Kieswijzer

Privacy Statement Kieswijzer

De Persgroep Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1018 LL) Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9 (hierna: “de Persgroep”) is uitgever van onder meer het AD, Brabants Dagblad, ED, Tubantia, BN DeStem, PZC, de Stentor, de Gelderlander en Het Parool. De volledige lijst merken is hier te vinden. 

Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van de Persgroep Nederland worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De Persgroep Nederland houdt zich aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Wat is Kieswijzer?

De Kieswijzer is een online stemhulp. Deze stemhulp geeft u meer informatie over de standpunten van de partijen in uw gemeente, ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen.

Deze Kieswijzer is samengesteld door de redacties van, en valt onder de verantwoordelijkheid van, AD, Brabants Dagblad, BN DeStem en de Gelderlander. Hierbij hebben zich aangesloten Dagblad De Limburger, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant. Stichting ProDemos heeft daarbij advies en ondersteuning verleend en heeft het mede mogelijk gemaakt om de Kieswijzer technisch te realiseren.

Welke gegevens worden er verzameld?

Om de Kieswijzer goed te laten werken, gebruikt De Persgroep een aantal technische gegevens. Het gaat om informatie over:

  • het moment van starten van de Kieswijzer;
  • het soort apparatuur dat u gebruikt;
  • het besturingssysteem dat u gebruikt;
  • de internetbrowser die u gebruikt;
  • het tijdstip van het beëindigen van de Kieswijzer.

Wanneer u de Kieswijzer start, wordt deze lokaal geladen op uw eigen apparaat. Uw antwoorden op de stellingen en uw resultaat na het voltooien van de Kieswijzer worden uitsluitend geregistreerd en bewaard op uw eigen apparaat. Deze gegevens worden niet doorgestuurd naar (de servers van) De Persgroep of op een andere manier aan De Persgroep ter beschikking gesteld.

De Persgroep krijgt dus geen inzicht in de antwoorden die u geeft, met welke partijen u op basis van die antwoorden de meeste raakvlakken heeft en dus ook niet wat uw stemvoorkeur is of zou kunnen zijn. Ook wordt uw IP-adres niet door De Persgroep opgeslagen.

De Persgroep verzamelt geen persoonsgegevens middels de Kieswijzer.

Voor welk doel worden deze technische gegevens verzameld?

De technische gegevens die wij tijdens uw gebruik van de Kieswijzer verzamelen, worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Om uw gebruik van de Kieswijzer technisch mogelijk te maken;
  • Om de Kieswijzer te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

Hoe lang worden de technische gegevens bewaard?

De technische gegevens worden dertig (30) dagen bewaard. Daarna worden ze vernietigd.

Hoe worden de gegevens beveiligd?

De Persgroep maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte technische gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Gegevens worden bewaard op beveiligde servers.

Cookies

Kieswijzer maakt geen gebruik van cookies.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen de Persgroep Nederland via het e-mailadres privacy@persgroep.nl.

Laatst gewijzigd: oktober 2018