveld

Geen toelichting gegeven

CU Barneveld

"Voor honden worden uitlaatveldjes en speciale vuilnisbakken geplaatst en onderhouden. Dit brengt kosten met zich mee. Daarom mogen we van hondenbezitters verwachten dat ze financieel bijdragen. Hondenbezitters mogen van de gemeente verwachten dat deze voorzieningen in orde zijn."

SGP Barneveld

Geen toelichting gegeven

Stelling 24 van 24

Station Stroe

Stroe moet een eigen treinstation krijgen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Barneveld

"Dit kan alleen als er een sprinter gaat rijden tussen Barneveld en Apeldoorn. Het is een kans om ook de overige dorpen beter aan te sluiten op het OV."

CU Barneveld

"We zien graag dat Stroe een station krijgt op de lijn Amersfoort-Apeldoorn. Op die lijn moet ook bij Harselaar een trein gaan stoppen, zodat reizigers vanuit Barneveld een uur kunnen besparen op hun reis richting Apeldoorn en verder."

Lokaal Belang Barneveld

"Lokaal Belang is groot voorstander van een station bij Stroe op de lijn Apeldoorn-Amersfoort. Dit komt niet alleen het woon-werk verkeer ten goede, maar is ook belangrijk voor de schoolgaande jeugd. Dit biedt kwaliteit en vergroot de leefbaarheid aan het dorp Stroe. Meer lezen over verkeer en infrastructuur: https://www.lokaal-belang.com/h6-verkeer-vervoer-en-infrastructuur"

Pro'98 Barneveld

"Zo’n station (of halte) is er in het verleden ook geweest, toen grotere getallen militairen er gebruik van maakten om van en naar hun kazernes en oefenterreinen op de Veluwe te reizen. Voor de dorpen Stroe en Garderen zou aansluiting op een regiosprinter de leefbaarheid vergroten. Gebruik van het openbaar vervoer is voor het milieu zeer wenselijk. Een station bij Stroe opent daarbij de poort naar de vele fiets- en wandelroutes en campings."

VVD Barneveld

"In de omgeving van Stroe is veel natuur en een toegang tot deze natuur via een eigen treinstation wordt gesteund door de VVD."

Neutraal

SGV Barneveld

"Is volgens mij financieel niet rendabel en daarmee niet haalbaar."

Oneens

Burger Initiatief Barneveld

"Stroe had ooit een station, maar je moet niet altijd terug willen naar het verleden. Weliswaar is er lang gedacht over Stroe als ‘ poort naar De Veluwe’, maar de trein daar is een intercity. Wij verwachten niet dat er in Stroe zoveel aanbod is van reizigers dat het een eigen station rechtvaardigt."

SGP Barneveld

"De busdiensten naar de kleine kernen blijven onze aandacht nodig hebben. Dat geldt ook voor de aansluiting van de Buurtbus op alle wijken. De SGP pleit voor een brede inzet van de Valleihopper in combinatie met de Buurtbus. Zo kunnen naast hulpbehoevenden en kwetsbare ouderen ook anderen daarvan gebruik maken."

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met:

Wil je al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen volgen?

Lees dan de komende weken de krant uit jouw regio!

4 weken voor 1,- per week

Zodat je precies weet wat er speelt in jouw gemeente.

Ga naar krant.nl

*Op deze aanbieding zijn de actievoorwaarden van toepassing. Kijk voor deze voorwaarden op krant.nl