Kieswijzer

Hoe is deze Kieswijzer tot stand gekomen ?

Verantwoording

De Kieswijzer is beschikbaar voor alle gemeenten die vallen binnen het verspreidingsgebied van BN DeStem, Brabants Dagblad, het Eindhovens Dagblad, De Gelderlander, de PZC, de Stentor en Tubantia en waar op 21 maart van dit jaar gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. In 21 gemeenten binnen ons verspreidingsgebied vinden geen verkiezingen plaats in verband met een gemeentelijke herindeling. Voor die gemeenten is dus geen Kieswijzer beschikbaar. Voor het AD geldt dat de Kieswijzer alleen beschikbaar is binnen het verspreidingsgebied van AD Rotterdams Dagblad, AD Haagsche Courant, AD Utrechts Nieuwsblad, AD Amersfoortse Courant, AD Groene Hart, AD De Dordtenaar en AD Rivierenland. Voor Het Parool geldt dat de Kieswijzer alleen beschikbaar is voor de gemeente Amsterdam. Voor de realisatie van onze Kieswijzer waren wij deels afhankelijk van de medewerking van politieke partijen. Indien partijen niet wensten mee te doen, zijn zij niet opgenomen in de Kieswijzer. Het kan dus zo zijn dat niet alle partijen in een gemeente te vinden zijn in de Kieswijzer.

Veelgestelde vragen

Wie maakt de Kieswijzer?
De Kieswijzer wordt gemaakt door de 8 ADR nieuwsmerken, onderdeel van De Persgroep Nederland, te weten: het AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, het Eindhovens Dagblad, De Gelderlander, de PZC, de Stentor en Tubantia. Het Parool, eveneens onderdeel van De Persgroep, heeft zich hierbij aangesloten en maakt een eigen Kieswijzer voor Amsterdam. Per titel zijn coördinatoren aangewezen die alle Kieswijzers in het verspreidingsgebied hebben toegewezen aan een redacteur. Die redacteuren hebben voor die gemeente stellingen gemaakt. Bij het bepalen van de onderwerpen van de stellingen zijn de redacteuren uitgegaan van een enquête onder lezers en de eigen kennis van de lokale politiek. De stellingen zijn daarna gecontroleerd door een team van studenten politicologie en bestuurskunde. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de Kieswijzer ligt bij de ADR-nieuwsmerken en Het Parool.

Welke gemeenten hebben een Kieswijzer?
Er zijn 220 gemeenten met een Kieswijzer. Dit zijn alle gemeenten die binnen het verspreidingsgebied van ADR vallen en waar op 21 maart van dit jaar gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Het Parool heeft de gemeente Amsterdam verzorgd.

Waarom zijn er gemeenten die zowel een Kieswijzer als een StemWijzer hebben?
ADR en Het Parool maken op eigen initiatief voor alle lezers in het verspreidingsgebied van de 8 ADR-nieuwsmerken en Amsterdam een gratis Kieswijzer. ProDemos maakt de StemWijzer in opdracht van gemeenten.

Wat is het verschil tussen de Kieswijzer en de StemWijzer van ProDemos?
De stemhulpen komen op een andere manier tot stand. Bij de Kieswijzer worden de onderwerpen en de stellingen bepaald op basis van een enquête onder lezers, aangevuld met kennis van de lokale politiek van een journalist in de betreffende gemeente.
StemWijzer komt tot stellingen op basis van workshops voor alle deelnemende partijen. Een redacteur leest daarnaast alle verkiezingsprogramma’s door en bekijkt websites van de lokale politieke partijen.
In beide gevallen kunnen de partijen hun standpunt bij de verschillende stellingen van een toelichting voorzien. Deze toelichtingen zijn door de gebruikers van de stemhulp te raadplegen.

Waarom ondersteunt ProDemos ons bij het maken van de Kieswijzer?
De 8 ADR-nieuwsmerken, te weten het AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, het Eindhovens Dagblad, De Gelderlander, de PZC, de Stentor en Tubantia en daarnaast Het Parool, allen onderdeel van De Persgroep Nederland, willen lezers helpen om het nieuws te begrijpen, antwoorden te vinden, oplossingen te ontdekken en eigen keuzes te maken. De uitgangspunten van ProDemos sluiten daar goed bij aan. ProDemos is een stichting die als missie heeft om mensen te informeren over de democratische rechtsstaat en hen te motiveren om hierin actief deel te nemen. Om die reden heeft ADR ProDemos in het najaar van 2017 benaderd voor advies voor het maken van een stemhulp.

Wat houdt de ondersteuning van ProDemos bij de Kieswijzer in?
ADR maakt tegen betaling gebruik van het back end systeem van ProDemos. Dit is het systeem waarmee de stemhulp online wordt gebracht. ProDemos heeft ons ook geadviseerd over de uitgangspunten voor een goede stemhulp. Zij heeft daarnaast workshops gegeven aan redacteuren van ADR en Het Parool over het maken van goede stellingen voor een stemhulp.

Er is nu geen sprake van verdergaande samenwerking. Wel heeft ProDemos ADR ondersteund bij het maken van de Kieswijzer. ProDemos heeft hierin een adviserende rol en biedt technische ondersteuning. Ons gezamenlijke doel is om zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk geïnformeerd te laten stemmen, door hen een goede stemhulp te bieden.