Kieswijzer

Hoe is deze Kieswijzer tot stand gekomen ?

Verantwoording

De Kieswijzer is beschikbaar voor alle gemeenten waar op 21 november 2018 gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden in verband met een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019. Voor de realisatie van onze Kieswijzer waren wij deels afhankelijk van de medewerking van politieke partijen. Indien partijen niet wensten mee te doen, zijn zij niet opgenomen in de Kieswijzer. Het kan dus zo zijn dat niet alle partijen in een gemeente te vinden zijn in de Kieswijzer.

Veelgestelde vragen

Wie maakt de Kieswijzer?
Deze Kieswijzer is gemaakt door 4 van de 8 ADR nieuwsmerken, onderdeel van De Persgroep Nederland, te weten: het AD, BN DeStem, Brabants Dagblad, en de Gelderlander. Hierbij hebben zich aangesloten Dagblad De Limburger, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de Kieswijzer ligt bij de redactie van deze nieuwsmerken.

Welke gemeenten hebben een Kieswijzer?
Er zijn 12 gemeenten met een Kieswijzer. Dit zijn alle gemeenten waar op 21 november 2018 gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden in verband met een gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019.

Waarom zijn er gemeenten die naast de Kieswijzer ook een andere stemhulp hebben?
De Kieswijzer wordt op eigen initiatief van de betrokken nieuwsmerken gemaakt. Het is mogelijk dat andere organisaties, al dan niet in opdracht van een gemeente, ook een stemhulp maken voor 1 of meerdere gemeenten.

Waarom ondersteunt ProDemos de ADR nieuwsmerken bij het maken van de Kieswijzer?
ProDemos is een stichting die als missie heeft om mensen te informeren over de democratische rechtsstaat en hen te motiveren om hierin actief deel te nemen. ADR heeft ProDemos benaderd voor advies bij het maken van een stemhulp. Ons gezamenlijke doel is om zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk geïnformeerd te laten stemmen, door hen een goede stemhulp te bieden.

Wat houdt de ondersteuning van ProDemos bij de Kieswijzer in?
ADR maakt tegen betaling gebruik van de back end van ProDemos (het systeem waarmee de stemhulp online wordt gebracht). ProDemos heeft ons ook geadviseerd over de uitgangspunten voor een goede stemhulp. Er is geen sprake van inhoudelijke samenwerking. Wel heeft ProDemos ADR ondersteund bij het maken van de Kieswijzer. ProDemos heeft hierin een adviserende rol en biedt technische ondersteuning.

Wat is het verschil tussen de Kieswijzer en de StemWijzer van ProDemos?
De stemhulpen komen op een andere manier tot stand. Bij de Kieswijzer worden de onderwerpen en de stellingen bepaald door de redactie. StemWijzer komt tot stellingen in overleg met de deelnemende politieke partijen. In beide gevallen kunnen de partijen hun standpunt bij de verschillende stellingen van een toelichting voorzien. Deze toelichtingen zijn door de gebruikers van de stemhulp te raadplegen. StemWijzer bevat ten opzichte van Kieswijzer een meer uitgebreide functionaliteit van het vergelijken van partijen en standpunten.