Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 25

Cultuur

Eén grote zaal is voldoende voor het Theater aan de Parade.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Den Bosch

"wij willen zuinig omgaan met het belastinggeld van onze inwoners en vinden een grote zaal voldoende. de andere zalen in de gemeente en omgeving maken het aanbod divers en compleet."

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"De huidige grote zaal is prima van omvang. Vernieuwbouw/renovatie met flexibele kleine multifunctionele zaal erbij. "

KNILLIS

"Het comité Geensloopwelcultuur – dat de steen in de vijver gooide in het theaterdebat - constateerde al dat de stad over een aantal kleinere podia beschikt. Dus, een kleine of pleinzaal in het theater is eigenlijk overbodig. De stad zou meer hebben aan een soort intendant, die op zoek gaat naar voorstellingen en deze verdeelt over de stad. "

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

"Wij zijn voor een vernieuwd Theater binnen de vastgestelde beschikbare middelen"

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"Er zijn niet heel veel voorstellingen die een grote zaal vereisen. Liever een geweldige zaal (ook qua interieur) dan twee middelmatige zaaltjes. "

Neutraal

De Bossche Groenen

"Een grote zaal kan volstaan omdat je kunt werken met beweegbare wanden. De zaal wordt hierdoor multifunctioneel en te gebruiken al na gelang het aantal bezoekers. "

SP

"De behoefte aan theater verandert. Mensen reizen bijvoorbeeld verder voor theaterbezoek. De minimale eisen moeten goed onderzocht worden."

PVV

"Geen kostbaar nieuw cultuurpaleis voor het Theater aan de Parade. Laat het over aan commerciële partijen om een theater te realiseren."

Oneens

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

"Voor functioneel gebruik is het noodzakelijk om een grote en kleine zaal te hebben. "

D66 's-Hertogenbosch

"Zonder een tweede zaal is het theater slechter te exploiteren omdat men minder flexibel kan zijn met de programmering."

PvdA

"Het theater moet én een huiskamer voor de stad zijn én nationale en regionale gezelschappen kunnen aantrekken. Dat kan niet met slechts één zaal. Voor een rendabel en goed theater zijn twee zalen en een foyer noodzakelijk."

GroenLinks Den Bosch

"GroenLinks wil een toekomstbestendig volwaardig theater met een grote- en een middenzaal. Dat is noodzakelijk voor een goede exploitatie. "

CDA Den Bosch

"Onze stad verdient een goed functionerend theater met een grote én een tweede multi-functionele zaal. Het is de huiskamer van de stad."

Rosmalens Belang

"Rosmalens Belang houdt vast aan het huidige voorstel met 1 grote zaal en een multifunctionele ruimte / tweede zaal zodat deze samen met de foyer als huiskamer van de stad kunnen dienen."

50PLUS

"Het Theater aan de Parade kan blijven zoals het is, maar moet wel opgeknapt worden. Er zijn nu 2 zalen die gebruikt kunnen worden voor (kleine) voorstellingen en producties. 50PLUS wil een groot nieuw modern theater op de Kop van 't Zand - als onderdeel van een uitgaanscentrum - waar o.a. alle grote musical producties ten uitvoer gebracht kunnen worden. "

Bossche Volkspartij

"1 grote theaterzaal is voldoende, maar er moet zeker een zaal van minimale grootte blijven zoals de huidige Pleinzaal voor evenementen, carnaval, dansavonden etc. Daarom is een goede verbouwing nodig en geen nieuwbouw van 80 miljoen!"

Stelling 2 van 25

Parkeren

Parkeergarages Wolvenhoek en Sint-Josephstraat moeten alleen voor binnenstadbewoners beschikbaar zijn.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Bossche Groenen

"Op termijn wil De Bossche Groenen het liefst de parkeergarage Wolvenhoek slopen. En het kort parkeren terugbrengen naar de randen van de stad waar volop capaciteit is in de bestaande parkeergarages. "

D66 's-Hertogenbosch

"D66 is voorstander van een autoluwere binnenstad. Daarom investeren we als gemeente in transferia en parkeergarages aan de rand van het centrum. Daarnaast moeten binnenstadbewoners die al een bewonersvergunning hebben voor een parkeergarage soms in erg lange wachtrijen staan om te kunnen parkeren."

GroenLinks Den Bosch

"GroenLinks wil een gezonde en leefbare binnenstad. Bezoekers kunnen parkeren in de parkeergarages aan de rand van de binnenstad (zoals parkeergarage Sint Jan) en gebruikmaken van de transferia."

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

SP

"Ja, voor een zelfde prijs als reguliere parkeervergunningen. Bezoekers moeten naar de garages buiten binnenstad."

KNILLIS

"Geen verkeerd idee; de garages zijn er alleen nog voor binnenstadsbewoners. Vooral die aan de Wolvenhoek is natuurlijk foei- en foeilelijk. Die zou veel kleiner kunnen worden. De buitenkant/gevel verfraaien. Parkeergarage Hekellaan, niet onze keuze overigens, staat voor meer dan 75 % leeg. Hij of zij die zo nodig met de auto naar de binnenstad wil, kan die gebruiken."

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"Binnenstadbewoners hebben afgelopen tijd al meer plaatsen gekregen in deze parkeergarages. Wellicht kan dat nog verder worden opgeschaald. Maar deze parkeergarages geheel vrij maken voor stadsbewoners lijkt ons niet noodzakelijk. "

Oneens

VVD Den Bosch

"Beide parkeergarages dragen bij aan de aantrekkelijkheid voor bezoekers aan onze binnenstad. als winkelstad. Voor binnenstadsbewoners moet er een nieuwe parkeergarage komen onder het GZG."

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

"Bezoekersparkeren moet ook in deze parkeergarages mogelijk zijn, dit in combinatie met bewoners parkeren."

PvdA

"We zijn voor een autoluwe binnenstad maar ineens de parkeergarages sluiten leidt tot problemen voor bezoekers en winkeliers."

CDA Den Bosch

"Parkeren voor bewoners en bezoekers in de stad moeten we goed regelen. Het inzetten van een deel van de parkeergarages voor bewoners is zeker een oplossing."

Rosmalens Belang

"Rosmalens Belang zet in op meer parkeervrijheid en een gereduceerd tarief voor binnenstadbewoners om de wachtlijsten weg te werken."

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"Parkeergarage St Josephstraat is prima. In de Wolvenhoek gedeeltelijk bewonersparkeren (net als in de Tolbruggarage)."

50PLUS

"Er zijn al te weinig parkeerplekken voor Bosschenaren. Op zaterdagmiddag en donderdagavond puilen deze parkeergarages uit. Er is duidelijk behoefte, dus toegang niet beperken. Voor de ouderen en minder mobiele mensen is het ook belangrijk dat ze dicht bij de winkels kunnen parkeren."

PVV

"De binnenstad moet ook voor automobilisten goed bereikbaar blijven, met voldoende parkeergelegenheid én voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen. Ook bijvoorbeeld mensen die slecht ter been zijn moeten dichtbij het Stadskantoor kunnen blijven parkeren in de Wolvenhoek."

Bossche Volkspartij

"Iedere inwoner en bezoeker van onze gemeente moet gebruik kunnen blijven maken van parkeermogelijkheden welke zo dicht mogelijk in de binnenstadskern liggen!"

Stelling 3 van 25

Muziekles

Muziekles voor kinderen op basisscholen moet verplicht worden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Bossche Groenen

"Muziekonderwijs is, naast rekenen en taal, belangrijk voor de ontwikkeling van het kind."

VVD Den Bosch

"'s-Hertogenbosch is een muziekstad en kinderen vroegtijdig in contact brengen met muziek draagt aan de culturele ontwikkeling en is belangrijk voor het in stand houden van de harmonie en fanfare cultuur in onze gemeente. "

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

"Ook muziek hoort bij een culturele opvoeding."

PvdA

"Er moet meer budget komen om kinderen op school muziekles te kunnen geven. "

GroenLinks Den Bosch

"GroenLinks wil muziekles op basisscholen. Kinderen ontwikkelen zo niet alleen hun talent, het is ook goed voor de ontwikkeling van hun hersenen en motoriek. "

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

CDA Den Bosch

"Jong geleerd is oud gedaan. Iedereen moet kunnen meedoen met muziek, dat begint al op de basisschool. Amateurclubs kunnen daar een rol in spelen."

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"Muziek is heel goed voor de ontwikkeling van het brein. "

50PLUS

"Ontwikkeling van muzikale en sportieve vaardigheden zijn belangrijk. Daarom willen wij ook zwemles weer op school invoeren - dat zou mogelijk wekelijks met muziekles kunnen worden afgewisseld."

Neutraal

D66 's-Hertogenbosch

"D66 ziet graag dat ieder kind muziekonderwijs krijgt op de basisschool en wil hier ook extra in investeren. Om dit aan scholen op te leggen is onwenselijk."

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

"Is bevoegdheid van de scholen"

Oneens

Rosmalens Belang

"Rosmalens Belang ondersteunt muziekonderwijs, maar ziet geen oplossing in het verplichten van muziekles. Onderwijs en verenigingen kunnen hier zelf afspraken over maken en samen of los van elkaar het muziekonderwijs versterken."

SP

"Niet verplicht, maar muziekonderwijs moet voor ieder kind wel mogelijk en toegankelijk zijn."

KNILLIS

"Knillis bepleit breed cultuuronderwijs waarvoor elke school jaarlijks een geoormerkte subsidie kan krijgen. Muziekles is maar één onderdeel van cultuuronderwijs. Dat muziekles toegankelijk (lees gratis) wordt gemaakt juichen wij toe. Een verplichtend karakter hoort daar echter niet bij. "

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"Buitengewoon Ongewoon is geen voorstander van nog meer regels voor basisscholen. Basisscholen zien nu door alle regels het bos al niet meer. De gemeente kan zorgen dat basisscholen laagdrempelig muziekonderwijs kunnen inpassen. Maar in Godsnaam niet nog meer regels."

PVV

"De gemeente kan muziekles niet verplicht opleggen aan basisscholen. Bovendien zouden wat de PVV betreft op basisscholen op de allereerste plaats taal en rekenen centraal moeten staan en moet er volop aandacht zijn voor onze vaderlandse geschiedenis. "

Bossche Volkspartij

"Een (toekomstige)hobby moet nooit verplicht worden. Schoolzwemmen moet weer verplicht worden. Hiervan zien we wel het nut en de noodzaak!"

Stelling 4 van 25

Sport

In de Schutskamp moet de komende regeerperiode een sportcentrum met zwembad en sporthal komen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Bossche Groenen

"De Bossche Groenen wil het schoolzwemmen herintroduceren. Een sporthal met een extra zwembad draagt bij aan het vergroten van de zwemcapaciteit en stimuleert het bewegen onder de inwoners. "

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

"Een zwembad op West, zo is eerder al gebleken uit onderzoeken, moet er komen. Sporthal moet nog nader onderbouwd worden qua nut en noodzaak. "

PvdA

"Als er betaalbaar een zwembad gerealiseerd kan worden zijn wij daar voor."

GroenLinks Den Bosch

"GroenLinks is voor een goede spreiding van zwemwater en sportaccommodaties over de gemeente. "

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

CDA Den Bosch

"Er moeten genoeg zwembaden zijn in de stad. In West kunnen we, samen met de gemeente Vught en zorginstellingen, een mooi zwembad voor iedereen maken."

SP

Geen toelichting gegeven

50PLUS

"Wij zijn voorstander van sport en zwemmen. Wat 50PLUS betreft kan het sportcentrum met zwembad gebouwd worden in de komende periode. Knopen moet je doorhakken en besluiten uitvoeren!"

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

Geen toelichting gegeven

Neutraal

VVD Den Bosch

"Sporthal Schutskamp moet vervangen worden. Maar ten aanzien van het zwembad moet met buurgemeenten worden gekeken waar het zwembad het best op zijn plaats is, "

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"Door alle financiële problemen rondom het Sportiom zijn wij zeer terughoudend wat betreft een nieuw zwembad met een sporthal. De procedure die nu loopt lijkt ons logisch. Als andere gemeenten (Vught en Heusden) inderdaad willen meebetalen maakt ons dat zeker enthousiaster. Wij willen dan wel dat deze gemeenten ook bij eventuele financiële tegenslagen blijven ondersteunen. "

Oneens

D66 's-Hertogenbosch

"Investeren in nog een zwembad gaat ten koste van andere sportvoorzieningen die moeten worden opgeknapt of uitgebreid. "

Rosmalens Belang

"Een zwembad is voorstelbaar. Hoe en waar zal nog moeten worden vastgesteld. Wij willen daarbij de mening en behoefte in de buurgemeenten betrekken."

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"Zwembad in West is belangrijk. Ontwikkeling van een dergelijk centrum alleen met omliggende gemeenten. "

KNILLIS

"Een zwembad in de Schutskamp is prima. We willen wel de afweging meegeven dat over de grootte nog debat mogelijk is. Zou dat in West wat kleiner van omvang kunnen zijn zodat de zwemaccommodaties evenwichtig gespreid kunnen worden over de stad? Het geld voor een heel sportcentrum zien wij hoe dan ook liever besteed aan een zwembad bij bijv. de Saren en/of zomers toezicht bij de openluchtzwembaden."

PVV

"Een sportcentrum moet rendabel te exploiteren zijn, daarvoor moet voldoende vraag zijn vanuit de wijk. Sowieso mag het nooit de bedoeling zijn dat er een zwembad komt voor gescheiden zwemuurtjes voor moslims."

Bossche Volkspartij

"Er MOET een zwembad komen, dat is een keiharde afspraak in het bestuursakkoord van de afgelopen periode. Er MAG, graag zelfs, een sporthal komen maar dit willen wij het college niet verplichten. "

Stelling 5 van 25

Drugs

Den Bosch moet experiment met wietteelt starten.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Bossche Groenen

"Toezicht en controle op de kwaliteit van de wiet is hoognodig. "

D66 's-Hertogenbosch

"Het is krom dat wiet wel verkocht mag worden maar de aanlevering van wiet gedoogd wordt. Om dit recht te zetten zijn nieuwe oplossingen nodig. Om tot de juiste oplossing te komen moet Den Bosch samen met de andere Brabantse steden experimenteren."

PvdA

"Gereguleerde wietteelt zorgt voor minder criminaliteit, betere voorlichting en controle op kwaliteit. "

GroenLinks Den Bosch

"GroenLinks wil dat de gemeente landelijk actief inzet op legalisering van softdrugs en daarin vooroploopt."

SP

Geen toelichting gegeven

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"Regulering moet aan voor- en achterdeur gebeuren. "

KNILLIS

"Op dit moment is het onderscheid tussen het gebruik enerzijds en de teelt/aanvoer van softdrugs anderzijds voor de handhaving volstrekt onduidelijk en niet uit te leggen. Knillis bepleit een experiment om het debat, aan de hand van de verkregen resultaten, goed te kunnen voeren."

50PLUS

"Voor medicinale doeleinden onder strenge voorwaarden en toezicht. Wij willen dat de toevoer van wiet naar de coffeeshops uit de criminele sfeer gehaald wordt. Dit soort experimenten zijn een begin en leiden naar wij verwachten uiteindelijk tot oplossingen in dat kader."

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

Geen toelichting gegeven

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"Buitengewoon Ongewoon is nog niet overtuigd dat staatswiet veel voordelen gaat opleveren. Maar als de staat hier mee wil experimenteren moeten we dat als Den Bosch ook omarmen. Kan in de toekomst veel werkgelegenheid gaan opleveren."

Neutraal

Bossche Volkspartij

"In onze gemeente en in heel Nederland mogen coffeeshops wiet verkopen, ze mogen inkopen, maar er mag in ons land geen wiet geteeld worden. Maar waar komt de wiet dan vandaan? Wij vinden dat de Inwoners van de gemeente hier inspraak over moeten krijgen middels een enquête. Zo betrek je de burger in een moeilijk te nemen besluit!"

Oneens

VVD Den Bosch

"De gemeente moet niet zelfstandig een experiment beginnen, Wij wachten de landelijke ontwikkelingen af en vinden dat een proef in andere gemeenten beter op zijn plaats is. "

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

"Landelijke wet- en regelgeving volgen. Burgers mogen ook geen dingen buiten de wet om doen, dus waarom een gemeente wel."

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

CDA Den Bosch

"Een experiment met wietteelt kan zeker plaatsvinden in Brabant. Het 'moet' niet in Den Bosch, het kan wel. "

Rosmalens Belang

"Rosmalens Belang ziet dat de combinatie van gedoogde verkoop en illegale teelt niet werkt, maar is erg terughoudend in een lokaal experiment voor legale wietteelt. Bij een lokaal experiment zijn de lokale gevolgen niet te overzien. Wij vinden dat dit landelijk moet worden geregeld."

PVV

"Het door de gemeente telen van wiet is geen oplossing voor de aanpak van illegale hennepteelt: veel productie is immers niet voor de lokale markt, maar bestemd voor criminele drugshandel in binnen- en buitenland."

Stelling 6 van 25

Wonen

De Tramkade staat woningbouw in de Kop van ’t Zand in de weg.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

SP

"Het is wel zo, maar ook culturele instellingen moeten hun plek hebben."

50PLUS

"Voor de Kop van 't Zand is een goed ontwikkelingsplan nodig met respect voor historie en in lijn met de behoefte van de stad. 50PLUS denkt dat het een ideale plek is voor de ontwikkeling van een eigentijds uitgaanscentrum in combinatie met woningbouw."

Neutraal

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

Geen toelichting gegeven

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"De Kop van 't Zand is een gebied in ontwikkeling. Het lijkt ons onzinnig om daar nu al allerlei negatieve kwalificaties op te plakken. "

PVV

Geen toelichting gegeven

Oneens

De Bossche Groenen

"De Bossche Groenen wil de tramkade behouden voor culturele activiteiten. Woningbouw kan plaatsvinden elders in de Kop van het Zand. "

VVD Den Bosch

"De Tramkade is het nieuwe uitgaansgebied van de stad en weet een doelgroep te binden die eerder uit de stad vertrok. Maar dit hoeft woningontwikkeling niet in de weg te staan in de rest van de kop van het Zand, "

D66 's-Hertogenbosch

"De Tramkade staat niet in de weg maar is juist een fantastische nieuwe culturele hotspot die onze stad nodig heeft. Woningbouw en de ontwikkeling van de Tramkade gaan daarbij hand in hand."

PvdA

"Er is veel behoefte aan nieuwe en jongerencultuur. De Tramkade is daar een prachtplek voor terwijl woningbouw uitstekend kan aansluitend in de spoorzone. Wonen, werken én cultuur kan samen in één gebied."

GroenLinks Den Bosch

"GroenLinks wil dat de Tramkade zich kan ontwikkelen tot culturele hotspot. Woningbouw is nu al mogelijk op het andere deel van de Kop van 't Zand."

CDA Den Bosch

"Het CDA wil de Kop van 't Zand ontwikkelen als nieuwe aantrekkelijke locatie voor wonen, in combinatie met cultuur, ondernemen en groen. De Tramkade past daar goed in. "

Rosmalens Belang

"De huidige organische ontwikkeling van de Tramkade leidt tot een invulling waar in Den Bosch behoefte naar is. Bijna alles mag, behalve wonen en activiteiten die het aangrenzende woonklimaat onevenredig aantasten. Gezien dat laatste punt blijft het mogelijk om de Kop van 't Zand (deels) te ontwikkelen tot woningbouw. "

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"Combineren van wonen, werken en recreëren kan in de Spoorzone fantastisch. "

KNILLIS

"Wil je daar woningbouw? En in welke mate? Een daadwerkelijke ontwikkeling van het gebied Kop van ’t Zand kan plaats bieden aan verschillende functies: een ‘rafelrand’/urban experiment gebied, cultuur in combinatie met woningbouw. Denk hierbij aan het cottagesvoorstel van Knillis. Echter, de gemeente ontwikkelt niet, komt niet met plannen. Ze laat het maar waaien."

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

Geen toelichting gegeven

Bossche Volkspartij

"Een keuze tussen cultuur en nieuwe woningen hebben we snel gemaakt! Woningen bouwen en heel snel!"

Stelling 7 van 25

Milieu

Bij nieuwbouw van huizen moet voortaan zonder gas gebouwd worden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Bossche Groenen

"Woningen moeten zo snel mogelijk klimaatneutraal worden. Hiervoor moet extra geld worden vrijgemaakt. Gasloos bouwen draagt bij aan de klimaatdoelstellingen. "

VVD Den Bosch

"Dit is inmiddels landelijke wetgeving. "

D66 's-Hertogenbosch

"Onze gemeente moet zo snel mogelijk klimaatneutraal worden. Nieuwbouwhuizen met gasaansluitingen blijven bouwen is dweilen met de kraan open. Daarom moeten enkel nog nieuwe woningen zonder gasaansluiting worden gebouwd."

PvdA

"In 2050 zal Den Bosch klimaatneutraal zijn. Dat kan alleen als we gaan stoken en koken op niet fossiele brandstoffen."

GroenLinks Den Bosch

"Om als gemeente in 2050 energieneutraal te zijn, zullen we het gebruik van fossiele brandstoffen nu al moeten beperken en alternatieven moeten invoeren. "

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

CDA Den Bosch

"Een nieuwbouwwijk mag straks alleen nog op het gasnet worden aangesloten als het niet anders kan. We willen overstappen op groene energie in plaats van gas uit Groningen."

SP

"Nu vast voorbereid zijn op toekomst. Onmisbaar om een klimaatneutrale stad te worden."

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"Om klimaatneutraal te zijn in 2050 is dat noodzaak. "

KNILLIS

"We moeten om Nederland CO2-neutraal te krijgen afscheid nemen van fossiele brandstoffen. In verband met de aardbevingen in Noord-Nederland geldt voor gas dat wij daar zo snel mogelijk mee moeten stoppen. Solidariteit houdt niet op bij gemeentegrenzen. "Je suis een Groninger". "

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

Geen toelichting gegeven

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"De gevolgen van het delven naar aardgas in Groningen zijn inmiddels bekend. Ook in Den Bosch zullen we hier naar moeten handelen. "

Neutraal

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

"Ontwikkelingen alternatieve vormen van energieopwekking nadrukkelijk volgen zeker de ontwikkelingen mbt waterstof gebruik."

Oneens

Rosmalens Belang

"De maatregelen naar klimaatneutrale dorpen en wijken zijn omvangrijk en ingrijpend. Dit moeten we samen doen met de inwoners, bedrijven en verenigingen. Samenwerken doe je niet door van bovenaf te verplichten, maar door positief stimulerend beleid met vrije keuze. We streven naar gasloze nieuwbouw, maar verplichten dit als gemeente niet."

50PLUS

"Niet nu al verplichten. Indien vanwege het stoppen van gaslevering andere energievoorziening moet worden getroffen, moet dit wel voor iedereen betaalbaar gemaakt worden. Met name voor de lagere inkomens."

PVV

Geen toelichting gegeven

Bossche Volkspartij

"We moeten klimaatneutraal zijn in 2050, maar om nu al aardgas in nieuwe woningen te verbieden gaat ons te ver. We laten ons te bang maken door mensen met ernstige “biorexia”..."

Stelling 8 van 25

Windmolens

Gemeente moet bouw van windmolens aan Bossche plassen toestaan.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 's-Hertogenbosch

"Onze gemeente moet zo snel mogelijk klimaatneutraal worden. Met alleen zonnepanelen en windmolens op zee komen we er niet. Er is zoveel energie nodig dat er windmolens op zee én land nodig zijn."

PvdA

"We zullen in samenspraak met bewoners windenergie op moeten wekken. Dat doen we niet door zonder enig overleg windmolens te plaatsen maar ook niet door vooraf tal van plekken uit te zonderen. Uitgangspunt is: windenergie moet er komen, in overleg met de bewoners en op plekken waarbij het zo min mogelijk schade qua geluid, schaduw en uitzicht met zich meebrengt."

SP

"Het moeten wel goede plekken zijn en er moet draagvlak zijn. Omwonenden moeten vanaf het eerste moment er bij betrokken zijn."

50PLUS

"Maar mag geen hinderlijke overlast aan direct omwonenden geven."

Neutraal

De Bossche Groenen

"Windmolens kunnen alleen geplaatst worden waar dat planologisch mogelijk is. Daarbij is draagvlak onder de bevolking essentieel. "

VVD Den Bosch

"Als er steun is in de omgeving willen wij meedenken over plaatsing van windmolens. "

KNILLIS

"Locaties voor windturbines moeten aan allerlei strikte voorwaarden voldoen. De afstand tot woningen en aangewezen natuurgebieden beperken de plaatsingsmogelijkheden. De gemeente moet op zoek naar alle geschikte locaties die voldoen aan alle eisen. En misschien zitten daar ook locaties bij die liggen aan Bossche plassen. "

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"Er zullen meer windmolens moeten komen, maar tegelijkertijd moet de overlast niet onderschat worden. Er kunnen zomaar betere locaties zijn dan aan de Bossche plassen. "

Oneens

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

"Windmolens horen bij voorbaat op zee geplaatst te worden, zeker niet in bewoonde gebieden."

GroenLinks Den Bosch

"GroenLinks is voorstander van windenergie. We willen graag meer windmolens, maar dan op geschikte plekken: bij elkaar op bedrijventerreinen."

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

CDA Den Bosch

"Het CDA kiest voor zonne-energie boven windenergie. Het bouwen van windmolens aan de Bossche plassen doen we alleen als er heel veel draagvlak in de buurt voor is. Dat zien we nu niet."

Rosmalens Belang

"Voor de Bossche Plassen zijn kaders vastgesteld. Binnen deze kaders is geen ruimte voor windmolens."

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"Geen windmolens in en nabij woonwijken. In het buitengebied kan dit onder voorwaarden. Wij zien veel meer in (toekomstige) toepassingen van (flexibele) zonnecellen. "

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

Geen toelichting gegeven

PVV

"De PVV wil géén windturbines in onze gemeente."

Bossche Volkspartij

"Windmolens horen op zee. Goedkoper alternatief, meer wind, geen overlast voor mens en dier, geen horizon vervuiling in onze prachtige gemeente. Windmolens zijn een ordinaire subsidiewinner. Het gaat alleen om het geld. Aantoonbare gezondheidsklachten en ook psychische klachten worden verzwegen."

Stelling 9 van 25

Conciërge

De conciërge moet terug komen op de basisscholen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Bossche Groenen

"De conciërge is het aanspreekpunt voor leerlingen, houdt toezicht en leerkrachten worden ontlast. "

VVD Den Bosch

"Conciërge vervult een belangrijke rol op school maar het is aan de schoolbesturen om een conciërge aan te stellen. "

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

"Geen uitkering zonder verplichting, er zijn altijd wel taken die niet uit reguliere budgetten betaald kunnen worden maar welke wel noodzakelijk zijn, hier valt ook een conciërge onder."

D66 's-Hertogenbosch

"Scholen krijgen steeds meer taken op hun bordje en leraren moeten zich nog te veel bezighouden met zaken die niets met de les te maken hebben. D66 wil dat de leraar zich moet kunnen concentreren op lesgeven. De conciërge op school draagt daaraan bij."

PvdA

"Wij willen publieke banen voor nuttig werk dat er nu niet meer is zoals de conciërges op scholen, werkers in de wijken etc."

GroenLinks Den Bosch

"Een conciërge zorgt voor een prettige sfeer op school en noodzakelijke ondersteuning van het onderwijzend personeel op school. "

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

CDA Den Bosch

"Voor scholen is een conciërge onmisbaar. "

SP

"Conciërges doen nuttig werk op scholen. Daarom zien we ze graag terug. Uiteraard voor een fatsoenlijk loon."

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"Heel belangrijk dat dit van het bordje van leerkrachten afgaat. "

KNILLIS

"Conciërges zijn erg belangrijk voor de veiligheid, het onderhoud, de sfeer op school en nemen veel werk uit handen van de leraren. Bovendien zijn zij vaak 'de ogen en oren' van de school omdat zij meestal iedereen kennen. Zij vervullen een onmisbare rol."

50PLUS

"Meer toezicht is met name goed voor de veiligheid en welzijn van de leerlingen."

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

Geen toelichting gegeven

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"Een conciërge is een zegen voor de scholen. "

PVV

"Een conciërge op iedere basisschool zou standaard moeten zijn: dit vermindert de werkdruk voor het onderwijzend personeel en is goed voor de veiligheid."

Bossche Volkspartij

"Een aanspreekpunt, de huisvader van school, de steun en toeverlaat... behalve voor werkgelegenheid zien we het sociale aspect van een conciërge bijzonder graag!"

Neutraal

Rosmalens Belang

"De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw en uitbreidingen van basisscholen. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en het dagelijks toezicht en krijgt daar vanuit het rijk budget voor. Een conciërge is voornamelijk belast met die taken en daarmee ligt de beslissing om een conciërge aan te stellen primair bij het schoolbestuur."

Oneens

Stelling 10 van 25

Starterswoningen

Elk nieuwbouwproject moet voor minstens een kwart uit starterswoningen bestaan.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Bossche Groenen

"Er is een groot tekort aan betaalbare starterswoningen. Nieuwbouwprojecten, bijvoorbeeld in de vorm Tiny Houses, ziet De Bossche Groenen graag ontstaan. "

VVD Den Bosch

"Wij willen jongeren binden aan de stad en daarvoor zijn betaalbare starterswoningen nodig. "

D66 's-Hertogenbosch

"Starters op de woningmarkt en mensen met modaal inkomen komen bijna niet aan een woning. De huurmarkt zit eveneens op slot. Daarom is D66 voorstander van een vraaggerichte woningmarkt waarin minimaal 25% van de woningbouw bestaat uit sociale huurwoningen en minimaal 25% bestaat uit middelhoge vrije sectorhuur."

PvdA

"Er moet meer gebouwd worden en meer voor de groepen die het 't meest nodige hebben zoals mensen met een klein inkomen en starters."

GroenLinks Den Bosch

"GroenLinks is voor de bouw van meer betaalbare sociale huur- en koopwoningen. "

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

CDA Den Bosch

"Bouwen voor starters maar ook voor gezinnen en ouderen heeft prioriteit. We zijn voor een goede mix van woningen. Per wijk of straat kan de mix verschillen."

SP

"Dit zorgt voor een variatie van bewoners."

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"Voor elke portemonnee een woning. Een vitale stad geeft leefruimte aan jonge mensen. "

KNILLIS

"Om het nijpend tekort aan woningen voor starters te verkleinen zal vooral gekoerst moeten worden op de bouw van sociale woningbouw. Een kwart is wat Knillis betreft de 'bottom line'. "

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"Wij zijn niet voor meer regels. Wij zijn er wel voor om als gemeente vinger aan de polst te houden waar er op dit moment en in de toekomst behoefte aan is. Dus geen in stenen gebeitste regels, maar gezond verstand en goede analyses. Ook bij nieuwbouw. "

Oneens

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

"Er moeten meer betaalbare woningen komen, maar om bij elk nieuwbouwproject dit te stellen/eisen gaat te ver."

Rosmalens Belang

"Er moet vooral maatwerk worden geleverd, waarbij nadrukkelijk wordt bekeken welke lokale behoefte de woonomgeving heeft. Hierdoor ontstaat evenwicht in de dorpen en wijken."

50PLUS

"Het percentage starterswoningen moet per individueel project bepaald worden. Geen verplicht minimum."

PVV

"Voor onze eigen bewoners moeten voldoende starterswoningen beschikbaar zijn. Dit hoeft echter niet middels een van bovenaf opgelegd vast percentage voor ieder project. Hetzelfde geldt voor sociale huurwoningen. Sowieso moeten er géén sociale huurwoningen worden gebouwd speciaal voor statushouders."

Bossche Volkspartij

"Een mooi begin. Wij vinden 25% echter te laag. De wachttijd voor starters staat inmiddels op 7 jaar, dan ga je het niet redden met dit percentage, wij streven meer naar 60 tot 70 %."

Stelling 11 van 25

Onderwijs

Elke Bossche wijk en dorpskern moet een Brede School krijgen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Bossche Groenen

"Van deze bundeling van functies in een Brede School, profiteren niet alleen ouders maar ook kinderen. "

VVD Den Bosch

"Scholen vormen het middelpunt van een wijk en dorp. Brede Bossche Scholen hebben hun waarde bewezen."

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

"Daar waar het kan en er de wens vanuit bewoners is."

D66 's-Hertogenbosch

"D66 wil kansen voor iedereen. Dat begint bij goed onderwijs, in goede schoolgebouwen."

PvdA

"Je moet naar school kunnen in je eigen buurt en daar ook van kinderopvang tot sport en cultuur terecht kunnen."

GroenLinks Den Bosch

"Elke dorp en elke wijk in onze gemeente verdient een Brede Bossche School als kloppend hart voor de hele gemeenschap. "

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

CDA Den Bosch

"Goed onderwijs in onze stad en dorpen is belangrijk. Dichtbij en met vrije schoolkeuze voor ouders. "

SP

"Ontmoetingscentrum voor de wijk en of dorp. "

Neutraal

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"In elke wijk en dorpskern moeten slimme combinaties gemaakt worden met allerlei disciplines (onderwijs, zorg, vrije tijd, wijkagent, etc). Dat hoeft niet altijd in een Brede School. "

KNILLIS

"Knillis wil alle voorzieningen in de wijk. Niet alleen onderwijsvoorzieningen maar ook maatschappelijke organisaties hebben daar een plek. Dit verhoogt de leefbaarheid en saamhorigheid in de wijk. Of dit persé een Brede Bossche School moet zijn is ons om het even. 'Beginspraak' is wat ons betreft aangewezen om te bepalen wat voor soort voorziening de wijk wil of nodig heeft. "

Oneens

Rosmalens Belang

"Op locaties waar nog geen Brede Bossche Scholen aanwezig zijn zie je steeds betere samenwerkingsverbanden tussen diverse partijen, zoals kinderopvang en sportverenigingen. Rosmalens Belang zet zich in om in elke wijk en elk dorp een kindcentrum te behouden, ook op die locaties waar het leerlingenaantal daalt."

50PLUS

"We zijn voor Brede Scholen, maar ook voor variatie en vrije keuze."

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

Geen toelichting gegeven

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"Buitengewoon Ongewoon wil vooral kijken wat nodig is. Geen algemene regels voor alle wijken en dorpskernen. Dat is vragen om bureaucratische misbaksels."

PVV

"In alle wijken en dorpskernen moeten wel voldoende basisscholen aanwezig zijn, maar dit hoeft niet persé een Brede School te zijn. Belangrijker is dat het onderwijs kwalitatief goed en kleinschalig van karakter is."

Bossche Volkspartij

"We hebben er niets op tegen maar willen hier geen verplichting van maken."

Stelling 12 van 25

Veiligheid

Vrije sluitingstijden van horecagelegenheden beperken de overlast.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Bossche Groenen

"Door spreiding van bezoekers nemen de zogenaamde 'hete uurtjes' af. "

VVD Den Bosch

"Betere spreiding draagt bij aan het verminderen van overlast. "

D66 's-Hertogenbosch

"D66 vindt dat vrije sluitingstijden voor horeca zorgen voor spreiding van het uitgaanspubliek en voor minder overlast."

PvdA

"Nu staat iedereen ineens op straat. Experimenten met vrije sluitingstijden zijn we dan ook voor."

GroenLinks Den Bosch

"Sluitingstijden worden vastgesteld in samenspraak met horeca ondernemers en bewoners van de binnenstad. "

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

SP

"Als iedereen op een vaste tijd naar huis gaat, vergroot je de kansen op overlast."

50PLUS

"Het gaan en komen van horecabezoekers wordt hierdoor meer gespreid en levert minder onderlinge fricties en confrontaties op."

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"Wij zijn voor vrije sluitingstijden. Wij zien ook graag een actief beleid om de kroegen en cafés in de vooravonden voller te krijgen. Buitengewoon Ongewoon wil dan ook dat het in Den Bosch mogelijk wordt om tussen 20.00 en 22.00uur een happy hour te hebben. "

Neutraal

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

Geen toelichting gegeven

PVV

"Soepelere regels voor ondernemers, dus ook voor de sluitingstijden van horeca-ondernemers. Een soepeler sluitingstijdenbeleid hoeft echter niet onbeperkt te zijn."

Bossche Volkspartij

"Er zou een lange proefperiode moeten komen van een jaar. Daarna kijken wat het heeft gedaan en dan een beslissing maken. BVP is voor vrije sluitingstijd, mits de overlast niet groter zal worden."

Oneens

CDA Den Bosch

"De huidige sluitingstijden bieden veel ruimte voor cafés en restaurants. Veilig uitgaan is voor ons belangrijk en met de huidige regeling is het voor de politie te doen."

Rosmalens Belang

"Vaste horecasluitingstijden leiden tot gereguleerde piekbelasting die voor politie en handhaving behapbaar is. Aanpassing van de horecatijden kan alleen in goed overleg met de inwoners, politie, gemeente en horecaondernemers. Doel moet altijd zijn om een gezellig, bruisend, leefbaar en veilig centrum te behouden."

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"De huidige tijden voldoen. "

KNILLIS

"Dit staat niet zonder meer vast. Het beeld in Nederland is divers. Er zijn gemeenten waar vrije sluitingstijden tot vermindering van overlast leiden. Maar er zijn ook gemeenten waar de overlast juist blijkt te zijn toegenomen. (Ook) Knillis bepleit een experiment met vrije sluitingstijden dat in nauwe samenspraak met de politie en (een beperkt aantal) exploitanten tot stand komt. "

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

Geen toelichting gegeven

Stelling 13 van 25

Uitkering

Mensen met een uitkering moeten verplicht omscholen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Den Bosch

"Ondernemers hebben een tekort aan personeel. Iedereen die kan werken is nodig en als er geen werk is in je oude functie is omscholing naar een nieuwe functie nodig, "

PvdA

"Als je met huidige opleiding of ervaring geen kans op werk hebben moet je meewerken aan omscholing om te zorgen dat je straks wel weer mee kan doen. Maar dat moet met respect gebeuren, we scheppen óók publieke banen en waarderen mantelzorg en vrijwilligerswerk. WeenerXL moet je bondgenoot zijn in de zoektocht naar werk of nuttige besteding."

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

CDA Den Bosch

"Omscholen helpt om een baan te vinden. Werk is de beste manier om mee te doen in de samenleving. "

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

"Moet passen indien een redelijke kans op werk"

Neutraal

De Bossche Groenen

"Uitkeringsgerechtigden moeten worden verleid om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Dat kan in de vorm van betaald werk. Ook mantelzorg en vrijwilligerswerk ziet De Bossche Groenen als waardevol. "

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

"Niet iedereen kan omgeschoold worden. "

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"Omscholen is de vraag. Ook het eerdere beroep kan kansen bieden. Wel de verplichting om werk te verrichten en (samen) op zoek te gaan naar nieuw werk. "

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"In principe zijn wij voorstander van dit voorstel. Maar het moet wel daadwerkelijk een probleem tackelen. Te vaak hebben we in het verleden gezien dat vooral allerlei aanbieders en tussenpersonen veel geld verdienen aan bureaucratische regels. Ook dit plan moet aantoonbaar werken voor werkzoekenden. Anders vooral niet doen. "

PVV

"Onze sociale zekerheid komt steeds meer onder druk te staan door met name de massale instroom van statushouders in de bijstand. Twee derde van alle bijstandsuitkeringen in Nederland gaat naar allochtonen. Verplicht omscholen is dweilen met de kraan open als de massa-immigratie niet stopt. "

Oneens

D66 's-Hertogenbosch

"Lang niet iedereen hoeft omgeschoold te worden en het ontvangen van een uitkering hoeft niet van lange duur te zijn. Indien mensen niet aan werk kunnen komen omdat zij niet de juiste (voor)opleiding hebben dan helpt omscholing wel. D66 pleit daarom voor maatwerk."

GroenLinks Den Bosch

"Mensen met een uitkering verdienen goede begeleiding naar werk of een zinvolle dagbesteding. Opleiding kan hier een onderdeel van zijn. "

Rosmalens Belang

"Omscholing is zeker een mogelijkheid om weer aan het werk te komen, maar niet voor iedereen is dat een optie. Rosmalens Belang staat voor maatwerk per persoon om van uitkering naar werk te komen."

SP

"Alleen als dat garantie geeft op een baan en het moet wel bij iemand passen."

KNILLIS

"Knillis bepleit maatwerk. Rekening houden met persoonlijke omstandigheden van de uitkeringsgerechtigde. Omscholing kan ongetwijfeld soms een optie zijn. Mensen die (nog) niet toe zijn aan re-integratie op de arbeidsmarkt, mogen wat ons betreft tijdelijk werken in buurten, onderwijs, zorg, welzijn, sport en openbare ruimte. Ze verdienen daarmee het minimumloon."

50PLUS

"Alleen als dit zinvol is. Zinloze omscholing is geldverspilling."

Bossche Volkspartij

"Mensen zouden de mogelijkheid moeten kunnen krijgen, maar niet verplicht worden! Pak eerst de uitkeringstrekkers aan met een te dikke Mercedes onder hun kont! Controleren van fraude is beter dan goedbedoelende burgers verplicht naar school te sturen"

Stelling 14 van 25

Belastingen

Hogere onroerendezaakbelasting (OZB) voor extra buurtbeheer.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

De Bossche Groenen

Geen toelichting gegeven

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"Onzinnige vraag. Veel te gedetailleerd. Als iedere kiezer die hier niets van begrijpt op Buitengewoon Ongewoon stemt, worden wij de allergrootste partij van de raad."

Oneens

VVD Den Bosch

"Wij zijn tegen het verhogen van belastingen. "

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

"Lasten voor burger zo laag mogelijk houden."

D66 's-Hertogenbosch

Geen toelichting gegeven

PvdA

"We willen extra middelen vrijspelen voor de wijken maar dat doen we door eerst te bezuinigen op bijvoorbeeld een nieuw Sint-Jansmuseum, een nieuw te bouwen Pieckepoort, citymarketing etc. Ook kan bijvoorbeeld de toeristenbelasting best omhoog. "

GroenLinks Den Bosch

"GroenLinks wil terughoudend zijn met de verhoging van de woonlasten. Bewoners en gemeente samen kunnen met het bestaande budget buurtbeheer beter vormgeven. "

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

CDA Den Bosch

"Stijging van lasten en belasting gaan we tegen. Buurtbeheer is goed, maar niet betalen uit hogere belastingen."

Rosmalens Belang

"Rosmalens Belang zet de komende periode in op “geen hogere lastenstijging voor burgers” behoudens jaarlijkse indexering."

SP

"Inkomstenbelasting is de eerlijkste belasting, die moeten we gebruiken voor dergelijke belangrijke zaken."

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"Andere keuzes maken (oa goedkoper theater) is de oplossing. Lasten voor de burger niet verhogen. "

KNILLIS

"Knillis is niet zonder meer tegen of principieel tegen verhoging van de OZB. De stelling gaat er echter van uit dat de OZB rechtstreeks gekoppeld kan worden aan ‘verbeterd buurtbeheer’. Die koppeling onderschrijven wij niet. Stel dat de gemeente zou zeggen, wij gaan een ‘Bossche New Deal’ opzetten ter ‘uitbanning’ van de armoede in de stad, dan is Knillis zeker niet tegen verhoging van de OZB."

50PLUS

"50PLUS is tegen verhoging van lasten en streeft naar lastenverlaging voor inwoners. "

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

Geen toelichting gegeven

PVV

"De PVV wil de OZB niet verhogen, maar kiest juist voor lagere lasten. "

Bossche Volkspartij

"Natuurlijk gaat deze belasting niet omhoog! Extra buurtbeheer kan prima bekostigd worden uit het stoppen van nutteloze en onzinnige (culturele) subsidies en kunstenaars welke. vele tonnen jaarlijks lachend in het achterzakje steken."

Stelling 15 van 25

Politiepost

Iedere dorpskern moet eigen politiepost hebben.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Den Bosch

"We willen politie en handhavers dichterbij de inwoners brengen, een vast aanspreekpunt bijv, in de vorm van een politiepost draagt hieraan bij. "

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

"Een eigen politiepost in elke dorpskern is wellicht te veel, maar wel een inloopgelegenheid in elke wijk."

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

CDA Den Bosch

"Het CDA wil voorzieningen zoals de politie en dependances van de gemeente in dorpen en wijken behouden. Of terug laten keren. De wijkagent en een extra toezichthouder in elke wijk helpt voor het behouden van de veiligheid."

SP

"De politie moet dichtbij je in de buurt zitten en moet gekend zijn in de buurt. Dit zorgt voor vergroten veiligheidsgevoel. We moeten af van de schaalvergroting. "

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"Maar dat vraagt niet een apart fysiek gebouw. Slimme combinaties maken. "

50PLUS

"50PLUS is voorstander van het inzetten van extra wijkagenten. Politieposten in de dorpskernen past daarbij. Daar staat wel tegenover dat het aantal BOA's verminderd wordt."

PVV

"Onze straten moeten veiliger, de politie moet in heel onze gemeente aanwezig zijn voor onze burgers. Vanuit alle dorpskernen en wijken moet een politiebureau of politiepost goed bereikbaar en beschikbaar zijn. Bovendien moet in iedere dorpskern en wijk de politie altijd tijdig beschikbaar kunnen zijn bij oproepen. Daarnaast is meer surveillance nodig door politie in alle dorpskernen, wijken en het buitengebied."

Bossche Volkspartij

"De wereld wordt er niet veiliger op. Het gevoel van veiligheid is ook belangrijk. De lange aanrijdtijden van stad naar dorpskern kan als onveilig bestempeld worden. Niets mis om de “veldwachter” weer in de dorpskernen te plaatsen!"

Neutraal

De Bossche Groenen

"De agent moet achter zijn bureau vandaan en zichtbaar zijn in de wijk. Een politiepost in de wijk is daarbij soms wenselijk."

Rosmalens Belang

"Een politiepost in onze gemeente aan de Oostzijde van de A2 is zeker wenselijk. Eerder hebben wij nadrukkelijk gepleit voor behoud van de post in Rosmalen, maar dat heeft het niet gehaald als gevolg van landelijke bezuinigingen op de politie. Een nieuwe post aan de Oostzijde van de A2 zal Rosmalens Belang zeker nastreven. Nog belangrijker vinden wij een ambulancepost ten Oosten van de A2."

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

Geen toelichting gegeven

Oneens

D66 's-Hertogenbosch

"Een eigen politiepost is geen effectieve aanpak van criminaliteit. De wijkagent moet zichtbaar zijn in wijken en dorpen. Daar is geen apart gebouw voor nodig."

PvdA

"We willen blauw op straat, niet op kantoor. Dus de politie moet overal snel kunnen zijn en iedere wijk heeft een wijkagent. Ook moet er meer ruimte zijn voor sociale activiteiten en preventief jongerenwerk. Dat maakt wijken veilig en fijn om te wonen."

GroenLinks Den Bosch

"GroenLinks vindt de veiligheid in buurten en wijken belangrijk. Een goede politie inzet is daarvoor nodig. Een politiepost in elke wijk draagt daar niet aan bij. "

KNILLIS

"Niet in elke dorpskern een politiepost maar wel in Rosmalen, 's-Hertogenbosch Noord en 's-Hertogenbosch West. Voor elke wijk moet er wel een wijkveiligheidsplan komen. Bewoners, politie, instellingen, bedrijven en gemeente signaleren samen onveilige punten en bedenken samen oplossingen. "

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

Geen toelichting gegeven

Stelling 16 van 25

Asielzoekers

De gemeente moet de voorzieningen voor asielzoekers zonder verblijfsvergunning uitbreiden.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Bossche Groenen

"De Bossche Groenen wil niet dat uitgeprocedeerde asielzoekers gaan zwerven en onder de brug slapen. Daarvoor zijn basisvoorzieningen als bed, bad en brood nodig. "

GroenLinks Den Bosch

"Mensen die buiten eigen schuld niet terug kunnen naar hun land moeten ook in onze gemeente op een menswaardige manier opgevangen worden. Geen mens hoort op straat. "

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"Men moet per direct Nederlands leren en ook onderwijs krijgen in de Nederlandse gebruiken en gewoonten. Men moet ook kunnen werken. Zeker in de seizoensarbeid. Nu begint het inburgeren vaak pas nadat men een verblijfsvergunning heeft. Veel te laat. Dit kan soms jaren duren. Het is te laat om dan nog eens met inburgeren te beginnen."

Neutraal

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

"Den Bosch dient zijn verantwoording te pakken mbt asielzoekers, echter niet meer dan gemiddeld."

D66 's-Hertogenbosch

"De stad heeft een bed-bad-brood voorziening met 20 bedden, dat is op dit moment voldoende. D66 vindt dat uitgeprocedeerde asielzoekers begeleid en opgevangen moeten worden voor hun terugkeer naar het land van herkomst. We moeten voorkomen dat deze mensen onder een brug moeten slapen of vervallen in de criminaliteit."

Rosmalens Belang

"Voor asielzoekers waarvan de procedure van de asielaanvraag nog loopt vindt Rosmalen Belang het belangrijk dat inburgering start na aankomst. Daarbij onder andere te denken aan Nederlandse taal en de Nederlandse gebruiken. Dit bevordert de kans op succesvolle en snelle inburgering voor diegene die uiteindelijk een verblijfsvergunning van de Staat krijgen."

SP

"Ze hebben niet voor niks geen verblijfsvergunning. Daarom bieden we alleen bed bad en brood."

Oneens

VVD Den Bosch

"Als gemeente betalen wij niet voor asielzoekers die geen status hebben. "

PvdA

"We hebben zeer terecht een bed, bad en broodvoorziening en die moet gewoon blijven. Uitbreiding is niet nodig."

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

CDA Den Bosch

"Mensen moeten altijd toegang hebben tot bed, bad en brood. We hebben dat met de verschillende gemeenten in de regio geregeld. Een uitbreiding is nu niet nodig."

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"De huige capaciteit volstaat. "

KNILLIS

"Indien het uitgeprocedeerde asielzoekers betreft zijn de huidige voorzieningen wat ons betreft minimaal maar voldoende. Als het gaat om statushouders daarentegen is uitbreiding wat ons betreft wel aan de orde. De gemeente dient actief financieringsbronnen te zoeken om vluchtelingen (bij) te scholen en klaar te stomen voor de Nederlandse arbeidsmarkt. "

50PLUS

"50PLUS is voor een streng maar humaan asielbeleid. Uitbreiding faciliteiten is niet aan de orde."

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

Geen toelichting gegeven

PVV

"Asielzoekers zonder verblijfsvergunning moeten géén voorzieningen krijgen, maar juist zo snel mogelijk ons land verlaten."

Bossche Volkspartij

"Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten naar een Vrijheids Beperkte Locatie. Die zijn daar speciaal voor bedoeld. Wat heeft het woord uitgeprocedeerd nog voor zin als we illegalen blijven faciliteren met gemeenschapsgeld. Lekker laten wonen en gratis inrichten, ziektenkosten etc... terwijl onze burgers wachten op een woning en hun ziektekosten etc. zelf moeten betalen. De BVP zal hier zwaar voor gaan liggen!!!"

Stelling 17 van 25

Treinstation

Den Bosch moet geld steken in de aanleg van een treinstation in de Maaspoort.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Bossche Groenen

"De Bossche Groenen wil investeren in goede ontsluiting met openbaar vervoer. "

VVD Den Bosch

"De bereikbaarheid van de Maaspoort moet beter vooral via het openbaar vervoer. "

D66 's-Hertogenbosch

"Wijken en dorpen moeten beter bereikbaar worden per openbaar vervoer. Een treinstation in de Maaspoort draagt hieraan bij. D66 blijft daarom een Station Maaspoort nastreven."

PvdA

"Samen met prorail moet er gekeken worden naar de mogelijkheid van een station op de Maaspoort. Prorail wil dit niet maar als gemeente hebben we aangedrongen om in kaart te brengen wat er nodig is om dit toch mogelijk te maken. Dat steunen we van harte voor de bereikbaarheid van de Maaspoort."

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

CDA Den Bosch

"Als de NS een station Maaspoort aanlegt, kan de gemeente de verdere voorzieningen (zoals fietsenstallingen) regelen."

SP

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Bossche Volkspartij

"Het zou fijn zijn. Ook nodig. Station Oost heeft haar bestaansrecht al lang verloren. Maar voordat we er geld insteken willen we weten of het kan en hoeveel geld er in moet. Welk deel is voor ProRail, de provincie en de gemeente."

Oneens

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

"De geraamde kosten van circa 100 miljoen euro wegen niet op tegen de voordelen."

GroenLinks Den Bosch

"De NS is dit duidelijk niet van plan. GroenLinks wil daarom investeren in een snelle openbare vervoersverbinding van Maaspoort naar het centrum. "

Rosmalens Belang

"Een Station Maaspoort in het bedrijventerrein krijgt een decentrale ligging in de wijk Maaspoort. Hiervan is eerder gebleken dat draagvlak en haalbaarheid beperkt zijn. Rosmalens Belang zet in op goede en snelle busverbindingen met de bestaande stations."

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"Het geld is beter te gebruiken voor een snelbus naar Zaltbommel of ‘s-Hertogenbosch CS. "

KNILLIS

"Knillis is op zich warm voorstander van goed, bereikbaar openbaar vervoer. Echter, Prorail en de NS vinden een dergelijk station te duur (110 miljoen euro). Onder die omstandigheden valt te verwachten dat slechts een substantiële financiële bijdrage van de gemeente hen mogelijk op andere gedachten zal brengen. Een en ander is echter op dit moment volstrekt onvoldoende duidelijk. "

50PLUS

"Dit is voornamelijk een zaak van ProRail en NS. Den Bosch zou kunnen bijspringen qua financiering. Maar 50PLUS is tegenstander van subsidiëring."

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

Geen toelichting gegeven

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"Dit geld kan veel beter gebruikt worden. Als de NS een station wil aanleggen, juichen we dat natuurlijk toe. "

PVV

Geen toelichting gegeven

Stelling 18 van 25

Spreekuur

Er moet een wekelijks spreekuur komen voor inwoners met de burgemeester en wethouders.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Den Bosch

Geen toelichting gegeven

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

"Het gemeentebestuur moet laagdrempelig aanspreekbaar/herkenbaar zijn voor de burger."

D66 's-Hertogenbosch

"D66 staat voor goed en transparant bestuur, dichtbij inwoners. Een wekelijks spreekuur kan helpen. "

PvdA

"Bewoners moeten bij raadsleden en college hun zorgen en dromen kwijt kunnen net zoals inspraak vóóraf gemeengoed moet zijn. "

GroenLinks Den Bosch

"GroenLinks is voorstander van directere contacten tussen burgers en bestuur. "

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

CDA Den Bosch

"Een heel goed idee om direct contact te hebben met de Burgemeester en wethouders. Dit spreekuur moet in de stad, dorpen en wijken plaatsvinden."

SP

"Zo laten we zien dat bestuur dicht bij de inwoners staat"

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"De toegankelijkheid van B&W moet er zijn. Dan graag ook roulerend met de kernen. "

KNILLIS

"Het past in ons uitgangspunt dat de kloof tussen inwoners en bestuur verkleind moet worden. Gewaakt moet wel worden voor het ontstaan van een rituele dans. Wat er besproken wordt tijdens dit spreekuur moet een controleerbaar en vooral transparant vervolg krijgen."

50PLUS

"De gemeente moet goed en laagdrempelig benaderbaar zijn voor de inwoners."

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

Geen toelichting gegeven

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"Liever maandelijks en dan steeds in een andere wijk/locatie in de gemeente."

Bossche Volkspartij

"Burgemeester en wethouders moeten een directer aanspreekpunt worden. Ze moeten tussen de burgers staan en niet vastgeplakt zitten aan het pluche!"

Neutraal

De Bossche Groenen

"Burgermeester en wethouders moeten zich onder de mensen begeven en niet alleen op het stadhuis blijven. Een spreekuur kan hiertoe bijdragen. "

Oneens

Rosmalens Belang

"Burgerparticipatie is iets anders dan aan tafel zitten bij de bestuurders. Rosmalens Belang is dan ook groot voorstander van het versterken van de positie van inwoners door hen eerder te betrekken bij ontwikkelingen in hun woonomgeving. Bijvoorbeeld door een groter wijk- en dorpsbudget, meepraten in plaats van inspreken, een ontwikkelplan per dorp en wijk en sterke bewonersraden."

PVV

"Burgemeester en wethouders moeten goed bereikbaar en beschikbaar zijn voor onze inwoners, maar dit hoeft niet persé via een wekelijks spreekuur. Dit kan ook op andere (snellere) manieren."

Stelling 19 van 25

Erfgoed

Den Bosch moet stoppen met het opknappen van erfgoed.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

SP

"We moeten het niet laten verpauperen, maar onze gemeente is geen museum. Alleen het nodige onderhoud verricht worden. Geen zaken herbouwen die er ooit hebben gestaan."

Oneens

De Bossche Groenen

"Monumenten moeten in stand gehouden worden. Daarnaast vindt De Bossche Groenen dat er meer geïnvesteerd moet worden in de groene kwaliteit van de stad en de dorpen. "

VVD Den Bosch

"Erfgoed is belangrijk voor de economie en de uitstraling van de stad. Het goed onderhouden van het erfgoed trekt extra bezoekers aan. Wij willen niet dat de Sint-Jan en de Binnendieze weer teruggaan naar de toestand van de jaren zestig. "

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

"Het behoud/onderhoud van cultureel erfgoed is van groot belang."

D66 's-Hertogenbosch

"Erfgoed is van grote waarde voor onze stad. Het leert ons iets over het verleden en maakt ons aantrekkelijk voor toeristen. Opknappen van erfgoed is heel iets anders dan het herbouwen van bijvoorbeeld een Puthuis of Pieckepoort."

PvdA

"Ons erfgoed is prachtig en waarderen we. Historisch, cultureel én economisch. Wel moet de balans terug: een haperend armoedebeleid en gebrekkig cultuuraanbod voor jongeren versus investeren in erfgoed vraagt om een afweging waarbij de bewoners aan het langste eind trekken."

GroenLinks Den Bosch

"Goed onderhouden erfgoed maakt onze stad aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. GroenLinks wil geen bouw van nephistorie. "

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

CDA Den Bosch

"Onze stad is bekend en aantrekkelijk vanwege zijn erfgoed. We zijn daar trots op! We moeten ons erfgoed onderhouden en bij de tijd brengen. Dit sluit nieuwe ontwikkelingen natuurlijk niet uit. "

Rosmalens Belang

"De investeringen in de cultuurhistorische binnenstad hebben essentieel bijgedragen in een sterke winkelstad. Rosmalens Belang wil in de komende periode nadrukkelijk aandacht hebben voor het erfgoed in de dorpen en wijken buiten de binnenstad."

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"Behoud van het gemeentelijk erfgoed is een must. "

KNILLIS

"Integendeel. Knillis kiest voor voortdurend (groot)onderhoud en voortvarende restauratie van alle gemeentelijke monumentale panden, met name GZG en Kruithuis en pleit voor herstel en openlegging van de Binnendieze achter de Waterpoort en de Koningsbrug. De gemeente moet hard optreden tegen pandeigenaren die waardevolle panden naar de mallemoer helpen."

50PLUS

"We moeten onze mooie historische gebouwen koesteren en ons erfgoed niet verloochenen."

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

Geen toelichting gegeven

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"Men moet stoppen met historische gebouwen nabouwen. Erfgoed zal onderhouden moeten worden."

PVV

"Voor Den Bosch is ons erfgoed zeer belangrijk. De PVV wil dit erfgoed, onze monumenten en waardevolle landschapselementen, opknappen, behouden en ondersteunen."

Bossche Volkspartij

"Erfgoed, de naam zegt het al, is belangrijk voor onze erven. Den Bosch is een groot openluchtmuseum van stedelijke en provinciale monumenten. Wat we hebben moeten we koesteren. Maar....... het geld kan maar een keer uitgegeven worden! Als er een keus komt voor de mens of de steen, dan kiezen we voor de mens en zetten we het onderhoud van het erfgoed later in."

Stelling 20 van 25

Bestuur

Zeventien verschillende partijen is teveel om de gemeente goed te besturen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Den Bosch

"Een serieuze stad verdient een degelijk en stabiel bestuur. Te veel versnippering draagt hier niet aan bij, "

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

Geen toelichting gegeven

D66 's-Hertogenbosch

"Zeventien partijen zijn er echt te veel. Maar het oordeel is aan de kiezer. Of de gemeente echt goed bestuurd gaat worden hangt uiteindelijk af van de wil van de gekozen raadsleden."

GroenLinks Den Bosch

"Deze versnippering maakt goede besluitvorming en het goed bestuur van onze gemeente heel moeilijk. "

50PLUS

"In principe is 17 partijen te veel voor een bestuur. Maar de kiezer moet vrije keuze houden zoals die in de wet wordt gegarandeerd. Daarom de kiezer oproepen om op hoofdlijnen een duidelijke keuze te maken. Wie wil dat er voor de belangen van ouderen wordt opgekomen moet 50PLUS stemmen."

Neutraal

De Bossche Groenen

"Alles hangt af van de uitslag van de verkiezingen. Er zijn voorbeelden van gemeenten waar besturen met veel verschillende partijen goed gaat. Belangrijk is de bereidwilligheid van partijen om samen te werken aan een bestuurbare stad. "

CDA Den Bosch

"Het is belangrijk dat we onze stad stabiel kunnen besturen. Dat kan ook met veel partijen. Het is aan de kiezer."

Rosmalens Belang

"17 partijen is veel, maar als er na de verkiezingen 17 partijen in de raad komen is dat een feit waarmee de gemeente moet worden bestuurd. Dit is een voortvloeisel uit een waardevol democratisch bestel, waarin we geen kiesdrempel kennen."

SP

"Dit is democratie, iedereen kan zich verkiesbaar stellen. "

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"Laten we eerst de uitslag van de verkiezingen afwachten. "

Bossche Volkspartij

"Er gaan geen 17 partijen de stad besturen. Er doen 17 of 18 partijen mee. Stel deze vraag nog maar eens na de verkiezingen met het juiste aantal."

Oneens

PvdA

"Ook met 17 partijen moeten raad en College verantwoordelijkheid nemen voor goed bestuur van de stad. Makkelijker wordt het natuurlijk niet maar dat er zoveel partijen deelnemen is ook een uiting van onvrede onder de bevolking. Dat moeten partijen oplossen, en niet klagen over de vele collega's."

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

KNILLIS

"Als dat zo is, is het de keuze van de kiezer. Er is immers geen minimum kiesdrempel van bijvoorbeeld 10% van het aantal stemmen. Het zou bovendien van misplaatste arrogantie getuigen als één of meerdere partijen op voorhand zouden worden uitgesloten."

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

Geen toelichting gegeven

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"Hoe meer partijen, hoe groter de kans dat er een partij is die dicht bij een kiezer staat. Dit heeft alleen maar voordelen. Pleiten voor minder partijen, is pleiten voor minder democratie. "

PVV

"De kiezer bepaalt de samenstelling van de gemeenteraad en de wens van de kiezer dient gerespecteerd te worden, dus ook bij het besturen van de gemeente."

Stelling 21 van 25

Musea

Den Bosch moet geen geld steken in het Sint-Jansmuseum.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

De Bossche Groenen

"De Sint-Jan is op zichzelf gebouw met museale waarde. "

VVD Den Bosch

"Op basis van alle modellen komt er een tekort in de exploitatie. wij gaan hier geen belastinggeld aan verspillen. "

D66 's-Hertogenbosch

"Vooralsnog ligt er geen overtuigende businesscase voor het museum en is de positie van het bisdom hierin niet duidelijk. "

PvdA

"Daar heeft de kerk zelf voldoende middelen voor en dat geld kan beter besteed aan bijvoorbeeld nieuwe cultuur en meer ruimte voor jongeren."

GroenLinks Den Bosch

"De bouw van een Sint-Jansmuseum is in de eerste plaats een zaak van het kerkbestuur van de Sint Jan. "

Bosch Belang

"Tenzij men met een terugverdienmodel komt. Dat wil zeggen dat de investering zich zelf terug gaat verdienen."

SP

"Kost 4 miljoen die we ook goed voor andere dingen kunnen gebruiken."

KNILLIS

"Zolang onduidelijk is wat de plannen van het Bestuur van dit museum precies inhouden en ook hun deel van de financiering niet vaststaat is dit onverstandig. Het initiatief zal bovendien meer moeten behelzen dan louter een vierkant gebouw met koffiekamer. "

50PLUS

"Wel financieren, maar niet subsidiëren. "

Bossche Volkspartij

"In eerste instantie stonden we er voor open. Maar gezien het nut en de noodzaak en de kosten die er mee gepaard gaan zijn we terug gekomen op ons inzicht. Het huidige Sint-Jansmuseum mag voor ons, net zoals het theater, verbouwd worden. Maar prestigieuze geldverslindende onnodige projecten? Nee!"

Neutraal

Rosmalens Belang

Geen toelichting gegeven

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"Dat hangt van het verdienmodel af. Het St-Jansmuseum moet eigen inkomsten genereren. "

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

Geen toelichting gegeven

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"Wij zijn er niet mordicus tegen. Hoewel wij liever geld steken in de renovatie van de Sint Jan zelf. Dat is immers op zichzelf al het mooiste museum van de stad. "

Oneens

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

"Geen geld steken in eens Sint-Jansmuseum te simpel, wellicht kosten beperken door entree heffing voor toeristen van Sint-Jan."

CDA Den Bosch

"Een goed bezoekerscentrum voor ons belangrijkste monument, is aantrekkelijk voor toeristen en kan bijdragen aan het onderhoud van de Sint Jan."

PVV

"Het Sint-Jansmuseum toont het erfgoed en de kunst van onze Sint-Janskathedraal en verdient steun om het publiek bekend te maken met onze historische kunst, cultuur en geschiedenis."

Stelling 22 van 25

Verkeer

Maximumsnelheid op de Bruistensingel en Zandzuigerstraat moet van 50 naar 70 kilometer per uur.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Den Bosch

"Waar de inrichting van de weg het toelaat moeten we een snellere doorstroming bevorderen. "

CDA Den Bosch

"De maximumsnelheid -en wegen- willen we aanpassen op een aantal plaatsen. Zoals het verhogen van de snelheid op de Bruistensingel en Zandzuigerstraat. We willen het autoverkeer niet onnodig vertragen. "

SP

"Deze wegen zijn er geschikt voor. Ze zijn kaarsrecht en er zijn geen fietsers op de weg. "

50PLUS

"Een betere doorstroming zorgt voor minder overlast."

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

Geen toelichting gegeven

PVV

Geen toelichting gegeven

Neutraal

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

"Voor/nadelen moeten duidelijk in beeld gebracht worden."

Bossche Volkspartij

"De BVP betrapt zichzelf er op dat er daar ook te hard gereden wordt. Deze wegen zijn uitnodigend om door te rijden. We willen wel graag weten wat de consequenties zijn, maar we staan er zeker voor open! "

Oneens

De Bossche Groenen

"Een lagere snelheid werkt de verkeersveiligheid in de hand. "

D66 's-Hertogenbosch

"D66 staat voor schone en gezonde lucht en een verkeersveilige gemeente met zo min mogelijk verkeersoverlast. Het verhogen van de maximumsnelheid naar 70km/u middenin de stad is onverantwoord."

PvdA

"Binnen de bebouwde kom rijden we 50 of 30 en geen 70. Daar mag soms wel de weg op aangepast want nu voelt 50 soms als langzaam."

GroenLinks Den Bosch

"Dit is ontzettend slecht voor de luchtkwaliteit en is bovendien niet nodig. "

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

Rosmalens Belang

"Er zijn meerdere wegen met een dergelijke infrastructuur waar 50km/uur geldt. Om dat te wijzigen naar 70km/uur levert nauwelijks tijdwinst op. Het leidt voor wel tot meer geluidsoverlast en ongezondere lucht."

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"Geen racebanen creëren. "

KNILLIS

"Hogere snelheden leiden tot meer geluidsoverlast voor de omwonenden, verhoging van de fijnstof - en CO2 concentratie. Dit weegt niet op tegen een geringe tijdwinst gelet op het relatief korte traject met zijn vele verkeerslichten. "

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"Dit zijn de snelle doorgangswegen door de stad. Laten we dat maar zo houden. "

Stelling 23 van 25

Veiligheid

Den Bosch moet lijst maken van mogelijke criminelen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA

"De burgemeester moet bovenop de huid van (potentiële) daders van ondermijnende criminaliteit zitten."

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

CDA Den Bosch

"We gaan werken met een Top 100-lijst van mogelijke criminelen. Samen met de politie en zorg grijpen we vroeg in op de levens van mensen die dreigen af te glijden in de criminaliteit, om erger te voorkomen. "

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"Dit is geen verantwoordelijkheid van de gemeente alleen. In de veiligheidsdriehoek moet de aanpak besproken en uitgevoerd worden. "

PVV

"Om te beginnen een lijst van crimineel straattuig, niet om te knuffelen door welzijnswerkers, maar om hard aan te pakken door wetshandhavers."

Neutraal

VVD Den Bosch

"Voor politie en handhavers is het goed om te weten wie ze in de gaten moeten houden, Maar wij zien niets in een door de gemeente te publiceren lijst van mogelijke criminelen, in Nederland ben je onschuldig tot het tegendeel bewezen is. "

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"In Amsterdam werkt het redelijk goed. Maar de problemen in Den Bosch hebben natuurlijk niet de omvang van die van Amsterdam."

Bossche Volkspartij

"Met de vraag kun je alle kanten op. Wat en wie zijn “mogelijke” criminelen? Ze zijn niet crimineel, nee ze zijn het mogelijk. Moeten we mogelijke terroristen in de gaten houden? JA! Moeten we de bijstandsmoeder in de gaten houden voor een bijbaantje? NEE Moeten we het straattuig in kaart brengen en goed in de gaten houden? JA! Zo zijn er tal van voorbeelden. "

Oneens

De Bossche Groenen

"De gemeenteraad gaat niet over het in beeld brengen van criminelen. Dat is een zaak van politie en justitie. "

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

"Lijst van mogelijke criminelen? waarom? "

D66 's-Hertogenbosch

"D66 is voorstander van innovatieve methodes van opsporing. Waarbij wordt gericht gewerkt, om zo min mogelijk inbreuk te maken op de privacy van inwoners. Enkel een lijst maken met 'mogelijke' criminelen draagt niet bij aan een effectieve aanpak. "

GroenLinks Den Bosch

"Bestrijden van criminaliteit is een zaak van politie en justitie. De gemeente werkt daar goed mee samen. "

Rosmalens Belang

Geen toelichting gegeven

SP

"Criminelen moeten op- en aangepakt worden. Lijsten maken met wie misschien crimineel kan zijn heeft geen zin."

KNILLIS

"Juridsch gezien is onduidelijk wat een mogelijke crimineel is. Bovendien kan het over iedereen gaan. Een lijst is ook in strijd met de onschuldpresumptie en vormt een inbreuk op de privacy. Verder is onduidelijk wat het doel is van een dergelijke lijst. "

50PLUS

"Men moet aangesproken worden op basis van getoond gedrag en niet op mogelijk gedrag. Dit is verder een zaak voor de politie en niet voor de politiek."

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

"Is een taak van politie en justitie"

Stelling 24 van 25

Verkeer

Tweerichtingen rotondes voor fietsers moeten afgeschaft worden in Den Bosch.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

"Verkeersveiligheid staat voorop."

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

CDA Den Bosch

"Tweerichtingen rotondes zijn niet veilig en geven veel verwarring."

SP

Geen toelichting gegeven

50PLUS

"Levensgevaarlijk......"

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

Geen toelichting gegeven

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"Levensgevaarlijk en onoverzichtelijk. Als kinderlevens ons lief zijn schaffen we deze rotondes per direct af."

PVV

"Deze rotondes zijn te onveilig voor verkeersdeelnemers."

Bossche Volkspartij

"De Bossche Volkspartij heeft zich hier de afgelopen periode hard voor gemaakt. Onze motie “eenrichtingstotindes” heeft het gehaald. Enkele rotondes zijn met waarschuwingsverlichting al aangepast. Tweerichtings rotondes zijn bij verkeerswet verboden, maar onze gemeente doet er vooralsnog niets aan! Iedere dag aanrijdingen tussen auto en tweewielers, daar kun je je ogen niet voor sluiten!"

Neutraal

VVD Den Bosch

"Waar het leidt tot meer ongelukken moeten ze worden afgeschaft . "

Rosmalens Belang

"Verkeersveiligheid is een onderwerp dat continu op de agenda moet staan van de verkeerskundigen en de bewonersraden om de verkeersveiligheid te verhogen. Voor een aantal rotondes met tweerichtingen voor fietsen zijn geen problemen bekend. Waar dat wel is moet de veiligheid worden verbeterd, mogelijk door de tweerichtingen voor fietsers af te schaffen."

Oneens

De Bossche Groenen

"Alle rotondes moeten twee richtingsverkeer worden voor fietsers. Consequent toepassen van deze inrichting van rotondes werkt de verkeersveiligheid in de hand. "

D66 's-Hertogenbosch

"Tweerichtingrotondes zijn niet verkeersonveiliger dan 'gewone' rotondes. D66 wil daarom de kosten besparen om deze rotondes weer aan te passen."

PvdA

"Onveilige rotondes moeten worden aangepakt. Dat is per situatie verschillend en twee richtingen is niet per definitie onveilig."

GroenLinks Den Bosch

"Uit onderzoeken is gebleken dat tweerichting rotondes niet onveiliger zijn. GroenLinks is voor het optimaal faciliteren van de fietser. "

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"Deze rotondes, als ze overzichtelijk zijn, werken. Iedereen moet altijd op de weg goed opletten. "

KNILLIS

"De fietser gaat een steeds groter deel van de vervoersbewegingen invullen. Dat kan verder gestimuleerd worden door de fietser ruim baan te geven zowel letterlijk met (extra) brede fietspaden en figuurlijk met een voorrangsbehandeling bij verkeerslichten. Het kan niet zo zijn dat fietsers aan comfort en gemak moeten inleveren omdat automobilisten onvoldoende opletten."

Stelling 25 van 25

Armoedebeleid

Den Bosch moet geen strafkortingen opleggen op bijstandsuitkeringen.

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Bosch Belang

Geen toelichting gegeven

SP

"Bijstandsuitkering is een minimum dus een korting daarop betekent dat mensen onder het minimum komen. "

Leefbaar 's-Hertogenbosch Paul Kagie

"Toepassen bij niet-willers, te onderscheiden van niet-kunners"

Neutraal

De Bossche Groenen

"Alleen als het in verhouding staat tot de overtreding. "

KNILLIS

"De gemeente moet terughoudender zijn bij het opleggen van strafkortingen op bijstandsuitkeringen. Niet automatisch straffen, maar rekening houden met persoonlijke omstandigheden. Strafkorting volgens de Participatiewet wordt pas uitgevoerd nadat de bezwaarprocedure is doorlopen."

Oneens

VVD Den Bosch

"Als mensen niet mee wensen te werken aan het verlaten van de uitkering dan is korting op zijn plaats. "

gewoon ge-DREVEN Den Bosch

"Ook bijstandgerechtigden moeten juiste gegeven aanleveren bij de gemeente, als men dit (bewust) verzuimd kan mag er als uiterste middel gekort worden."

D66 's-Hertogenbosch

"Indien iemand aantoonbaar niet meewerkt aan bijvoorbeeld het leren van de Nederlandse taal of het vinden van werk is een strafkorting een van de mogelijke sancties die opgelegd kunnen worden."

PvdA

"We zijn voor experimenten met meer bijverdienen in de bijstand maar fel tegen misbruik. Wie misbruik maakt door bijvoorbeeld grof bij te verdienen met een autohandel moet aangepakt worden. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat iemand die een keer een cadeautje krijgt of een paar schoenen verkoopt op marktplaats snoeihard moet worden aangepakt. "

GroenLinks Den Bosch

"GroenLinks vindt dat terughoudend omgegaan moet worden met strafkortingen. Maar bij ernstige overtredingen horen sancties. "

CDA Den Bosch

"Bij fraude kan een strafkorting worden opgelegd. Maar we proberen dat zoveel te voorkomen. "

Rosmalens Belang

"Rosmalens Belang is voorstander van menselijk maatwerk, waarbij iemand wordt gestimuleerd om van uitkering tot werk te komen. Strafkorting is voorstelbaar indien iemand stelselmatig weigert om daaraan mee te werken zonder dat daar gegronde redenen zijn. "

Lokaal Liberaal 's-Hertogenbosch

"Als er aantoonbaar verwijtbaar gedrag wordt getoond, kan dat. Belangrijk is, om van begin af aan goede begeleiding en gecombineerde probleemaanpak te starten. "

50PLUS

"Regels zijn er om gehandhaafd te worden. Iedereen behoort zijn eigen verantwoordelijkheid in deze te nemen."

Buitengewoon Ongewoon Den Bosch

"Wij zijn er niet voor om een heksenjacht te houden op bijstandsgerechtigden. Maar er kunnen omstandigheden zijn waarin dit een gerechtigde maatregel is."

PVV

"Met name de taaleis in de bijstand moet nu streng worden gehandhaafd. Wie weigert om aan de verplichting te voldoen om onze Nederlandse taal te leren, moet direct een strafkorting opgelegd krijgen."

Bossche Volkspartij

"Ligt puur aan de situatie. We zien het daarom graag per geval. Bijvoorbeeld onhandelbaren keihard aanpakken en de hele uitkering stoppen. Als je geen strafkorting geeft wat is dan de sanctie als men de regels niet volgt? "

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met:

Wil je al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen volgen?

Lees dan de komende weken de krant uit jouw regio!

4 weken voor 1,- per week

Zodat je precies weet wat er speelt in jouw gemeente.

Ga naar krant.nl

*Op deze aanbieding zijn de actievoorwaarden van toepassing. Kijk voor deze voorwaarden op krant.nl