Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 24

Groesbeek autovrij

Het centrum van Groesbeek moet verkeersvrij worden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA

"Verkeersvrij is voor ons de verkeerde term. Wij zijn voor een minstens autoluw/autovrij centrum, maar wel altijd met een goede verkeersafwikkeling en met (flexibel)openbaar vervoer en natuurlijk fietsers."

GroenLinks

"GroenLinks wil het centrum inrichten vanuit belang voor fietsers en voetgangers. En geen doorgaand verkeer maar alleen bestemmingsverkeer toelaten. "

Neutraal

Oneens

CDA

"Nee, wel autoluw, toegankelijk voor alle verkeer en duurzaam veilig ingericht (30-km). Ook moet er gekeken worden naar veilige oversteekplaatsen en alternatieve routes (spreiding). "

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

"Wishfull thinking. In een ideale situatie prima. Met de huidige hoeveelheid auto’s is het niet te realiseren om het centrum geheel af te sluiten. "

Sociaal Groesbeek

"Als je alle winkels in het centrum vestigt, kun je een centrum onmogelijk verkeersvrij maken. Wel willen we een autoluw marktterrein met muziekpaviljoen."

Groesbeekse Volks Partij

"Oneens, omdat de druk op andere straten dan te groot wordt, maar wel kijken naar een inrichting die vriendelijker is voor voetgangers en fietsers."

Voor Berg en Dal

"Groesbeek heeft een enorm rijk aanbod aan winkels en diensten in het centrum. Dat is een trekpleister voor alle inwoners van onze gemeente en ook voor toeristen. Het centrum moet bereikbaar blijven voor gemotoriseerd bestemmingsverkeer. Het doorgaand verkeer moet afgeremd worden en gestimuleerd worden de rondweg te nemen. Het centrumplein moet parkeervrij zijn en gezellig ingericht worden op een natuurlijke manier met groen en bomen. "

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

Geen toelichting gegeven

VVD Berg en Dal

"Dat zou een ramp betekenen voor het openbaar vervoer, De grote bussen kunnen niet door andere straten rijden. Ouderen , die slecht ter been zijn , kunnen nu hun auto vlak bij de winkels in het Centum parkeren en even een boodschapje doen."

D66

"Verkeersluw wel. Wij zijn voor shared space: gedeelde ruimte en gelijke rechten."

Polderbreed

"Polderbreed stimuleert een verkeersluw centrum. Verbeteren routes voor doorgaand verkeer."

Stelling 2 van 24

Leegstaande kerken

Er moeten appartementen komen in leegstaande kerken.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Ja, maar er moet wel gekeken worden naar behoud van het kerkelijk erfgoed door iedere keer een gepaste bestemming te vinden, kortom maatwerk."

Groesbeekse Volks Partij

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

"Het hoeven geen appartementen te zijn maar wij zijn voor een goede herbestemming."

VVD Berg en Dal

"Dit gebeurt al in diverse andere gemeenten, met succes. Leegstaande kerken verpauperen anders en er is een grote behoefte aan woonruimte voor jong en oud."

Polderbreed

"Polderbreed stimuleert hergebruik van monumentale gebouwen, dus ook kerken."

Neutraal

Voor Berg en Dal

"De leegloop van kerken is al jaren gaande. Dat leidt tot sluiting en leegstand van de kerkgebouwen. De meeste kerkgebouwen in onze gemeente zijn gemeentelijke- of rijksmonumenten. Voor Berg en Dal wil deze behouden door een goede duurzame herbestemming van de kerken. Het ontwikkelen van appartementen in een kerk is een reële optie, maar er zijn meer gebruiksmogelijkheden denkbaar."

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

"GJS staat open voor creatieve bestemming voor elk leegstaand gebouw."

D66

"Als daar behoefte aan is kan dat een optie zijn."

Oneens

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

"Herbestemming met behoud van het interieur en exterieur steunen wij."

Sociaal Groesbeek

"Deze ruimtes kunnen, in overleg met eigenaren/beheerders/kerkbesturen multifunctioneel ingezet worden."

PvdA

"Er moet niets. Van alles is mogelijk."

Stelling 3 van 24

Gemeentehuis

Ook in Beek moet een vestiging van het gemeentehuis komen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Groesbeekse Volks Partij

"Een kleine balie in het Kulturhus."

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

"Indien de toegevoegde waarde aantoonbaar is en noodzakelijk zoals in Millingen het geval is."

GroenLinks

"Wij denken hierbij hoogstens aan een loket maar service aan huis is misschien een voldoende oplossing."

Polderbreed

"Polderbreed stimuleert lokale vestigingen van de gemeente. Ook wil Polderbreed dat de gemeente 'aan de keukentafel' komt."

Neutraal

Voor Berg en Dal

"Voor Berg en Dal is voorstander van een goede bereikbaarheid van de gemeente. De gemeente moet letterlijk en figuurlijk dichtbij de burger staan. Hiervoor is geen aparte vestiging nodig, maar kan volstaan worden met een gemeenteloket, bijvoorbeeld in het Kulturhus. Dit kan in samenwerking met andere dienstverleners ingericht worden als een multifunctioneel serviceloket. Dit geldt ook voor andere kernen binnen onze gemeente."

Oneens

CDA

"Nee, we hebben net het gemeentehuis voor veel te weinig van de hand gedaan. Het CDA gaat voor maatwerk en willen bewoners thuis opzoeken als het echt een probleem is voor mensen om naar de gebruikelijke steunpunten te komen. "

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

Geen toelichting gegeven

Sociaal Groesbeek

"Wel zijn we voorstander van een loket-functie, maar ook in de andere (dorps) kernen."

PvdA

"Wel moeten er mogelijkheden zijn in onze hele gemeente om zaken goed en DICHTBIJ te kunnen regelen (paspoort, parkeervergunning etc.). Niet per se een heel gemeentehuis dus, maar een soort loketfunctie."

VVD Berg en Dal

"Veel te duur , niet meer van deze tijd. Service /vragen gaan via computer. Paspoorten e.d. Worden nu zelfs op verzoek aan huis afgeleverd."

D66

"D66 wil wel de bereikbaarheid van de kernen onderling verbeteren!"

Stelling 4 van 24

Veiligheid in de buurt

De gemeente moet buurtpreventieteams inzetten om de veiligheid in de wijken te verbeteren.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Sociaal Groesbeek

"Primair is dit een politietaak."

Groesbeekse Volks Partij

"Het initiatief van de burgemeester om tot whatsapp groepen te komen is succesvol. Dus voortzetten. Geen voorstander van een soort buurtwacht."

PvdA

"Bestaan al gedeeltelijk. Maar altijd in samenwerking met en onder regie/sturing van integrale teams vanuit gemeente, politie et cetera."

Neutraal

Oneens

CDA

"Nee, inwoners, politie (wijkagenten) en gemeente structureel met elkaar in gesprek blijven over de veiligheid in de buurten, waarbij inwoners worden geattendeerd op buurtpreventie of de inzet van sociale media (BuurtWhatsApp) om het veiligheidsgevoel te vergroten."

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

Geen toelichting gegeven

Voor Berg en Dal

"Buurtpreventieteams leiden niet altijd tot een grotere veiligheid. Soms zelfs tot een gevoel van onveiligheid (sociale controle). Ook bevorderen zij het ‘voor eigen rechter spelen’ door burgers. Dat is niet de bedoeling. Voor Berg en Dal wil de kracht van ‘WhatsApp buurtpreventie’ versterken; burgers werken samen met de politie om de wijken veiliger te maken."

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

"Eigen initiatief van inwoners."

GroenLinks

"Wel zouden wij een soort buurtconcierge een goed idee vinden. Iemand die in de wijk bekend is, klusjes opknapt en aanspreekpunt is."

VVD Berg en Dal

"Voorlopig niet nodig, daar hebben wij de politie en Boa’s voor."

D66

"N.v.t."

Polderbreed

"Polderbreed staat op het standpunt dat er binnen de gemeente geen onveilige wijken zijn."

Stelling 5 van 24

Verlichting fietspaden

Fietspaden moeten verlicht worden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Ja, op een duurzame manier (zie fietspad tussen Arnhem en Nijmegen), wij willen sociale veiligheid, ook in het buitengebied. "

Sociaal Groesbeek

"Maar dan wel met sensoren."

Groesbeekse Volks Partij

"Alleen de fiestpaden voor de schoolgaande jeugd, niet in natuurgebieden."

PvdA

"Veiligheid staat voorop. Maar niet per definitie overal verlicht. Moderne technieken, bewegingssignalering lijkt wellicht soms een betere oplossing te zijn. Ook leent niet ieder fietspad zich daarvoor. Afweging van veiligheid versus kosten en noodzaak. "

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

"Bevorderen veiligheid van voornamelijk de schoolgaande jeugd."

GroenLinks

"Alleen op echt doorgaande woon/werk/school routes. "

VVD Berg en Dal

"Alle fietspaden moeten goed verlicht zijn, zodat in alle jaargetijden dag en nacht gefiets kan worden."

Neutraal

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

"Afhankelijk van de ligging van het fietspad is verlichting noodzakelijk."

Voor Berg en Dal

"Op sommige plaatsen leidt verlichting van fietspaden tot een veel groter gevoel van veiligheid, vooral op plaatsen waar jongeren veel fietsen van en naar school/uitgaansleven. Voor Berg en Dal wil die fietspaden in samenspraak met de Provincie op een duurzame wijze verlichten. Bijvoorbeeld het fietspad van Nijmegen naar Beek. We moeten rekening houden met de effecten van extra verlichting op de natuur en voor dieren."

D66

"Liefst wel duurzaam dus niet met lantaarnpalen die constant branden. Er zijn alternatieven. Het moet in ieder geval goed zichtbaar zijn waar je fietst."

Oneens

Polderbreed

"Op enkele plaatsen bijvoorbeeld onderlangs de Kapitteldijk bij Leuth en evenwijdig aan de N325 vindt Polderbreed het wel wenselijk."

Stelling 6 van 24

Vrijwilligerswerk

Werklozen moeten verplicht worden vrijwilligerswerk te doen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Ja, dat is al geregeld en dat moet zeker zo blijven. Het CDA gaat uit van het principe iedereen doet mee, tenzij je echt niet kunt. Bovendien is werk en participatie voor veel persoonlijke- en familieproblemen een oplossing. "

Groesbeekse Volks Partij

Geen toelichting gegeven

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

Geen toelichting gegeven

VVD Berg en Dal

"Als ze een uitkering hebben lijkt mij dit een goede manier om toch aan de maatschappij deel te nemen en sociale contacten te onderhouden en misschien op deze manier aan een echte baan te komen."

Neutraal

Voor Berg en Dal

"Iedereen doet mee, is het uitgangspunt in deze gemeente. Dat geldt ook voor mensen die (nog) geen baan hebben en wel leven van een gemeentelijke uitkering. Veel mensen willen ook graag iets terug doen. Het heeft geen zin om mensen te dwingen iets te doen dat zij niet willen. We willen het daarom vooral stimuleren en ook belonen. Het betreft hier vooral maatwerk. Nog belangrijker is het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk."

PvdA

"Ja, maar alleen als het gebeurt in het kader van begeleiding naar werk en vergroten van kansen daarop. MEEDOEN. Het is afhankelijk van de omstandigheden van de persoon in kwestie."

Oneens

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

"Tegenprestatie moet geen taakstraf zijn."

Sociaal Groesbeek

"Er mag geen verdringing op de arbeidsmarkt ontstaan en dwang werkt niet. "

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

D66

"Om of bijscholing ook prima. "

Polderbreed

"Polderbreed vindt stimuleren prima, maar vrijwilligerswerk verplicht stellen zijn we het niet mee eens."

Stelling 7 van 24

Zonnepanelen

De gemeente moet investeren in een park met zonnepanelen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Ja, het CDA ziet mogelijkheden op land en het water."

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

Geen toelichting gegeven

Groesbeekse Volks Partij

Geen toelichting gegeven

PvdA

"Investeren in faciliteren. Belangrijk dit te stimuleren."

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

"Zonnepanelen zijn prima en een deel van onze energiedoelstelling. Goed inpasbaar."

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

VVD Berg en Dal

"Waarom eigenlijk niet, maar waar dan??"

D66

"In de vorm van faciliteren en stimuleren. De Gemeente moet geen energieleverancier worden."

Polderbreed

"Polderbreed vindt dat de gemeente de resultaten van de informatieavonden over duurzame energie en klimaatneutrale gemeente 2050 moet meenemen in de uitwerking van de Energievisie. "

Neutraal

Sociaal Groesbeek

"We zijn groot voorstander van duurzame energie, echter er zijn ook alternatieven voor een park met zonnepanelen zoals op daken van scholen/bedrijven/gemeenschapshuizen."

Voor Berg en Dal

"Voor Berg en Dal streeft naar een energieneutrale gemeente in 2050. Minder verbruik, andere energiebronnen en het opwekken van duurzame energie is daarvoor noodzakelijk. Eén of meerdere kleinere parken met zonnepanelen is een reële optie voor Voor Berg en Dal."

Oneens

Stelling 8 van 24

Pinautomaat

In elk dorp moet een pinautomaat zijn.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Ja, banken stimuleren om deze service te bieden. Geen gemeenschapsgeld gebruiken voor deze service. "

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

Geen toelichting gegeven

Sociaal Groesbeek

"Voor de leefbaarheid in (dorps) kernen."

Voor Berg en Dal

"Veel voorzieningen in de dorpskernen zijn er niet meer, zoals een bank, de politiebureau, een gemeentehuis en de woningbouwcorporatie. Wij hebben als speerpunt dat er voldoende voorzieningen in de dorpskernen aanwezig zijn voor de leefbaarheid van onze dorpen. Omdat het voor veel dienstverleners niet haalbaar is om een eigen loket in elke dorpskern te hebben streeft Voor Berg en Dal naar multifunctionele serviceloketten, waarin dienstverleners samen werken. Een pinautomaat hoort daarbij."

PvdA

"Er moet een veilige mogelijkheid zijn om geld te pinnen. Dit kan ook een winkel of andere zaak zijn."

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

"Dat kan ook een pinautomaat in een winkel zijn."

VVD Berg en Dal

"Natuurlijk."

D66

Geen toelichting gegeven

Polderbreed

"Polderbreed vindt dit onderdeel van het zelfstandig blijven wonen in de dorpen."

Neutraal

Oneens

Groesbeekse Volks Partij

"In het verleden overleg met bank geweest, bleek financieel niet haalbaar. Bovendien kun je bijna overal met pin betalen."

Stelling 9 van 24

Vuurwerkzones

Er moeten speciale zones komen voor het afsteken van vuuurwerk.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Sociaal Groesbeek

"Vuurwerk veroorzaakt nogal wat overlast voor inwoners (en huisdieren). Toch willen we ook ruimte bieden voor mensen die deze traditie graag in ere willen houden. "

GroenLinks

"Wat GroenLinks betreft liever een volledig verbod."

D66

Geen toelichting gegeven

Polderbreed

"Polderbreed is het hiermee eens, want hiermee komen er ook vuurwerk vrije zones."

Neutraal

Voor Berg en Dal

"Voor Berg en Dal erkent het belang van tradities in onze samenleving. Tradities horen tot ons cultureel erfgoed en verbinden de samenleving. De overlast van vuurwerk moet beperkt worden door handhaven op illegaal vuurwerk, voorlichting over onveilig vuurwerk en het aanwijzen van vuurwerkvrije zones."

PvdA

"Door het in bepaalde zones NIET toe te staan! "

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

"GJS begrijpt dat nadere regelgeving gewenst is. De vraag is of speciale zones daar de oplossing toe vormen. "

Oneens

CDA

"Nee, er moeten zones komen waar geen vuurwerk afgestoken mag worden, om hinder en overlast in de omgeving van ouderen, zieken en dieren te voorkomen. "

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

Geen toelichting gegeven

Groesbeekse Volks Partij

Geen toelichting gegeven

VVD Berg en Dal

"Op dit moment is dit nog niet nodig in deze gemeente."

Stelling 10 van 24

Ouderenzorg

De gemeente moet meer geld uitgeven aan hulp voor ouderen en gehandicapten.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Ja, onze budgetten moeten hoofdzakelijk t.b.v. de zorg gebruikt worden. De uitvoeringskosten tot een minimum beperken (tegengaan van bureaucratie). "

PvdA

"Maar niet sowieso meer. Effectiever ingezet kan ook naar onze mening! De verhouding verpleeghuiszorg versus andere zorg voor anderen kan weleens scheef komen te liggen. Hierin moet misschien wel in worden geschoven."

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

D66

"In de vorm van beter vervoer en sportactiviteiten."

Polderbreed

"De wettelijke regelingen zoals WMO moeten ruimhartig worden toegepast met voldoende budget voor extra's."

Neutraal

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

"De gemeente heeft er voor gekozen om ruimhartig ouderenbeleid te voeren."

Sociaal Groesbeek

"Ouderen en gehandicapten moeten de hulp krijgen die ze nodig hebben, echter er moet ook gekeken worden naar het besteedbaar inkomen na vaste lasten. We moeten zorgvuldig omgaan met WMO gelden."

Groesbeekse Volks Partij

"Kijken wat nodig is."

Voor Berg en Dal

"Meer geld uitgeven voor ouderenzorg en gehandicapten leidt niet altijd tot verbetering. Goede hulp is belangrijk, zodat kwetsbare mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en mee kunnen doen aan de samenleving. Méér geld is dan niet altijd de oplossing. Soms kunnen zaken beter en anders georganiseerd worden. Dat willen wij doen samen met organisaties van senioren zoals de kbo's en de cliëntenraad Wmo."

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

"GJS is niet van mening dat specifiek meer geld de oplossing is. Hulp op maat, en zorg voor elkaar biedt een breder perspectief."

VVD Berg en Dal

"Alleen als het echt nodig is."

Oneens

Stelling 11 van 24

Dorpsscholen

De gemeente moet ervoor zorgen dat kleine dorpsscholen kunnen blijven bestaan.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Ja, het CDA ziet een school als een basisbehoefte in een woonkern."

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

"Door verenigingen te ondersteunen en stimuleren dat er gericht woningaanbod komt kan de gemeente hier in sturen."

Sociaal Groesbeek

"Om de leefbaarheid in de (dorps) kernen te behouden."

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

"Als het kan en dus verantwoord is."

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

VVD Berg en Dal

"Ja, dan kunnen de kinderen lopend of op de fiets naar school. Goed voor de sociale contacten tussen de ouders."

Polderbreed

"Polderbreed vindt dit onderdeel van de leefbaarheid in de dorpen."

Neutraal

Groesbeekse Volks Partij

"Uiteraard willen we graag dat de kleine dorpsscholen blijven bestaan, maar de gemeente heeft weinig mogelijkheden om hiervoor te zorgen."

Voor Berg en Dal

"Voor Berg en Dal is sterk voorstander van een goed voorzieningenniveau in de dorpskernen van onze gemeente. Dat is belangrijk voor de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van het dorp voor jonge gezinnen. Een basisschool hoort daarbij. Echter, de gemeente heeft geen invloed op de organisatie van scholen en de keuze van de school door kinderen/ouders. "

D66

"Mits haalbaar! De kwaliteit van het onderwijs moet leidend zijn. Een stukje op de fiets is gezond voor kinderen. "

Oneens

PvdA

"Uiteraard is dit belangrijk voor de leefbaarheid van elk dorp, dus als het kan.. maar de gemeente is niet gehouden aan een onmogelijke opdracht. "

Stelling 12 van 24

Duitse les

De gemeente moet Duitse les op de basisschool bevorderen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Ja, het CDA is zich bewust van de kansen die er liggen in de samenwerking met onze Duitse buren. Op dit moment investeert de gemeente in cursussen in de Duitse taal en cultuur voor uitkeringsgerechtigden en medewerkers in de toeristische sector. Wij zien kansen om dit uit te breiden naar andere doelgroepen. "

Voor Berg en Dal

"Onze mooie gemeente deelt het grootste deel van haar grens met Duitsland/Kranenburg. Samenwerking met onze Duitse buren is heel kansrijk op het gebied van werkgelegenheid, toerisme, cultuur- en onderwijs. Het kennismaken met de Duitse taal en cultuur op de basisschool is een must om de kansen die er liggen te benutten. Ook vanuit het verenigingsleven is er onderling al veel contact!"

PvdA

Geen toelichting gegeven

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

VVD Berg en Dal

"Inderdaad, hoe jeugdiger de kinderen Duits leren hoe beter. De VVD pleit hier al jaren voor."

D66

"Al jaren een D66 standpunt. Ook Duits mogelijk maken voor volwassenen in het kader van bij of omscholing."

Polderbreed

"Polderbreed is het eens met de stelling dat Duitse les op de basisschool bevorderd moet worden. Dit is echter geen taak van de gemeente. Scholen beslissen zelf wat er aan lessen wordt aangeboden."

Neutraal

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

"Dit is niet aan de gemeente. Het onderwijs bepaalt zelf de onderwijsmethodes. Wij vinden het wel belangrijk om in de grensregio Duitse les te krijgen."

Sociaal Groesbeek

"Je kunt pas goed een andere taal leren als je de Nederlandse taal goed beheerst. Onze voorkeur ligt het in stand houden van ons eigen dialect."

Oneens

Groesbeekse Volks Partij

"Scholen moeten zelf hun lesprogramma bepalen."

Stelling 13 van 24

Snelfietspad

Er moet een snelfietspad komen tussen Millingen en Nijmegen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

Geen toelichting gegeven

Sociaal Groesbeek

"Wel met extra aandacht voor de (verkeers-) veiligheid en verlichting."

Groesbeekse Volks Partij

Geen toelichting gegeven

Voor Berg en Dal

"Voor Berg en Dal vindt het belangrijk dat de verste kern Millingen goed bereikbaar is van en naar Nijmegen. Dat is vooral belangrijk voor het woonwerkverkeer en de schooljeugd. Omdat het fietsen door Leuth gevaarlijk is, vooral rond spitsuren, heeft Voor Berg en Dal een budget vrij weten te maken voor onderzoek naar de haalbaarheid van een fietspad om Leuth heen. Het fietspad van Millingen naar Leuth moet goed onderhouden worden en aansluiten op een nog aan te leggen fietspad om Leuth heen."

PvdA

"Als het maar enigszins kan."

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

VVD Berg en Dal

"Een snelfietspad dat heel goed verlicht is, en sociaal veilig is! Daarbij wordt het tijd dat er OOK een goede busverbinding komt tussen Millingen en Groesbeek voor de mensen die niet meer zo goe kunnen fietsen."

D66

"Dat zou ideaal zijn. "

Polderbreed

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Oneens

CDA

"Nee, dit past niet in het landschap. Wel zijn wij voor een goede en veilige fietsverbinding van Millingen naar Leuth, naar Groesbeek en Nijmegen. Specifiek een snelfietspad is voor het CDA geen prioriteit. "

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

"GJS is van mening dat dit eerder gevaarlijke situaties oplevert. GJS is voor het verbeteren van de huidige paden, onder andere verbeteren verlichting."

Stelling 14 van 24

Seniorenappartementen

Er moeten meer betaalbare appartementen voor ouderen komen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Ja, scheefwonen moet zoveel mogelijk worden tegengegaan. "

Sociaal Groesbeek

"Niet alleen voor ouderen, maar voor alle doelgroepen."

Groesbeekse Volks Partij

"De gemeente Berg en Dal heeft een stevig bouwprogramma."

PvdA

"Ja, vooral middenhuur! En ook voor starters, et cetera. Kortom: wonen in algemene zin heeft voor ons prioriteit!"

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

VVD Berg en Dal

"Betaalbare appartementen voor ouderen die ook geschikt zijn voor andere mensen."

D66

"Ja mits daar behoefte aan is."

Polderbreed

"Polderbreed steunt de bouw van betaalbare woningen/appartementen voor ouderen volledig."

Neutraal

Voor Berg en Dal

"Voor Berg en Dal wil dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Voor Berg en Dal wil initiatieven ondersteunen waarmee ouderen langer zelfstandig en zo nodig met zorg kunnen blijven wonen, zoals bijvoorbeeld kangoeroewoningen of nieuwe samenlevingsvormen voor senioren in vrijkomende panden."

Oneens

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

Geen toelichting gegeven

Stelling 15 van 24

Landbouwgrond

De gemeente moet ervoor zorgen dat landbouwgrond wordt gebruikt voor ontwikkeling van natuur

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Sociaal Groesbeek

"Sluit mooi aan bij het Lansdschapsontwikkelingsplan (LOP) en ter bevordering van het toerisme."

PvdA

"Vrijkomende landbouwgrond of in het kader van LOP."

GroenLinks

"In overleg met agrariërs en natuurverenigingen moet de gemeente zich inspannen om meer natuurlijk gebruik van landbouwgrond te stimuleren"

VVD Berg en Dal

"Maar alleen als de eigenaren daarmee instemmen! Wat de VVD betreft wordt er geen vierkante meter onteigend."

Neutraal

Voor Berg en Dal

"Voor Berg en Dal vindt het belangrijk dat dit gebeurt in samenspraak met bijvoorbeeld de Ploegdriever en de boeren/eigenaren van de grond. Veel boeren doen zelf al aan ontwikkeling van natuur en toerisme naast landbouw (boerenlandpaden, herstel van heggenlandschap, bijvoorbeeld 't Zwanenbroekje). Bij de inrichting van het gebied wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke variatie passend bij het landschap, zodat zoveel mogelijk planten en dieren zich hier thuis voelen."

D66

"In samenspraak met de agrariërs is dat een mooi initiatief."

Oneens

CDA

"Nee, maar een zonnepark zou zeer welkom zijn. Het CDA wil samen met partners werken aan de instandhouding van landschap en natuur, agrariërs zien wij als belangrijke beheerders van ons buitengebied. "

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

Geen toelichting gegeven

Groesbeekse Volks Partij

Geen toelichting gegeven

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

Geen toelichting gegeven

Polderbreed

"Polderbreed vindt dat landbouw naast natuur kenmerkend is voor onze gemeente."

Stelling 16 van 24

Lokale omroep

De gemeente moet geen subsidie meer geven aan de lokale omroep.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

"Omroep Berg en Dal moet de gehele gemeente bedienen en meer verbinding zoeken met alle kernen."

Oneens

CDA

"Nee, het CDA hecht zeer veel waarde aan een eigen en goed functionerende lokale omroep die overeind kan blijven door ruim 100 vrijwilligers. Dit verdient waardering en ondersteuning vanuit de gemeenschap, dus ook de gemeente. "

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

Geen toelichting gegeven

Sociaal Groesbeek

"Lokale omroepen een belangrijke functie binnen onze samenleving en moeten ondersteund blijven worden vanwege de maatschappelijke functie. "

Groesbeekse Volks Partij

Geen toelichting gegeven

Voor Berg en Dal

"Voor Berg en Dal vindt dat een lokale omroep goed kan bijdragen aan informatievoorziening aan en verbinding van burgers over allerlei onderwerpen die in de gemeente van belang zijn. Voor Berg en Dal wil dit subsidiëren op voorwaarde dat de omroep zich richt op alle kernen en doelgroepen. De omroep moet ook zelf inkomsten genereren en berichtenuitwisseling met en over Kranenburg stimuleren. Ook de samenwerking met andere omroepen zou goed zijn. Niet de koppen tegen elkaar, maar juist bij elkaar!"

PvdA

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

VVD Berg en Dal

"Juist wel, want veel inwoners beleven veel peizier aan de lokale omroep. Het is moeilijk voor de omrope om aan reclame inkomsten te komen, en het zijn tenslotte allemaal vrijwilligers die er het werk uitvoeren."

D66

"De Lokale omroep is belangrijk."

Polderbreed

"Polderbreed staat achter de wettelijke regelingen/subsidies voor o.a. omroepen."

Stelling 17 van 24

Armoedebeleid

De gemeente moet mensen die in armoede leven helpen met geld.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Ja, maar in combinatie met een gedegen begeleiding in zelfredzaamheid. "

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

"Hulp bieden aan deze inwoners om niet in deze problemen te komen of om eruit te komen is beter dan alleen maar geld geven."

Groesbeekse Volks Partij

"Niet alleen met geld, maar ook voor specifieke dingen met name voor kinderen (bijv. zwemles)."

GroenLinks

"GroenLinks is voorstander van een basisinkomen voor iedereen."

D66

"Kindpakket, sportsubsidies ed. Dus in de vorm van extra subsidies. Gewoon geld verstrekken lijkt ons niet ok. "

Polderbreed

"Polderbreed is er voor dat, naast de wettelijke regelingen, de lokale Doe-Mee regeling ruimhartig wordt toegepast voor gezinnen die daarvoor in aanmerking komen. "

Neutraal

Sociaal Groesbeek

"Mensen in armoede zullen op meerdere gebieden geholpen en ondersteund moeten worden zoals werk, budgetbeheer, etc."

Voor Berg en Dal

"Het geven van geld aan mensen in armoede is geen structurele oplossing. De oorzaak van armoede hangt samen met het hebben van werk, de gezondheid en sociale omstandigheden. De gemeente kan helpen door vroeg-signalering en brede/laagdrempelige schuldhulp, budgetvoorlichting. Een steuntje in de rug wordt geboden door een collectieve ziektekostenverzekering en de Doe-meeregeling."

PvdA

"Zeker helpen, MAAR niet altijd per se met geld, MEEDOEN moet voorop staan! En dat Meedoen moet worden gefaciliteerd en daar moet voldoende geld beschikbaar voor zijn."

Oneens

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

"Gemeente zorgt voor een goed minima beleid en kwijtscheldingsbeleid,. Alleen geld lost niet alle problemen op. Informeren en coaching. Voorkomen is beter dan genezen. Mensen wel blijven prikkelen stimuleren om uit een uitzichtloze situatie te komen."

VVD Berg en Dal

"Niet helpen met geld, maar motiveren te gaan werken of een opleiding te gaan volgen. Voor echte noodgevallen zijn er al diverse regelingen."

Stelling 18 van 24

wonen op vakantieparken

De gemeente moet bewoning op de vakantieparken toestaan.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

Sociaal Groesbeek

"Wij zijn een voorstander van een onderzoek naar dubbelbestemming (recreëren en wonen)."

Voor Berg en Dal

"Tijdelijke bewoning op vakantieparken in het toeristische laagseizoen is onder voorwaarden toegestaan (bijvoorbeeld tijdens verbouwing eigen woning). Voor Berg en Dal duldt geen permanente bewoning op vakantieparken, het stoot toeristen zelfs af en is bron van ergernis en overlast. Op permanente bewoning moet consequent gehandhaafd worden. Gedoogsituaties uit het verleden moeten nu soms geaccepteerd worden."

Oneens

CDA

"Nee, vakantieparken hebben een toeristische bestemming. Het CDA wil een vitaliteitsscan voor de toeristische sector uitvoeren in samenwerking met de provincie om de beleving op met name vakantieparken te verhogen en problemen te voorkomen. "

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

Geen toelichting gegeven

Groesbeekse Volks Partij

Geen toelichting gegeven

PvdA

Geen toelichting gegeven

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

VVD Berg en Dal

"Absoluut niet. Vakantieparken zijn er om vakantie te houden en van de rust te genieten. Zie de wantoestanden op enkele vakantieparken in het land. "

D66

"Vakantieparken in deze vorm hanteren en is dit niet meer rendabel, dan omzetten naar woonparken. Geen mix van vakantie en permanente bewoning in ieder geval."

Polderbreed

"Polderbreed is voor handhaving huidig beleid betreffende bewoning vakantieparken."

Stelling 19 van 24

Hondenbelsating

Berg en Dal moet hondenbelasting invoeren.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Groesbeekse Volks Partij

Geen toelichting gegeven

Voor Berg en Dal

"Overlast door hondenpoep is één van de grootste ergernissen onder burgers. Voor Berg en Dal gunt iedereen het plezier van een dier, maar vindt dat een ander hiervan geen hinder mag ondervinden. Hoewel veel burgers hun hond aangelijnd houden en de uitwerpselen opruimen, doen teveel burgers dit niet. Hierop moet meer gehandhaafd worden en dit willen we betalen uit de opbrengst van de hondenbelasting. "

Neutraal

PvdA

"Meer inzet op handhaving betekent dat dit moet worden betaald. & de vervuiler betaalt. Maar vooral ook meer prullenbakken."

GroenLinks

"Hondenpoep is een grote ergernis, maar GroenLinks is er niet van overtuigd dat hondenbelasting zou helpen."

Oneens

CDA

"Nee, het voorkomen overlast door hondenpoep is een verantwoordelijkheid van onze inwoners. Daar waar inwoners zich niet aan de regels houden dient de gemeente handhavend en repressief op te treden."

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

Geen toelichting gegeven

Sociaal Groesbeek

"Overlast moet wel gehandhaafd worden."

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

Geen toelichting gegeven

VVD Berg en Dal

"Dan zou dat geld besteed moeten worden om “poep op de stoep” te voorkomen. Op heterdaad bekeuren is niet mogelijk, dus dan maar geen hondenbelasting. Bovendien komen veel honden nooit in de dorpskernen."

D66

Geen toelichting gegeven

Polderbreed

"Polderbreed volgt de landelijke ontwikkelingen over het al dan niet handhaven van deze belastingmaatregel op lokaal niveau."

Stelling 20 van 24

Afvalcontainers

De gemeente moet de afvalcontainers weer invoeren.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Polderbreed

"Beleid moet er wel op gericht blijven om zo min mogelijk restafval in te zamelen. Kijken naar mogelijkheden voor afvalcontainers met tussenschotten voor plastic/papier en groen/restafval. "

Neutraal

Oneens

CDA

"Nee, dit zou het scheiden van afval niet bevorderen en het wordt er niet goedkoper op, het CDA wil wel kijken naar de kostenkant, het kan en moet efficiënter en dus goedkoper. "

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

Geen toelichting gegeven

Sociaal Groesbeek

"De hoeveelheid restafval is zodanig terug gebracht dat een extra container niet wenselijk is, zeker niet voor mensen met een kleine tuin en/of balkon."

Groesbeekse Volks Partij

"De zakken leiden tot betere scheiding en minder restafval."

Voor Berg en Dal

"De gemeente is twee jaar geleden overgegaan tot één systeem van afvalinzameling voor de hele gemeente. Het uitgangspunt hiervan is een betere afvalscheiding en het beperken van restafval. Hoewel het even wennen was voor veel burgers, is dat systeem nu bekend en is het effectief. Voor Berg en Dal wil bijdragen aan een duurzame omgang met en ook vermindering van afval."

PvdA

Geen toelichting gegeven

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

"De tariefzakken zorgen voor veel betere scheiding van het afval en dat is wat wij willen."

VVD Berg en Dal

"Nee, want in die containers wordt te veel verkeerd afval gedumpt. "

D66

Geen toelichting gegeven

Stelling 21 van 24

Windmolens

Er mogen geen windmolens komen in de gemeente Berg en Dal.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA

"Ja, we praten dan over grote windmolens waarvoor ons landschap niet geschikt is. Kleinere windmolens bij particulieren en agrariërs behoren wat het CDA betreft wel tot de mogelijkheden. "

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

Geen toelichting gegeven

Voor Berg en Dal

"Binnen onze gemeente zijn weinig plekken waar windmolens geplaatst mogen en kunnen worden. Om de landschappelijke kwaliteiten en de kansen voor het toerisme niet te veel aan te tasten ziet Voor Berg en Dal het plaatsen van windmolens als laatste redmiddel, wanneer andere duurzaamheidsmaatregelen onvoldoende effectief blijken. "

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

"Bij voorkeur zetten wij in op alternatieve vormen van energieopwekking welke beter inpasbaar zijn in ons landschap."

Polderbreed

"Polderbreed vindt dat de gemeente de resultaten van de informatieavonden over duurzame energie en klimaatneutrale gemeente 2050 moet meenemen in de uitwerking van de Energievisie. "

Neutraal

VVD Berg en Dal

"Alleen als er echt geen andere oplossing is om aan energie te komen in de gemeente Berg en Dal."

D66

"Nog niets uitsluiten, maar onze voorkeur heeft het niet. Wij willen kijken wat waterkrachtturbines kunnen betekenen voor onze gemeente."

Oneens

Sociaal Groesbeek

"Er zijn alternatieven inpasbaar in traditionele molens."

Groesbeekse Volks Partij

"Voorstander van alle vormen van schone energie, mits passend in het landschap."

PvdA

"Linksom of rechtsom moeten wij duurzame energie opwekken! Kunnen dit dus niet op voorhand uitsluiten."

GroenLinks

Geen toelichting gegeven

Stelling 22 van 24

Wietteelt

De gemeente moet zelf wiet gaan kweken.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA

"Ook onze gemeente moet mee willen doen aan de landelijke experimenten."

Neutraal

Sociaal Groesbeek

"We moeten toe naar een situatie met gereguleerde wietteelt om overlast en criminaliteit tegen te gaan."

Oneens

CDA

"Nee, pertinent tegen, wij willen die wiet niet. Het CDA wil handhaving van het gebruiksverbod van drugs in de openbare ruimte en een integrale aanpak van het middelengebruik (repressief en preventief)."

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

Geen toelichting gegeven

Groesbeekse Volks Partij

Geen toelichting gegeven

Voor Berg en Dal

"Legale wietteelt wordt misschien mogelijk als de Eerste Kamer een wetsvoorstel daarvoor goedkeurt. Een aantal gemeenten waar de overlast van drugs groot is wordt gevraagd mee te werken aan een proef om zelf wiet te kweken. Daarna moet duidelijk worden of dit effect heeft. Voor Berg en Dal geeft hieraan geen prioriteit, maar is wel belangstellend naar de resultaten van andere gemeenten."

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

"Dit is niet een taak voor de gemeente, maar GroenLinks is wel een grootvoorstander van het legaliseren van de teelt van softdrugs."

VVD Berg en Dal

"Zijn genoeg vrijwilligers, die dit werk kunnen doen. Zie het aantal rechtszaken dagelijks in de courant."

D66

Geen toelichting gegeven

Polderbreed

"Polderbreed wil dit overlaten aan grote gemeenten."

Stelling 23 van 24

Beheerder

In een gemeentelijke gebouw moet altijd een beheerder aanwezig zijn.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Sociaal Groesbeek

"Het zijn gemeentelijke eigendommen waar toezicht van groot belang is. "

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

Geen toelichting gegeven

GroenLinks

"In een gebouw dat door velen wordt gebruikt helpt het dat een gastheer/-vrouw ofwel een beheerder zorgt dat alles in goede banen geleid wordt. En dat uiteraard in goed overleg met alle gebruikers. Wat ons betreft is er niets op tegen om de werkgelegenheid uit te breiden met betaalde beheerders."

VVD Berg en Dal

"Als er klanten/bezoekers zijn wel. Zeker voor minderjarigen vindt de VVD het onverantwoord als er geen beheerder of toezichthouder is. De beheerder/toezichthouder zou wel een Verklaring Omtrent Gedrag moeten hebben. "

Neutraal

Voor Berg en Dal

"Een fulltime beheerder in (elk) gemeentelijk gebouw is financieel niet haalbaar. Een combinatie van een beheerder voor meerdere gebouwen, met afspraken met beheersstichting en gebruikers over o.a. gebruik en openingstijden moet tot een goede organisatie kunnen leiden. Veel gebouwen zoals Kulturhusen en bijvoorbeeld het Voorzieningenhart in Groesbeek zijn niet in eigendom van de gemeente, maar van beheersstichtingen. Die hebben beleidsvrijheid om beheerdersfunctie naar eigen inzicht in te vullen."

Oneens

CDA

"Nee, het beheer moet goed geregeld zijn en dat hoeft niet direct met een beheerder. Dat kan onder goede voorwaarden aan de gebruikers overgelaten worden. Het CDA noemt dit gespreide verantwoordelijkheid en gaat in beginsel uit van vertrouwen in mensen. "

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

Geen toelichting gegeven

Groesbeekse Volks Partij

"Kosten zoveel mogelijk beperken."

PvdA

"In principe zou dat mooi zijn, maar we moeten daarin praktisch zijn. Er moet worden gezorgd voor een werkbare, betaalbare bemensing, op de juiste momenten. Eventueel samenwerken met de van de faciliteiten gebruikmakende verenigingen."

D66

"Niet haalbaar en ook niet nodig."

Polderbreed

"Polderbreed vindt dat vanwege de kosten ook naar andere oplossingen gezocht moet worden."

Stelling 24 van 24

Trein naar Kleef

Er moet een trein gaan rijden op het spoortje Nijmegen-Kleef (lightrail).

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Voor Openheid en een Leefbaar Groesbeek

"Lightrail onder voorwaarden mag."

PvdA

"Alleen als het een lightrail is in een autoluw/arm/vrij centrum, met goede verkeersafwikkeling. En voorafgaand een gedegen onderzoek waarin alle voors en tegens worden meegewogen."

GroenLinks

"Wat GroenLinks betreft geen trein maar een lightrail. En aansluitende busverbindingen moeten in stand blijven."

D66

"Lightrail, duurzaam en geluidsarm."

Neutraal

Voor Berg en Dal

"Voor Berg en Dal wil graag meewerken aan nader onderzoek naar de haalbaarheid van een lightrail op het bestaande spoor tussen Nijmegen en Kleve. Voor Berg en Dal ziet voordelen, maar er zijn ook nadelen. Voorwaarden: de voordelen moeten groter blijken dan de nadelen, investerings- en exploitatiekosten komen niet voor rekening van de gemeente Berg en Dal en er komt minimaal een halte ter hoogte van Groesbeek. "

Polderbreed

"Polderbreed vindt dat dit niet ten koste mag gaan van de busverbindingen."

Oneens

CDA

"Nee, het CDA ziet de reactivering als niet realistisch. De aanleg en exploitatie is financieel niet haalbaar. Activering van het spoor veroorzaakt hinderlijke stagnatie op de doorgaande wegen in de kern van Groesbeek. Het CDA wil investeren in duurzaam en betaalbaar OV in onze regio. Uitbreiding buurtbusverbindingen tussen de kernen, het liefst 7 dagen in de week. Wij willen een betaalbare en duurzame OV-verbinding met Duitsland. Ook innovatief personenvervoer via het water (watertaxi)."

Sociaal Groesbeek

"Dit zal eerst voorgelegd moeten worden aan de inwoners van gemeente Berg en Dal, indien ook duidelijk is onderzocht wat de kosten voor de gemeente zullen zijn."

Groesbeekse Volks Partij

"Een trein zal ten koste gaan van het busvervoer."

Gemeente-, Jeugd- en Sportbelangen

"Energie en geld besteden aan kansrijkere projecten en initiatieven."

VVD Berg en Dal

"Wel een tram, maar dat is nauwelijks nog mogelijk in Groesbeek tijdens de wijnfeesten , carnaval, kermis en vierdaagse . Praktisch nauwelijks meer haalbaar. Ondergronds aanleggen wordt te duur. Duitsland wil alleen meebetalen als er een trein komt, en het College Berg en Dal heeft al laten weten helemaal niets mee te willen betalen. Wie gaat er dan nog met de bus, die krijgt te weinig passagiers."

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met:

Wil je al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen volgen?

Lees dan de komende weken de krant uit jouw regio!

4 weken voor 1,- per week

Zodat je precies weet wat er speelt in jouw gemeente.

Ga naar krant.nl

*Op deze aanbieding zijn de actievoorwaarden van toepassing. Kijk voor deze voorwaarden op krant.nl