Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 24

Wilderszijde

Lansingerland moet stoppen met bouwen, zodra de nieuwe wijk Wilderszijde af is

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Lansingerland

"Tegen de tijd dat Wilderszijde af is zal er vermoedelijk niet meer veel woningbouw plaatsvinden. Dan is het niet verstandig om resterende open plekken vol te bouwen. "

Partij Neeleman Lansingerland

"Projecten voor eigen risico inderdaad stoppen. Lopende projecten met nog circa 6500 woningen stoppen of afkappen. Geen bouwgronden meer kopen."

Neutraal

CDA Lansingerland

"Het CDA vindt dat we zodra Wilderszijde af is geen grote nieuwe bouwlocaties moeten openen. Wel moeten het mogelijk blijven om kleinschalige bouwprojecten op te starten, zodat er doorstroming mogelijk blijft binnen de woningmarkt in Lansingerland."

Oneens

Leefbaar 3B Lansingerland

"Er moeten voldoende woningen zijn voor jongeren, opgegroeid in Lansingerland, die het ouderlijk huis verlaten. Ze moeten niet worden weggejaagd door gebrek aan betaalbare woningen. Er moet een aanzienlijke toename gerealiseerd te worden van: Sociale huurwoningen tot € 710/mnd; Vrije sector huurwoningen in de prijscategorie € 710 tot € 850/mnd en Koopwoningen tussen de € 140.000 en € 180.000."

D66 Lansingerland

"Naast Wilderszijde zijn er in Lansingerland diverse andere woningbouwprojecten in ontwikkeling. Ook deze projecten moeten wij afronden. Lansingerland is voorlopig nog niet af. De vraag naar woningen in de Randstad is bovendien groter dan het aanbod. "

ChristenUnie Lansingerland

"Robuust financieel beleid:we moeten alert blijven dat onze schuld niet groter wordt en dat we duurzame,toekomstgerichte keuzes maken bij de besteding van onze middelen. Keuzes die ten goede komen aan de samenleving. Daarnaast verwacht de provincie Zuid-Holland dat er tot 2030/2040 heel veel woningen bij moeten komen. Lansingerland ontkomt niet aan deze opgave."

PvdA Lansingerland

"Er is nog groeimogelijkheid van het aantal inwoners, zeker tot 75.000 à 80.000. Er is ook nog plek voor, bijv. langs de Merenweg in Bleiswijk en achter de Edelsteenwijk in Berkel."

WIJ Lansingerland

"Er is nog meer bouwgrond aangekocht die bebouwd moet worden. Zie ook : http://www.wijlansingerland.nl/partij-programma/ : Financieel in balans : Bouwen, bouwen en nog eens bouwen op de nu braakliggende gronden."

GroenLinks Lansingerland

"Wat groen is moet groen blijven maar er is nog ruimte en vraag naar nieuwe woningen, vooral in het goedkopere segment."

Stelling 2 van 24

Gratis OV

Ouderen moeten gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Leefbaar 3B Lansingerland

"Gratis openbaar vervoer (RET) voor inwoners met een AOW-uitkering."

PvdA Lansingerland

"Ja! Dit mag overal in Zuid-Holland, dus moet ook hier. Het voorkomt eenzaamheid. Het is een speerpunt in ons verkiezingsprogramma."

GroenLinks Lansingerland

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Oneens

CDA Lansingerland

"Er zijn genoeg ouderen die dit zelf kunnen betalen. Inkomensondersteuning zetten wij liever gericht in voor de mensen die het het hardste nodig hebben."

VVD Lansingerland

"Veel ouderen kunnen het zich makkelijk permitteren om voor OV te betalen. "Gratis" openbaar vervoer bestaat niet."

D66 Lansingerland

"Gratis bestaat niet. Juist de groep ouderen boven de 65 hebben van alle leeftijdsgroepen het minste risico op (langdurige) armoede (CBS-gevens 2018). Los daarvan vindt D66 het op lokaal niveau niet efficiënt om zelf openbaar vervoer te financieren of te subsidiëren voor bepaalde groepen. Het openbaar vervoer wordt daarom ook op de schaal van de metropoolregio (MRDH) geregeld."

ChristenUnie Lansingerland

"Ondersteunen is maatwerk. Dus niet bij voorbaat de hele groep ouderen gratis openbaar vervoer geven. De leefwereld van de inwoners is voor ons het uitgangspunt wanneer iemand ondersteuning nodig heeft."

WIJ Lansingerland

"WIJ zijn het hier niet mee eens, er zijn genoeg 65-plussers die dit zelf kunnen betalen. Zie ook : http://www.wijlansingerland.nl/kieskompas-2018/ : Niet mee eens, er zijn genoeg 65 plussers die dit zelf kunnen betalen."

Partij Neeleman Lansingerland

"Ouderen zouden dan ook wel financieel de zwakkeren moeten zijn. Het zou kunnen zijn dat ouderen met bijvoorbeeld aflossen hypotheek de welvarendste groep en dan is het vreemd dat die groep een extra ondersteuning krijgt."

Stelling 3 van 24

NS-station

Als Bleizo geen woonwijk kan worden, mag NS-station Lansingerland verdwijnen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Partij Neeleman Lansingerland

"Ondanks dat Neeleman groot tegenstander van komst station Bleizo is, kan deze investering nu niet vernietigd worden. Maar nu de bedrijven niet mogen, woningen ook niet kan niet verwacht worden dat de gemeente jaarlijks blijft bijdragen voor verliesgevend station."

Neutraal

Oneens

Leefbaar 3B Lansingerland

"Het NS station Lansingerland Zoetermeer dat in december 2018 open gaat, is noodzakelijk voor goed openbaar vervoer in het gebied van de Metropoolregio, waar Lansingerland deel van uit maakt."

CDA Lansingerland

"Wij willen helemaal geen woonwijk bij Bleizo, op Bleizo willen wij bedrijven vestigen die veel publiek kunnen trekken. Wonen in dit gebied vinden wij heel onlogisch. Lansingerland heeft 3 kernen en 2 buurtschapppen (Kruisweg en Rotte), daar willen wij het bij houden. Het NS station heeft daarnaast een regionale functie, die gebruikt zal worden door alle inwoners van Lansingerland en Zoetermeer die naar Utrecht willen reizen."

VVD Lansingerland

"Bij extra bedrijvigheid op Bleizo kan er ook voldoende vervoersbehoefte bestaan om het station te rechtvaardigen."

D66 Lansingerland

"Met of zonder woningbouw levert NS-station Lansingerland een belangrijke bijdrage aan de bereikbaarheid van de Randstad. Bleizo is een regionaal knooppunt van wegen en spoor en verbindt bestaande woon- en werklocaties. Het station is nodig, ook zonder extra woningbouw."

ChristenUnie Lansingerland

"Het NS-station is een extra toevoeging om Lansingerland via het openbaar vervoer te ontsluiten. Hiermee worden mensen eerder verleidt om met het openbaar vervoer te reizen i.p.v. met de auto. Daarnaast geeft dit station voor de kern Bleiswijk te kans om goed via het openbaar vervoer ontsloten te worden. Daarnaast is er op dit moment nog geen sprake van om woningen te bouwen op Bleizo. Vooralsnog is het streven om er een bedrijventerrein van te maken."

PvdA Lansingerland

"Onzin. Het station biedt ook voor huidige Lansingerlanders een prima optie om naar bijv. Utrecht of Den Haag te reizen. En natuurlijk ideaal voor werknemers op bedrijventerrein en in kassen. "

WIJ Lansingerland

"WIJ vinden dat er eerst een uiterste inspanning moet worden gepleegd om de locatie Bleizo op een goede manier rendabel te krijgen. Het station vormt hiervoor een belangrijke component. "

GroenLinks Lansingerland

"Bleizo is een bedrijventerrein en het station aldaar is voornamelijk voor woon-werkverkeer uit Bleiswijk en Zoetermeer naar de rest van de Randstad. Wij pleiten ook voor een directe railverbinding naar Rotterdam."

Stelling 4 van 24

Bleizo

De gemeente moet bedrijventerrein Bleizo niet langer financieel steunen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Partij Neeleman Lansingerland

"De gemeente neemt volgens de laatste brief al risico die van 2,5 naar 58 miljoen is gegaan."

Neutraal

GroenLinks Lansingerland

"De bedrijven moeten de eigen broek ophouden maar in het kader van verduurzaming kan hier steun naar toe."

Oneens

Leefbaar 3B Lansingerland

"Het is voor Lansingerland van belang dat bedrijventerrein Prisma/Bleizo afgerond wordt. Er zijn al heel wat bedrijven die zich er hebben gevestigd. Zomaar stoppen is geen optie. Er zijn financiële afspraken, die niet eenzijdig opgezegd kunnen worden."

CDA Lansingerland

"Bleizo is een gezamenlijk traject tussen Zoetermeer en Lansingerland. De gemaakte afspraken staan wat ons betreft."

VVD Lansingerland

"Bleizo is een gemeenschappelijke regeling van Lansingerland en Zoetermeer. In het hartje van de Randstad komt er vroeg of laat een goede invulling van Bleizo."

D66 Lansingerland

"Bleizo is een regionaal knooppunt van wegen en spoor en verbindt bestaande woon- en werklocaties. Deze vervoersknooppunt biedt mogelijkheden voor nieuwe economische ontwikkelingen. Met ruimte voor kantoren, hoogwaardige innovatieve bedrijven, (indoor)recreatie en wonen. De gemeenten Lansingerland en Zoetermeer werken samen aan de ontwikkeling van het gebied Bleizo."

ChristenUnie Lansingerland

"Als we dit doen zijn we de zeggenschap over gronden in onze eigen gemeente kwijt. Hiermee is het niet mogelijk om te sturen over wat er aan bedrijven, etc. komt op Bleizo."

PvdA Lansingerland

"Binnen de Metropoolregio is er behoefte aan hoogwaardige bedrijventerreinen en dat zal in toekomst alleen maar meer worden. Het levert werkgelegenheid op en mogelijkheden tot samenwerking tussen bedrijven. Met komst van station Zoetermeer-Lansingerland worden de terreinen aantrekkelijker."

WIJ Lansingerland

"We maken deel uit van een gemeenschappelijke regeling en dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Wel moet er creatief gekeken worden hoe we de tekorten kunnen beperken."

Stelling 5 van 24

Zondagsrust

Winkels moeten zeven dagen per week open kunnen zijn

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Leefbaar 3B Lansingerland

"Al sinds 2013 mogen de winkels in Lansingerland op zondag van 12:00 tot 19:00 open zijn."

CDA Lansingerland

"Ja dit mag, maar op zondag alleen tussen 12.00 - 19.00 zodat er ook rekening wordt gehouden met mensen die rust willen op de zondagochtend en de zondag toch een speciaal karakter blijft houden. "

VVD Lansingerland

"24/7 openstelling mogelijk maken. Winkeliers bepalen zelf wanneer ze open zijn, dus geen verplichte openstelling."

D66 Lansingerland

"Op initiatief van D66 is de zondagsopening van winkels eerder al mogelijk gemaakt. D66 vindt dat ondernemers zelf de openingstijden mogen bepalen, mits ze ook hun verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid en overlast in de omgeving helpen beperken. "

PvdA Lansingerland

"Dat spreekt voor zich, met zoveel jonge mensen die op allerlei tijdstippen boodschappen willen doen. Ook op zondagen mag het voor 12 uur."

WIJ Lansingerland

"WIJ Lansingerland vindt dat de openingstijden van winkels door de winkeliers zelf bepaald mogen worden en is het hier dus mee eens. Zie : http://www.wijlansingerland.nl/kieskompas-2018/ "

GroenLinks Lansingerland

Geen toelichting gegeven

Partij Neeleman Lansingerland

"Open kunnen zijn, ook op zondag, is van deze tijd."

Neutraal

Oneens

ChristenUnie Lansingerland

"Voor ons is uitgangspunt: Zondagsrust als Bijbelse luxe, met oude papieren dus."

Stelling 6 van 24

Eneco-aandelen

Lansingerland moet zijn aandelen in energiebedrijf Eneco verkopen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Leefbaar 3B Lansingerland

"De schuld van de gemeente moet fors verlaagd worden door meer grond te verkopen en de aandelen Eneco te verkopen."

CDA Lansingerland

"Een gemeente hoort geen aandelen te bezitten van bedrijven die risicovol op de internationale markt investeren. Daarom willen wij ENECO verkopen."

VVD Lansingerland

"De VVD Lansingerland wil niet dat de gemeente aandeelhouder is van een risicovol commercieel bedrijf. De opbrengst biedt de mogelijkheid om de uitzonderlijk hoge gemeenteschuld flink te verminderen."

D66 Lansingerland

"D66 vindt dat de gemeente geen aandelen moet bezitten van een commerciële internationale energiemaatschappij. D66 wil daarom de huidige aandelen in Eneco verkopen. Een deel van de opbrengst storten we in een Duurzaamheidsfonds voor nieuwe duurzame initiatieven. Financiële winst komt terug in het fonds. Een deel van de opbrengst gebruiken we om schulden af te lossen of op andere manieren om ruimte te creëren in de huidige grondexploitatie voor duurzame woningbouw."

ChristenUnie Lansingerland

"Als eerste is het volgens de ChristenUnie geen taak van de gemeente om een energiebedrijf te bezitten maar een taak voor de markt. Ook heeft de gemeente erg weinig zeggenschap in de koers van Eneco, zo is de ervaring van de afgelopen jaren waarin we aandelen hadden. Daarnaast gelooft de ChristenUnie dat de duurzame koers van Eneco behouden blijft, ook zonder gemeentelijke aandeelhouders. Nu de energiemarkt steeds meer vergroent, is het niet realistisch om te denken dat Eneco weer “grijs” wordt."

WIJ Lansingerland

"WIJ zijn het hiermee eens, het behoort niet tot de kerntaken van een gemeente om eigenaar te zijn van een energiebedrijf. Bovendien speculeer je met gemeenschapsgeld. In ons verkiezingsprogramma geven we ook aan dat de opbrengst volledig ingezet zou moeten worden voor schuldreductie. http://www.wijlansingerland.nl/partij-programma/ : Financieel in balans : Verkoop van de Eneco aandelen. De volledige opbrengst inzetten voor schuldreductie."

Partij Neeleman Lansingerland

"Eerste besluit voor verkoop genomen maar verkoop zeker doorzetten."

Neutraal

Oneens

PvdA Lansingerland

"De PvdA Lansingerland is TEGEN verkoop van de aandelen van Eneco, omdat bij verkoop het zeer onzeker zal zijn of de nieuwe eigenaar een duurzame koers zal kiezen. Voor de PvdA is het publieke belang meer gediend bij behoud van de Eneco-aandelen: het geeft de gemeente Lansingerland meer mogelijkheden om écht duurzaam te worden en om de huidige werkgelegenheid van de ruim 2000 Eneco mensen die in onze regio wonen te behouden."

GroenLinks Lansingerland

"In het belang van duurzaamheid en werkgelegenheid acht GroenLinks het van groot belang dat de aandelen in gemeenschappelijk bezit blijven."

Stelling 7 van 24

Huishoudelijke hulp

De gemeente moet meer geld besteden aan huishoudelijke hulp voor ouderen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Leefbaar 3B Lansingerland

"Leefbaar 3B vindt dat de huishoudelijke hulp weer een “praatje pot” met ouderen moet kunnen maken. Sociaal isolement van ouderen moet worden voorkomen en als het er is, worden aangepakt met o.a. meer thuiszorg en vrijwilligershulp. "

CDA Lansingerland

"Het aantal ouderen in Lansingerland neemt de komende jaren toe, de gemeente zal hier rekening mee moeten houden."

D66 Lansingerland

"Om te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen kan indien noodzakelijk meer geld worden besteed aan huishoudelijke hulp. Daarnaast moet het WMO-beleid zo worden aangepast dat meer hulp mogelijk is door het gebruik van moderne oplossingen via ICT en domotica bij ouderen thuis."

PvdA Lansingerland

"Momenteel is dit aardig goed geregeld voor ouderen in Lansingerland, ook dankzij de PvdA die o.a. heeft aangedrongen op een bijdrage in kosten van huishoudelijke zorg vanuit WMO. Wel is er behoefte aan betere coaching bij het vinden van allerlei ondersteuning en moeten de keukentafelgesprekken wat ons betreft altijd thuis plaatsvinden."

WIJ Lansingerland

"WIJ zijn het hiermee eens in die gevallen dat huishoudelijke hulp op individuele basis tekort schiet."

GroenLinks Lansingerland

Geen toelichting gegeven

Partij Neeleman Lansingerland

"De bezuiniging na de kanteling is te ver doorgeschoten, ja dus meer geld erbij."

Neutraal

VVD Lansingerland

"Om ouderen in hun eigen huis te kunnen laten blijven wonen is het noodzakelijk passende en ruimhartige huishoudelijke hulp te bieden. Daar is niet per se méér geld voor nodig."

ChristenUnie Lansingerland

"De huishoudelijke hulp in onze gemeente is goed geregeld. Hulp is wat ons betreft altijd maatwerk. Daar waar blijkt dat er meer hulp nodig is moet deze ook gegeven worden. Dit kan betekenen dat er extra geld nodig is en dat is in dat geval prima."

Oneens

Stelling 8 van 24

Bezuinigen

De gemeente moet bezuinigingen om de financiën op orde te krijgen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

VVD Lansingerland

"Bezuinigen is gelukkig niet meer aan de orde. Het is nu zaak om te voorkomen dat de doorgevoerde bezuinigingen en efficiency worden teruggedraaid. We blijven structurele uitgaven kritisch bezien en stemmen deze af op structurele inkomsten."

GroenLinks Lansingerland

"Er is reeds veel bezuinigd en nog verder de broekriem aanhalen is niet in het belang van de burger omdat dan het voorzieningenniveau onderuit gaat."

Partij Neeleman Lansingerland

"Ergste financiële knelpunt is geweest, maar door door lage rentestand is college snel geneigd meer bouwgrond bij te kopen. Niet zozeer bezuinigen maar zeker geen bouwgronden meer kopen. Laatste wordt nog steeds gedaan."

Oneens

Leefbaar 3B Lansingerland

"De meerjarenbegroting is op orde. De rente op de te hoge schuld kan betaald worden. Schuld kan alleen verlaagd worden door grond voor woningen en bedrijven te verkopen en de verkoop van de aandelen Eneco."

CDA Lansingerland

"Dankzij het goede beleid van de afgelopen jaren is dit niet meer nodig. CDA-wethouder Albert Abee heeft de financiën op orde gebracht, waardoor we nu weer ruimte hebben om te investeren in een schone, sportieve, zorgzame, groene en veilige gemeente."

D66 Lansingerland

"Het gaat beter met de financiën van Lansingerland. Door goed financieel bestuur van o.a. D66 is de gemeente uit de rode cijfers gekomen. Bezuinigingen zijn daarom nu niet aan de orde. De financiën moeten duurzaam op orde blijven. D66 wil daarom een bestuur dat goed om blijft gaan met het belastinggeld van haar inwoners. "

ChristenUnie Lansingerland

"Lansingerland is, na een aantal moeilijke financiële jaren, weer ‘in control’. We moeten alert blijven dat onze schuld niet groter wordt en dat we duurzame, toekomstgerichte keuzes maken bij de besteding van onze middelen."

PvdA Lansingerland

"De financiën van Lansingerland zijn al minstens 3 jaar op orde. De begroting is jaar op jaar sluitend en er gaan miljoenen aan overschotten in de reserves. De PvdA vindt dat Lansingerland juist veel meer moet investeren voor de toekomst: ontsluitingswegen op orde, infrastructuur in nieuwe wijken, veilige fietsroutes, voorzieningen voor jong en oud. Er zijn de komende 20 jaar nog zeker zo'n 10.000 extra inwoners te verwachten."

WIJ Lansingerland

"WIJ vinden dat de gemeente terughoudend moet omgaan met het uitgeven van gemeenschapsgeld. WIJ zien bezuinigingen niet als oplossing om de schuldpositie te verbeteren. Wat ons betreft moet de opbrengst van de verkoop van de Eneco-aandelen gebruikt worden om de financiën op orde te krijgen. http://www.wijlansingerland.nl/partij-programma/ : Financieel in balans : Terughoudend omgaan met het uitgeven van gemeenschapsgeld. Lastenverlaging waar mogelijk."

Stelling 9 van 24

Vluchtelingen

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning moeten in de tuinbouw aan werk worden geholpen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Leefbaar 3B Lansingerland

"Iedereen die geen werk heeft moet zo snel mogelijk aan werk geholpen worden. Om de economie op stoom te houden c.q. te vergroten moet blijvend geïnvesteerd worden in wonen, bereikbaarheid en werkgelegenheid."

CDA Lansingerland

"Werken is de beste manier om te integreren. Je leert snel de taal en wordt economisch zelfstandig. Uiteraard hoeft dit niet per se werk in de tuinbouw te zijn. In Lansingerland is erg veel werkgelegenheid in de tuinbouw, dus dit is wel een goede kans."

VVD Lansingerland

"Het betreft inmiddels asielgerechtigden die inburgeren en in dat kader aan het werk moeten."

PvdA Lansingerland

"Dat zou een prima plan zijn, maar er moet ook voldoende ruimte zijn voor het leren van Nederlands en andere inburgeringsaspecten. Vluchtelingen met andere expertises zouden ook elders aan het werk moeten kunnen."

Partij Neeleman Lansingerland

"Ja, dat is een mogelijkheid maar eigenlijk overal aan het werk proberen te krijgen. Vooral vrouwelijke vluchtelingen hebben gezien hun culturele achtergrond nauwelijks perspectief op betaald werk."

Neutraal

D66 Lansingerland

"D66 Lansingerland wil zorgen dat iedereen dezelfde kansen heeft op goed werk. Vluchtelingen hoeven wat D66 niet verplicht in een specifieke bedrijfstak te werken. De gemeente moet kijken naar achtergrond en kansen per individu. "

ChristenUnie Lansingerland

"Wij vinden dat er een gedeelde verantwoordelijkheid ligt bij de nieuwkomers en de samenleving om te integreren door: - Minder vrijblijvend integratiebeleid door vanaf de start in onze gemeente de statushouder te volgen. - Meer aandacht voor (vrijwillige) taallessen bij de bieb. - Focus op duurzame arbeidsdeelname. - Oog voor psychische nood en trauma’s. - Voor jonge nieuwkomers is het volgen van een opleiding en behalen van een diploma belangrijker dan zo snel mogelijk aan het werk te gaan."

WIJ Lansingerland

"Ze moeten wel zo snel mogelijk aan werk worden geholpen, maar niet perse in de tuinbouw : http://www.wijlansingerland.nl/partij-programma/ : Samen leven en werken : De integratie van nieuwe Nederlanders voortvarend oppakken door hen zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Dit stimuleert ook de taalontwikkeling."

Oneens

GroenLinks Lansingerland

"Vluchtelingen moeten geholpen worden aan een baan, dit bevorderd de integratie maar niet met dwang en ook niet koste wat kost in de tuinbouw er zijn namelijk nog veel meer mogelijkheden en maatwerk is belangrijk"

Stelling 10 van 24

Tuinbouw

Lansingerland moet zich meer profileren als moderne tuinbouwgemeente

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Leefbaar 3B Lansingerland

"We moeten de ontwikkeling, positionering en profilering van Lansingerland als onderdeel van de Greenport goed stimuleren. Lansingerland is in grootte de 2e glastuinbouwgemeente van Nederland en dat moet Lansingerland uitstralen."

CDA Lansingerland

"Lansingerland is moderner dan veel delen van het Westland, maar dat stralen we niet uit en veel mensen weten het niet. Daar moeten we aan werken."

VVD Lansingerland

"Lansingerland is een belangrijke innovatieve speler in NL. Met meer naamsbekendheid van Lansingerland kan de gemeente zich meer profileren, ook om te wonen."

D66 Lansingerland

"De glastuinbouw is belangrijk voor de regionale economie. D66 wil dat de glastuinbouw zich vooral inzet voor verdere verduurzaming. D66 vindt dat de gemeente zich nog meer kan profileren en promoten als aantrekkelijke woongemeente en innovatieve, moderne werkgemeente."

ChristenUnie Lansingerland

"De glastuinbouw hoort bij het DNA van Lansingerland. De innovatie in deze sector is van internationaal belang. Wij vinden dat Lansingerland zich als lokale overheid in moet zetten door: - Zich op te stellen als een proactieve partner voor onze Greenport-ondernemers. - Te investeren in de internationale contacten die de sector nodig heeft. - Alle kansen te grijpen om de innovatiekracht te versterken. - Versteviging van de onderwijsketen voor de Greenport."

PvdA Lansingerland

"Volledig mee eens. We hebben bedrijven van allerlei formaat, waaronder en aantal wereldspelers als Koppert en Anthurium. De WUR Glasbouw kan een motor zijn, maar verder moet ook goed worden aangehaakt bij Rotterdam Greenport en bijv. MBO/HBO opleidingen in de regio. Gemeente is zich zeer bewust. PvdA wil zorgen voor meer / betere ambtenarencapaciteit om dit te regelen."

WIJ Lansingerland

"WIJ zijn het hiermee eens, we moeten de glastuinbouw koesteren en innovatieve ontwikkelingen in deze sector ondersteunen en de ruimte geven. Zie ook ons verkiezingsprogramma : http://www.wijlansingerland.nl/partij-programma/ : Samen leven en werken : De glastuinbouw in onze gemeente koesteren en innovatieve ontwikkelingen in deze sector ondersteunen en ruimte geven."

GroenLinks Lansingerland

"GroenLinks is van mening dat Lansingerland de meest duurzame en innovatieve tuinbouwgemeente van Nederland moet zijn."

Neutraal

Partij Neeleman Lansingerland

"Niet meer dan nu, tuinbouw is over hoogtepunt heen, het worden nu bv exploitanten van energie. Arbeidsmigranten hebben al de plaats van autochtone werknemers ingenomen. Druk op aardgasgebruik is kritisch probleem voor de tuinders en aardwarmte is beperkt bruikbaar."

Oneens

Stelling 11 van 24

Afvalscheiding

Maatregelen zijn nodig om inwoners hun afval nog beter gescheiden te laten aanbieden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Leefbaar 3B Lansingerland

"Positief gedrag bij afvalscheiding wordt beloond met een lagere afvalstoffenheffing die inwoners aan de gemeente moeten betalen."

CDA Lansingerland

"Er zijn al goede stappen gezet op dit terrein, maar het afvalscheidingspercentage moet omhoog. Omgekeerd inzamelen en meer ondergrondse containers voor restafval zijn goede maatregelen, van de plastic zakken voor PMD willen wij af. Die ontsieren het straatbeeld."

D66 Lansingerland

"Via betere voorlichting, communicatie en nieuwe technieken is meer winst te behalen. D66 wil het succes van de afvalscheiding voortzetten. Het levert veel besparing op omdat minder restafval verbrand hoeft te worden. En minder restafval zorgt voor een lagere afvalstoffenheffing voor onze inwoners. "

ChristenUnie Lansingerland

"Wij willen een leefbare wereld doorgeven aan onze kinderen. Het zorgvuldig en bewust omgaan met afval hoort daar bij. Het is dus belangrijk om je afval goed te scheiden zodat een groot deel hergebruikt kan worden. Dat bespaart nieuwe grondstoffen, energie en geld. Hoe minder afval je overhoudt (restafval) wat niet hergebruikt kan worden hoe beter dat is. Mensen die weinig restafval overhouden mogen daarvoor beloond worden. Zij besparen tenslotte het gebruik van grondstoffen en energie."

WIJ Lansingerland

"WIJ zijn voor het optimaliseren van afvalscheiding. Zie ook ons verkiezingsprogramma : http://www.wijlansingerland.nl/partij-programma/ : Groene gemeente : Een veilig afvalbrengstation / milieustraat; nu staat alles op grote hoogte, dit kan ongelukken in de hand werken. Kosteloos inleveren van afval op het afvalbrengstation / milieustraat. In de volle breedte stimuleren van het scheiden van afval."

GroenLinks Lansingerland

"Wie minder afval aanbiedt, hoeft minder te betalen. Dat geldt voor iedereen, inwoners en bedrijven, want hoe minder er aangeboden gaat worden hoe minder kosten er voor de gemeente zijn. Dit kan weer terugkeren in lagere gemeentelijke belastingen. Goed voor mens, milieu en portemonnee."

Partij Neeleman Lansingerland

"Verzamelcontainers nog meer ondergronds. Kunststofafvalinzameling wordt vanuit het Rijk kostbaar en oplossingen moeten ook in de gemeente plaatsvinden."

Neutraal

PvdA Lansingerland

"Dit staat al heel goed op de rails."

Oneens

VVD Lansingerland

"Meer kliko's zijn nergens voor nodig. De VVD wil de technische mogelijkheden van na-scheiding optimaal gebruiken. Dat kan ook voor het milieu beter zijn. "

Stelling 12 van 24

Concert at the Park

Het Concert at the Park in het Annie M.G. Schmidtpark moet het startsein zijn voor meer van dit soort evenementen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Leefbaar 3B Lansingerland

"Naast het huidige aanbod kunnen meer evenementen in het Annie M.G. Schmidtpark (o.a. kermis en dorpsfeesten) georganiseerd worden."

CDA Lansingerland

"Op zich mee eens, met de kanttekening dat er een maximum moet komen voor het aantal evenementen in het Annie M.G. Schmidtpark, om de juiste balans te vinden tussen belangen van omwonenden en het samenbindende karakter van dit soort evenementen."

VVD Lansingerland

"De festiviteiten naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van Lansingerland waren een succes. VVD Lansingerland denkt trouwens dat de opzet ook kan zonder een grote financiële bijdrage van de gemeente. Geef het particulier initiatief de ruimte en laat het plaatselijke bedrijfsleven sponsoren."

D66 Lansingerland

"Inwoners krijgen steeds meer behoefte aan activiteiten in hun directe omgeving. D66 vindt het daarom belangrijk dat de gemeente samen met haar inwoners nadenkt over evenementenbeleid op lokaal niveau. Voor ondernemers moet duidelijk zijn welke evenementen ze kunnen organiseren in Lansingerland. "

ChristenUnie Lansingerland

"Inwoners zijn blij met wat Lansingerland is en te bieden heeft. We vinden dat de gemeente daar best trots op mag zijn. Wij vinden dat de gemeente zich moet inspannen om het gevoel van verbondenheid te versterken en meer naar buiten mag treden met het moois dat Lansingerland te bieden heeft. Dat kan door: - Het organiseren van evenementen die passen bij het karakter van Lansingerland."

PvdA Lansingerland

"De aantrekkingskracht van Lansingerland zit in de prachtige evenemententerreinen, zoals het AMG Schmidtpark en Lansingerveld. Toegankelijkheid voor mensen met een beperking is wat PvdA betreft nog een aandachtspunt."

WIJ Lansingerland

"WIJ zijn het hiermee eens, dit soort initiatieven moet gestimuleerd worden door de gemeente om de dorpskernen te laten bruisen. Zie ons verkiezingsprogramma : http://www.wijlansingerland.nl/partij-programma/ : Levendige dorpskernen : Een stimulerend beleid voor het organiseren van activiteiten in de dorpskernen. Dit geldt voor ondernemers en burgerinitiatieven. De gemeente moedigt dit aan en dient als katalysator."

GroenLinks Lansingerland

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Partij Neeleman Lansingerland

"Eens als concerten zichzelf financieel kunnen bedruipen maar dat is discutabel."

Oneens

Stelling 13 van 24

Sociale woningbouw

Bij nieuwbouwplannen moet dertig procent uit sociale woningbouw bestaan

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Lansingerland

"Dit is in ieder geval een streefgetal. Het is nu rond de 19% en dat is vreselijk laag vergeleken met omliggende gemeenten. Jonge mensen en kleine huishoudens met krappe beurs verlaten nu noodgedwongen Lansingerland. Zie ook ons filmpje https://www.youtube.com/watch?v=G5R5R8pHzCc "

GroenLinks Lansingerland

"GroenLinks is een groot voorstander van dit percentage om de uitdaging die wij hebben op het gebied van huisvesting voor lage inkomens het hoofd te kunnen bieden."

Partij Neeleman Lansingerland

"30 % is een gemiddelde vraag vanuit groeien van eigen bevolking. Dat percentage is noodzakelijk om te voorkomen dat inwoners vroeg of laat de gemeente moeten verlaten bij gebrek aan betaalbare woningen."

Neutraal

WIJ Lansingerland

"WIJ hebben geen percentage genoemd in ons partijprogramma maar zijn het er wel mee eens dat er meer betaalbare woningen moeten komen. http://www.wijlansingerland.nl/partij-programma/ : Samen leven en werken : Meer betaalbare huur- en koopwoningen! Maatschappelijk gebonden eigendom dient gestimuleerd te worden. Juist nu de woningmarkt aantrekt en woningen steeds duurder worden."

Oneens

Leefbaar 3B Lansingerland

"Leefbaar 3B vindt dat voor de gehele gemeente tenminste 20% van de totale woningvoorraad sociale huurwoningen moeten zijn."

CDA Lansingerland

"Dit is een onrealistisch hoog percentage dat ongelooflijk veel geld kost. Het CDA gaat voor 20%, dat is binnen een project wel goed te financieren."

VVD Lansingerland

"VVD Lansingerland vindt 20% toereikend. Voor starters en bijv. gescheiden mensen kan sociale woningbouw belangrijk zijn. Uiteraard moet het voor mensen met een kleine beurs mogelijk zijn om een woning in de gemeente te vinden."

D66 Lansingerland

"De afspraak 20% sociale woningen in nieuwbouwplannen is voor D66 het startpunt. Permanent woononderzoek moet aantonen wat de daadwerkelijk behoefte is, nu en in de toekomst, van specifieke doelgroepen zoals: ouderen, alleenstaanden, statushouders, starters, gehandicapten en studenten. Voor de behoefte aan sociale woningen kijken wij naar de totale woningvoorraad, niet alleen naar de nieuwbouw."

ChristenUnie Lansingerland

"De wijken en buurten in onze dorpen kenmerken zich door de gemixte samenstelling van de inwoners naar leeftijd, inkomen en huishoudsamenstelling. Wij vinden het belangrijk dat onze buurten die veelkleurigheid houden. Daarom willen wij: - Unieke wijken, die de identiteit versterken. - Variatie in koop en huur en in dure, middeldure en goedkope woningen."

Stelling 14 van 24

Geluidsoverlast vliegveld

Rotterdam Airport mag alleen uitbreiden als de geluidsoverlast niet toeneemt

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Lansingerland

"Het CDA is tegen iedere vorm van uitbreiding van de geluidscontouren van Rotterdam - The Hague Airport. "

VVD Lansingerland

"Kanttekening is dat 's nachts een uiterst streng regime blijft bestaan."

D66 Lansingerland

"De gezondheid van onze inwoners vraagt permanente aandacht. Bij alle ontwikkelingen letten we goed op de consequenties voor de gezondheid. We streven naar schonere lucht en willen geluidsoverlast zoveel mogelijk voorkomen. Meer geluidsoverlast van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is wat D66 betreft ongewenst. "

PvdA Lansingerland

"De totale geluidsruimte voor vliegtuigen en helikopters is formeel vastgelegd in het huidige luchthavenbesluit. De omvang van deze geluidsruimte is bepalend. Mochten de helikopters die momenteel nooddiensten verrichten, verplaatst worden naar een andere locatie, ontstaat er een openvallende geluidsruimte die benut kan worden voor de commerciële luchtvaart. De PvdA wil af van de les- en hobby-vliegtuigen en wil een verdere beperking van het nachtverkeer."

WIJ Lansingerland

"WIJ denken dat uitbreiding leidt tot meer overlast en WIJ zijn daarom niet voor uitbreiding. Maar zoals de stelling hier verwoord staat zijn WIJ het ermee eens. Overigens zijn er creatieve manieren om geluidsoverlast te meten, vanzelfsprekend vinden wij dat de meting objectief en correct moet worden uitgevoerd. http://www.wijlansingerland.nl/partij-programma/ : Groene gemeente : Geen verdere toename van geluidsoverlast (HSL, N209, Rotterdam-The Hague Airport). "

Partij Neeleman Lansingerland

"Eens maar nu wel met uitgangspunt dat de trauma en politie heli bijvoorbeeld niet net ernaast weer daarbij een eigen geluidsruimte nodig hebben."

Neutraal

Oneens

Leefbaar 3B Lansingerland

"Leefbaar 3B is tegen iedere verdere uitbreiding van geluidshinder van het regionale vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Meer vliegbewegingen leiden tot meer hinder."

ChristenUnie Lansingerland

"Het dossier vliegveld Rotterdam-The Hague Airport baart ons grote zorgen. De gewenste uitbreiding (en lees hier maar gerust van de gemeente Rotterdam) van het aantal vliegbewegingen levert heel wat extra geluid op. In ieder geval is voor de ChristenUnie onbespreekbaar dat vroeg of laat (eerder dan 07.00 en later dan 23.00 uur) er vliegtuigen opstijgen of landen. Naast geluidoverlast zorgt een toename ook voor een toename van (ultra) fijnstof wat zeer schadelijk is voor de gezondheid."

GroenLinks Lansingerland

"RTHA kan voor de economie van de regio Rijnmond van groot belang zijn als zakenvliegveld. Echter, in verband met de overlast van geluid maar ook van fijnstof mag deze niet uitbreiden."

Stelling 15 van 24

Werkgelegenheid

De gemeente Lansingerland moet de groei van Rotterdam Airport niet tegenhouden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Neutraal

PvdA Lansingerland

"De totale geluidsruimte voor vliegtuigen en helikopters is formeel vastgelegd in het huidige luchthavenbesluit. De omvang van deze geluidsruimte is bepalend. Mochten de helikopters die momenteel nooddiensten verrichten, verplaatst worden naar een andere locatie, ontstaat er een openvallende geluidsruimte die benut kan worden voor de commerciële luchtvaart. De PvdA wil af van de les- en hobby-vliegtuigen en wil een verdere beperking van het nachtverkeer. "

Oneens

Leefbaar 3B Lansingerland

"Leefbaar 3B is tegen iedere verdere uitbreiding van geluidshinder van het regionale vliegveld Rotterdam The Hague Airport. Meer vliegbewegingen leidt tot meer hinder."

CDA Lansingerland

"Met name in de kern Bergschenhoek is de overlast van de vliegtuigen erg groot. Wij vinden de leefbaarheid in deze delen van Bergschenhoek zwaarder wegen dan het beperkte economische voordeel en het gemak van de vakantiegangers. "

VVD Lansingerland

"Voor de leefbaarheid van inwoners, vooral in de nieuw te bouwen wijk Wilderszijde, is de groei van RtHA niet reëel."

D66 Lansingerland

"D66 streeft naar schonere lucht en wil geluidsoverlast zoveel mogelijk voorkomen. Iedere uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is wat D66 betreft daarom ongewenst."

ChristenUnie Lansingerland

"Het dossier vliegveld Rotterdam-The Hague Airport baart ons grote zorgen. De gewenste uitbreiding (en lees hier maar gerust van de gemeente Rotterdam) van het aantal vliegbewegingen levert heel wat extra geluid op. In ieder geval is voor de ChristenUnie onbespreekbaar dat vroeg of laat (eerder dan 07.00 en later dan 23.00 uur) er vliegtuigen opstijgen of landen. Naast geluidoverlast zorgt een toename ook voor een toename van (ultra) fijnstof wat zeer schadelijk is voor de gezondheid."

WIJ Lansingerland

"Groei van Rotterdam Airport heeft zo goed als zeker tot gevolg dat ook de geluidsoverlast toeneemt. Daar zijn WIJ tegen. Dit staat ook in ons verkiezingsprogramma : http://www.wijlansingerland.nl/partij-programma/ Groene gemeente : Geen verdere toename van geluidsoverlast (HSL, N209, Rotterdam-The Hague Airport). Waar mogelijk dient geluidsoverlast teruggedrongen te worden."

GroenLinks Lansingerland

"RTHA kan voor de economie van de regio Rijnmond van groot belang zijn als zakenvliegveld. Echter, in verband met de overlast van geluid maar ook van fijnstof mag deze niet uitbreiden."

Partij Neeleman Lansingerland

"Vooral ook uitbreiding geluidsoverlast tegengaan."

Stelling 16 van 24

A13/A16

Volgend jaar moet worden begonnen met de aanleg van de nieuwe rijksweg A13/16

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Leefbaar 3B Lansingerland

"De aanleg van de A16 Rotterdam (vroeger A13/16) is definitief vastgesteld met het Tracébesluit. De aanleg begint in 2019."

CDA Lansingerland

"Wij beschouwen de komst van deze weg als een onomkeerbaar feit. Wij zullen erop toe zien dat in de aanlegfase minimaal de toegezegde geluidsmaatregelen en de natuurcompensatiemaatregelen worden genomen en waar ogelijk aanvullende maatregelen."

VVD Lansingerland

"De VVD is per saldo voorstander van de A13/16. Hierbij gelden wel strenge eisen voor de inpassing, geluidsoverlast en fijnstof. Voor de bereikbaarheid en ontsluiting is deze weg een aanwinst."

WIJ Lansingerland

"Eens, het besluit ligt er. Dus wat WIJ betreft, kan er begonnen worden."

Neutraal

PvdA Lansingerland

"Er moet pas worden begonnen als kan worden gegarandeerd dat de provinciale wegen, waaronder N209, goede doorstroming zullen hebben tijdens de werkzaamheden. Anders wordt het jaren verkeerschaos. PvdA stelt voortdurend scherpe vragen aan college van B&W over duurzame inpassing van de A13/A16 en zal ervoor blijven vechten. We trekken daar samen om met Rotterdamse PvdA (zoals ook bij OV en Eneco!)"

Oneens

D66 Lansingerland

"Wat D66 betreft hoeft de aanleg van de A16 niet volgend jaar te starten. Bij de aanleg en inpassing van de verlengde A16 zet D66 stevig in op de afspraken over ‘saldo nul’ (niet horen, zien of ruiken). D66 wil de garantie dat door de aanleg geen problemen ontstaan op het onderliggend wegennet. De gemeente moet met de provincie in overleg om maatregelen te nemen die de toestroom beperken en goed begeleiden. "

ChristenUnie Lansingerland

"Allereerst gaat de gemeente hier niet over. Daarnaast is het belangrijk dat het proces rondom de aanleg van de snelweg zorgvuldig wordt doorlopen. Dit zeker gezien de grote (negatieve)impact die de snelweg heeft op Lansingerland. Haast is daarbij zeker niet geboden. "

GroenLinks Lansingerland

Geen toelichting gegeven

Partij Neeleman Lansingerland

"De besluitvorming is er al, maar Lansingerland heeft per saldo meer overlast dan voordeel van de rijksweg."

Stelling 17 van 24

Zwembad

De gemeente moet plannen om het binnenbad van De Windas uit te breiden steunen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Leefbaar 3B Lansingerland

"Door de groei die onze gemeente nog voor de boeg heeft, vindt Leefbaar 3B dat zwembad De Windas uitgebreid moet worden."

CDA Lansingerland

"Wij beschouwen De Windas als een gemeentelijke voorziening, niet als een regionale voorziening. We gaan dus uitbreiden als dit nodig is voor de lokale gebruikers."

VVD Lansingerland

"Met de toename van zowel jeugd als ouderen is dat heel belangrijk. De uitbreiding kan gelukkig kostenneutraal zijn voor de gemeente."

D66 Lansingerland

"Het zwembad De Windas in Bergschenhoek groeit bij een toenemend inwonertal uit haar jas. Nu al zijn er wachtlijsten. D66 ondersteunt de uitbreiding van de Windas door aanpassing van het bestemmingsplan en indien nodig met financiële steun."

ChristenUnie Lansingerland

"We willen sport en cultuur inzetten om een gezonde levensstijl te stimuleren en de weerbaarheid en veerkracht van (kwetsbare) inwoners te vergroten. Het zijn ‘leerscholen’ om talent te ontdekken, vriendschappen te sluiten, te leren, te oefenen, te werken aan teamspirit, om te gaan met ups and downs en leeftijdsverschillen te overbruggen. "

PvdA Lansingerland

"Met de te verwachte groei van het aantal inwoners en het hoge aantal kinderen is het belangrijk om het zwembad mee te laten groeien. Wel jammer dat dit niet eerder is gedaan, bij de nieuwbouw. "

WIJ Lansingerland

"WIJ zijn het hiermee eens, immers door uitbreiding van het zwembad komt er meer gelegenheid om te sporten. WIJ willen dat sporten, zeker onder de jeugd, stimuleren. Zie ook : http://www.wijlansingerland.nl/partij-programma/ : Jeugd heeft de toekomst : Het sporten onder de jeugd stimuleren (ook voor gezinnen die het financieel minder hebben)."

GroenLinks Lansingerland

"Dit is het moment om, voor het verwarmen van het water, zonne-energie te gebruiken"

Neutraal

Oneens

Partij Neeleman Lansingerland

"Nee, de gemeente draagt nu al 600.000 euro jaarlijks aan huursubsidie bij aan het zwembad terwijl daar nu te weinig tegenover staat. Een zwemleskaart van 10 lessen kost 60 euro. Eerst dus de hoge subsidie koppelen aan een presentatie zoals opbrengst aan zwemdiploma's."

Stelling 18 van 24

Vluchtelingen

Als asielzoekers met een verblijfsvergunning een woning krijgen toegewezen, moet de gemeente hun ook aan werk helpen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Leefbaar 3B Lansingerland

"Iedereen die geen werk heeft, moet zo snel mogelijk aan werk geholpen worden. Om de economie op stoom te houden c.q. te vergroten moet blijvend geïnvesteerd worden in wonen, bereikbaarheid en werkgelegenheid."

CDA Lansingerland

"Werken is de beste manier om te integreren. Je leert snel de taal en wordt economisch zelfstandig. Dat is de goede basis voor een succesvol leven in ons land. Primair is dit de eigen verantwoordelijkheid van een nieuwkomer, maar de gemeente zal ze wel een duwtje in de rug moeten geven en relaties leggen met het lokale bedrijfsleven."

D66 Lansingerland

"D66 Lansingerland wil zorgen dat iedereen dezelfde kansen heeft op goed werk. De gemeente moet in samenwerking met ondernemers daarom zorgen dat werkzoekenden, mensen met een beperking, nieuwkomers en vluchtelingen aan het werk worden geholpen. D66 wil hiermee zorgen voor gelijke kansen, zodat iedereen mee kan doen in de samenleving."

PvdA Lansingerland

"Het is goed dat de gemeente moeite doet om asielgerechtigden zo veel mogelijk te laten participeren, waar mogelijk met werk. Bedrijven spelen daar natuurlijk ook een rol. Participeren kan ook via vrijwilligerswerk. Vluchtelingerwerk helpt hierbij ook. "

WIJ Lansingerland

"Door te werken wordt de taal het snelst geleerd en het spreken van de taal is de beste garantie op volledige integratie. http://www.wijlansingerland.nl/partij-programma/ : Samen leven en werken : De integratie van nieuwe Nederlanders voortvarend oppakken door hen zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Dit stimuleert ook de taalontwikkeling."

GroenLinks Lansingerland

Geen toelichting gegeven

Partij Neeleman Lansingerland

"Ja, ook zonder toewijzen woning , dus bijvoorbeeld bij inwoning bij andere asielzoeker ook al."

Neutraal

VVD Lansingerland

"Asielgerechtigden moeten inburgeren door Nederlands te leren. Wie kan werken, moet werken. En gelukkig is er werk zat in de tuinbouw."

ChristenUnie Lansingerland

"Wij vinden dat er een gedeelde verantwoordelijkheid ligt bij de nieuwkomers en de samenleving om te integreren door: - Minder vrijblijvend integratiebeleid door vanaf de start in onze gemeente de statushouder te volgen. - Meer aandacht voor (vrijwillige) taallessen bij de bieb. - Focus op duurzame arbeidsdeelname. - Oog voor psychische nood en trauma’s. - Voor jonge nieuwkomers is het volgen van een opleiding en behalen van een diploma belangrijker dan zo snel mogelijk aan het werk te gaan."

Oneens

Stelling 19 van 24

Bijstandsuitkering

Wie een bijstandsuitkering krijgt, moet een “tegenprestatie” leveren

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Leefbaar 3B Lansingerland

"Leefbaar 3B verwacht van een inwoner met een bijstandsuitkering een actieve tegenprestatie in de vorm van maatschappelijk nuttige werkzaamheden."

CDA Lansingerland

"Bij een bijstandsuitkering zorgt de gemeenschap voor iemand die het even niet zelf voor elkaar krijgt. Daar staat het CDA voor, maar het is ook volkomen normaal dat we ook een tegenprestatie naar vermogen verwachten. Dit kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, mantelzorg of het opruimen van zwerfafval zijn."

VVD Lansingerland

"Jazeker, een substantiële tegenprestatie wordt verlangd en deze is in het belang van betrokkene. Er is geen betere uitkering dan een baan!"

D66 Lansingerland

"D66 wil dat iedereen voldoende inkomsten en vaardigheden heeft om in zijn eigen onderhoud te voorzien. In sommige gevallen zorgt de gemeente voor bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Bijstand moet gericht zijn op wat mensen écht nodig hebben. D66 is voor een tegenprestatie naar vermogen. "

ChristenUnie Lansingerland

"In de bijstand zitten is niet gemakkelijk. De ChristenUnie wil dat mensen daarom alle kansen krijgen om weer op zoek te gaan naar een baan. Daarom is er een stimulerend beleid nodig, wat niet tegen, maar voor mensen werkt. We willen randvoorwaarden scheppen waarbinnen mensen zelf aan hoop en perspectief kunnen werken. -Vrijwilligerswerk naast een uitkering wordt gestimuleerd, in plaats van tegengewerkt. -De tegenprestatie in de bijstand draagt zo mogelijk bij aan spoedige re-integratie naar werk"

Neutraal

Oneens

PvdA Lansingerland

"Nee. De PvdA is tegen de verplichte, gedwongen tegenprestatie bij bijstandsuitkering. Mensen die graag vrijwilligerswerk willen doen, moeten natuurlijk gefaciliteerd worden. Die zijn er ook genoeg onder mensen met een uitkering. Verder is het al heel belangrijk als de gemeente of maatschappelijke organisaties steunen bij voorkomen van schulden, vereenzaming of verwaarlozing van huis of gezondheid. Als mensen daar zelf ook moeite voor doen, is dat ook een tegenprestatie."

WIJ Lansingerland

"Niet eens. Dit dient per casus bekeken te worden. Sommige mensen zijn niet in staat, vanwege hun ziektebeeld, om een tegenprestatie te leveren"

GroenLinks Lansingerland

Geen toelichting gegeven

Partij Neeleman Lansingerland

"Nee, een gedeelte van dat bestand is daar al echt niet toe in staat."

Stelling 20 van 24

Wielrenners

Er moeten maatregelen komen om onveilige situaties met groepen wielrenners op het fietspad te voorkomen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Leefbaar 3B Lansingerland

"Het is noodzakelijk om snelheidsbeperkende maatregelen voor wielrenners te treffen ter verbetering van de verkeersveiligheid op fietspaden in het Recreatieschap Rottemeren."

CDA Lansingerland

"Er zijn de afgelopen jaren incidenten met wielrenners geweest. Zeker op plekken waar veel verschillende groepen gebruikers het fietspad gebruiken is het goed om snelheidsremmende maatregelen te treffen zodat het veiliger wordt. "

D66 Lansingerland

"Lansingerland is een fietsvriendelijke gemeente en dat moet zo blijven. Het pas opgestelde fietsveiligheidsplan moet volledig worden uitgevoerd zodat op scholen goed verkeersonderwijs wordt gegeven en onveilige situaties worden aangepakt."

ChristenUnie Lansingerland

"Het kan niet zo zijn dan fietsers zich onveilig voelen door groepen wielrenners."

WIJ Lansingerland

"Handhaving is alleen mogelijk als er maatregelen worden getroffen om een overtreding zoveel mogelijk te voorkomen. Dus de wegen en fietspaden moeten zo worden ingericht dat te hard rijden niet mogelijk is. http://www.wijlansingerland.nl/partij-programma/ : Samen leven en werken : Een veilige wegenstructuur (geen wegen die uitdagen om hard te rijden)."

Partij Neeleman Lansingerland

Geen toelichting gegeven

Neutraal

VVD Lansingerland

"De gemeente speelt hier geen rol in. Het vastgestelde fietsveligheidsplan is maatgevend."

PvdA Lansingerland

"De oplossing ligt grotendeels in het rijgedrag van de fietsers zelf. Bij de Rottemeren zijn er nu nette wandelpaden aangelegd. Kom eens kijken en bezoek dan ook centrum Bleiswijk, prachtig dorps met leuke horeca en winkels!"

GroenLinks Lansingerland

"GroenLinks herkent de gevoelde overlast maar er is geen enkele effectieve maatregel om dit tegen te gaan anders dan educatie en handhaving"

Oneens

Stelling 21 van 24

Belastingen

De lokale belastingen mogen niet omhoog

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Leefbaar 3B Lansingerland

"Leefbaar 3B wil de OZB in de periode 2018-2022 terugbrengen naar het landelijk gemiddelde."

CDA Lansingerland

"De OZB mag wat ons betreft niet meer stijgen en moet waar mogelijk verder omlaag"

VVD Lansingerland

"De lokale lasten zijn in Lansingerland nu relatief (zeer) hoog. De rentelasten van de uitzonderlijk hoge schulden zijn hier debet aan. De VVD Lansingerland wil dat de schulden snel worden afgelost."

D66 Lansingerland

"D66 wil de OZB verder verlagen tot het niveau van de ons omliggende gemeenten. Lansingerland blijft zo aantrekkelijk als woongemeente voor huidige en toekomstige bewoners. Ook de afvalstoffenheffing wordt in 2018 verlaagd. Door (nog) meer afval gescheiden in te zamelen en door hergebruik van afval wil D66 de afvalstoffenheffing verder verlagen. De hondenbelasting wil D66 bevriezen. De belasting wordt wat D66 betreft niet langer automatisch jaarlijks verhoogd."

ChristenUnie Lansingerland

"Lansingerland is, na een aantal moeilijke financiële jaren, weer ‘in control’. We moeten alert blijven dat onze schuld niet groter wordt en dat we duurzame, toekomstgerichte keuzes maken bij de besteding van onze middelen. Keuzes die ten goede komen aan de samenleving. Daarom: -Doelgerichte subsidies mogen geen sluitpost zijn van financieel beleid. -Voorzieningen voor sport, cultuur en welzijn blijven betaalbaar. -We zijn zuinig waar het moet, maar gul waar het kan."

PvdA Lansingerland

"In huidige situatie zou er eerder sprake moeten zijn van OZB-verlaging, want er is voldoende buffer. "

WIJ Lansingerland

"WIJ zijn het hiermee eens, WIJ zijn voor lastenverlaging waar mogelijk. Zie ook : http://www.wijlansingerland.nl/partij-programma/ : Financieel in balans : Lastenverlaging waar mogelijk."

Partij Neeleman Lansingerland

"De OZB is momenteel nog 120% van het landelijk gemiddelde."

Neutraal

GroenLinks Lansingerland

"De belastingen mogen op het huidige niveau blijven en daar waar het kan verlaagd worden, zoals bij afvalstoffenheffing indien er goed gescheiden wordt."

Oneens

Stelling 22 van 24

Buurtpreventie

De gemeente moet met buurtpreventieteams het veiligheidsgevoel in de wijken versterken

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Leefbaar 3B Lansingerland

"Leefbaar 3B vindt dat er intensieve samenwerking moet zijn tussen politie, gemeentelijke handhavers (BOA’s), jongerenwerk en Buurttoezicht."

CDA Lansingerland

"Buurttoezicht is een onmisbare schakel bij veiligheid in de wijk."

VVD Lansingerland

"De gemeente ondersteunt de buurtpreventieteams en leert van hen, net als de buurtpreventieteams leren van de gemeente. De teams fungeren als oog en oren door de directe kennis van hun wijken."

D66 Lansingerland

"De samenwerking met buurtpreventie biedt veel voordelen. Om overlast aan te pakken wil D66 meer integrale samenwerking tussen politie, jeugd & jongerenwerk, buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en buurtpreventieteams. "

ChristenUnie Lansingerland

"Veiligheid maken we samen. Daarom zetten we in op: - Ondersteuning en uitbreiding van buurtpreventie. - Verankering van het politiebureau in Lansingerland. - Eigen parkmanagement op elk bedrijventerrein. - Oppakken van overlast in samenspraak met jongeren en jongerenwerkers. - Het opstellen van een veiligheidsplan en de prioritering in samenwerking met inwoners - Het verhalen van de kosten van vandalisme op de daders en regelmatige publicatie van de vandalismemeter."

WIJ Lansingerland

"WIJ vinden dat het buurttoezicht gestimuleerd moet worden om wijken veiliger te maken. Zie ook : http://www.wijlansingerland.nl/partij-programma/ : Samen leven en werken : Buurttoezicht stimuleren om veiligheid en saamhorigheid in de buurt te versterken."

Neutraal

PvdA Lansingerland

"PvdA zal zorgen dat er meer wijkagenten bij komen, want er zijn er te weinig per aantal inwoners. Aantal BOA's is al verhoogd, mede met onze steun. Veiligheid maak je ook samen, door open te staan voor mensen uit andere culturen of met een kleur. Of door op elkaars woning of auto te letten. Niet door verdachte kentekens door te appen. Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=c7C9qrqqDxs "

GroenLinks Lansingerland

"Veiligheidsgevoel in de wijken versterk je met z'n allen: daar zijn alle bewoners voor nodig. Daar waar nodig kunnen buurtbemiddelaars een brug slaan tussen diverse groepen."

Partij Neeleman Lansingerland

"Goed uitgangspunt."

Oneens

Stelling 23 van 24

Gasaansluiting

Bij nieuwbouwprojecten moeten de huizen niet meer op gas worden aangesloten

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Leefbaar 3B Lansingerland

"Leefbaar 3B wil bij nieuwbouwprojecten dat huizen niet meer worden aangesloten op het aardgasnet. Link naar verkiezingsprogramma Leefbaar 3B: https://www.leefbaar3b.nl/wp-content/uploads/2018/01/Verkiezingsprogramma-Leefbaar-3B-2018-2022_L3B.pdf"

CDA Lansingerland

"Zowel vanuit duurzaamheid als vanuit solidariteit met de inwoners van Groningen moeten we onze gasgebruik terugdringen. Bij nieuwbouwplannen is dit in ieder geval goed te realiseren, er zijn prima alternatieven."

VVD Lansingerland

"De landelijke politiek is hierin leidend."

D66 Lansingerland

"Via een motie van D66 heeft de raad besloten dat ze alle nieuwe woningen voortaan gasloos wil bouwen. Bij woningen die al zijn gepland, wil D66 met de ontwikkelaars de mogelijkheid voor gasloos bouwen bespreken. Voor bestaande woningen is medewerking en draagvlak bij inwoners van groot belang. Per wijk of gebied maken wij samen met de bewoners een plan om van het gas af te komen en om te schakelen naar duurzame energie. "

ChristenUnie Lansingerland

"Lansingerland is in 2030 de duurzaamste gemeente van Zuid-Holland. Duurzaamheid is geen ‘thema’ meer, maar een vanzelfsprekendheid. Duurzaamheid is niet alleen een zaak van de overheid of van grote opgaven en abstracte thema’s. Een duurzame gemeente met een groene economie maken we samen, door: - Uitwerking van ‘Lansingerland als duurzame gemeente'. - Realisatie van de doelen uit de gemeentelijke visie op duurzaamheid. - Nieuwe woningen energieneutraal te bouwen en zonder gasaansluiting."

PvdA Lansingerland

"Dit is duurzamer en dus is de PvdA voorstander. Er moeten wel duidelijke alternatieven zijn (waarbij de gemeente faciliteert) en bij voorkeur wordt de duurzame stroom door lokale, groene energiecorporaties geleverd. Hierbij kan de gemeente bijvoorbeeld goedkoop de lening voor startkapitaal verstrekken. Denk aan windmolens. Dan houd je als gemeente grip en staan er niet ineens tig windmolens in je uitzicht van een buitenlandse investeerder."

WIJ Lansingerland

"WIJ zijn het hiermee eens, duurzaam bouwen moet leidend zijn voor nieuwbouwprojecten. Zie ook : http://www.wijlansingerland.nl/partij-programma/ : Groene gemeente : Duurzaam bouwen leidend maken voor de gemeentelijke bouwtaakstelling."

GroenLinks Lansingerland

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Oneens

Partij Neeleman Lansingerland

"Populistische uitspraak, gas wordt nu naar het buitenland verkocht, kolengestookte elektrische wijk is schadelijker. Aardwarmte of warmtemeter zijn vaak niet uitvoerbaar of alleen met veel subsidie."

Stelling 24 van 24

Politiebureau

Het politiebureau moet 24 uur per dag open zijn

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Lansingerland

"Als gemeente gaan we hier niet over, maar we zijn het er zeer mee eens om hier bij de politieleiding sterk op aan te dringen."

VVD Lansingerland

"De bezetting van het politiebureau moet beter. Zo willen we 1 wijkagent op 5.000 inwoners (landelijke norm). Dat betekent 12 wijkagenten op onze bevolkingsomvang van 60.000, vier meer dan we nu hebben."

ChristenUnie Lansingerland

"Veiligheid maken we samen. Daarom zetten we in op: - Ondersteuning en uitbreiding van buurtpreventie. - Verankering van het politiebureau in Lansingerland. - Eigen parkmanagement op elk bedrijventerrein. - Oppakken van overlast in samenspraak met jongeren en jongerenwerkers. - Het opstellen van een veiligheidsplan en de prioritering in samenwerking met inwoners - Het verhalen van de kosten van vandalisme op de daders en regelmatige publicatie van de vandalismemeter."

PvdA Lansingerland

"Maar het hoeft niet per se altijd bemand. Via videoverbinding met Rotterdam (in de daluren) gaat het goed."

WIJ Lansingerland

"Eens, vroeger had Lansingerland drie politiebureaus die allemaal open waren. Nu hebben we een groot politiebureau met beperkte openingstijden !"

GroenLinks Lansingerland

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Oneens

Leefbaar 3B Lansingerland

"Het bureau hoeft geen 24 uur per dag open te zijn. Het politiebureau in Lansingerland moet op werkdagen overdag open zijn voor het doen van aangifte, zodat inwoners daarvoor niet naar een politiebureau in Rotterdam moeten. De politie moet zo veel mogelijk op straat zijn."

D66 Lansingerland

"Het bureau hoeft niet altijd open te zijn. De politie en andere hulpdiensten moeten wel 24 uur per dag bereikbaar en paraat zijn. Het bureau dient voornamelijk als uitvalsbasis in geval van incidenten. Het is niet nodig en niet efficiënt om het bureau 24 uur per dag te bemensen. "

Partij Neeleman Lansingerland

"Overdag zeker wel."

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met:

Wil je al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen volgen?

Lees dan de komende weken de krant uit jouw regio!

4 weken voor 1,- per week

Zodat je precies weet wat er speelt in jouw gemeente.

Ga naar krant.nl

*Op deze aanbieding zijn de actievoorwaarden van toepassing. Kijk voor deze voorwaarden op krant.nl