Kieswijzer

Terug

Stelling 1 van 26

Stedelijk Museum

Het Stedelijk Museum moet worden beloond voor zijn positieve bijdrage aan het imago van Schiedam

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Schiedam

"D66 vindt dat deze grote culturele instelling alle steun verdiend en maakt zich hard om het huidige budget te handhaven. Voor deze bijdrage kan het museum zowel inwoners trekken en dienen als trekpleister voor bezoekers. Samenwerking met andere partners in de stad is vanzelfsprekend. De huidige koers wordt door D66 zeer gewaardeerd. "

VVD Schiedam

"De VVD is trots op het Stedelijk Museum! Het museum onderneemt zelf veel en meer mensen weten het museum te vinden. De politiek en de gemeente kan dit veel meer uitdragen. Echter, een beloning in meer geld zien wij niet zitten. Er gaat al heel veel belastinggeld naartoe."

Progressief Schiedam

"In economische slechte tijden is er flink bezuinigd op kunst en cultuur in Schiedam. Dat waren toen begrijpelijke keuzes. Het Stedelijk Museum heeft het in die tijd zwaar gehad. Ondertussen hebben we economische betere tijden en een nieuwe directie die heeft bewezen dat op de juiste manier investeren werkt. De bezuinigingen van toen, kunnen nu in ieder geval voor een deel weer worden teruggedraaid"

OuderenPartij Schiedam

"Het huidige beleid van het Stedelijk Museum trekt zoveel mogelijk gewone Schiedammers en dat beleid moet voortgezet kunnen worden. "

Neutraal

SP Schiedam

"Er hoeft niet meteen nog meer te worden geïnvesteerd. Wel moeten we stoppen met het afrekenen op alleen bezoekersaantallen en meer de bijdrage aan onze samenleving waarderen."

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"Wanneer het gaat om de historische collectie van Schiedam beter en meer naar voren te brengen, en daarbij toeristen te bedienen die Schiedam bezoeken en daardoor een educatieve rol vervult bij de jeugd, kan dit wel bespreekbaar zijn. Juist de historische collectie brengt de geschiedenis van Schiedam tot leven. Met de jaarlijkse subsidie wordt dit echter ook al gestimuleerd, terwijl ook een museum in de regel zelfvoorzienend dient te zijn."

GroenLinks Schiedam

"Het Stedelijk Museum heeft de afgelopen jaren laten zien hoe je cultuur dichterbij de Schiedammer brengt. De bezoekersaantallen stijgen door goede tentoonstellingen die vaak ook binding hebben met de stad. Daarvoor krijgt het museum jaarlijks al een forse subsidie van de gemeente. Die houden wij in stand. "

ChristenUnie-SGP Schiedam

"Er gaat al veel geld naar de culturele sector. Het is meer dan terecht dat de koers van het Stedelijk Museum meer op de Schiedammers zelf en het verhaal van Schiedam is gericht. De wijze waarop dat gebeurd is verdiend lof. De beloning zit in de ruimte die het museum krijgt om creatief nieuwe wegen te zoeken om het verhaal van de stad uit te dragen. Het beheer van de historische collectie en van de kunstcollectie vraagt om gerichter te selecteren en om extra middelen. "

Oneens

PvdA Schiedam

"Positieve bijdrage aan het imago van Schiedam zit al verpakt in de subsidie. Dus hoeft niet apart te worden beloond."

CDA Schiedam

"De waardering blijkt al uit het jaarlijkse bedrag aan subsidie."

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"De prestatieafspraken die het Stedelijk Museum heeft gemaakt inzake het verkrijgen van subsidie zijn tot nu toe goed nagekomen, er wordt actief gewerkt aan een beter imago en het museum wordt in en buiten de stad weer op de kaart gezet. Gezien het feit dat er nog leningen extra lopen vindt het AOV dat de huidige subsidie ruimschoots voldoende."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Het museum wordt al rijkelijk beloond. Versterking van het imago is een kerntaak van het museum."

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

Stelling 2 van 26

750-jarig bestaan

De gemeente moet nu al gaan sparen om het 750-jarig bestaan in 2025 met veel festiviteiten te kunnen vieren

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Schiedam

"Dit is een mooi moment om samen met de hele stad te gaan nadenken over de volgende 750 jaar. Dat mag gevierd worden maar gebruik het ook om te laten zien wat er allemaal kan. Een mooi moment om alle inwoners bij zo'n gelegenheid te betrekken."

PvdA Schiedam

"Het is goed om de geschiedenis van de stad te vieren met Schiedammers en met mensen van daarbuiten. De huishoudportemonnee zegt daar moet je voor sparen."

CDA Schiedam

"CDA Schiedam vindt dat er altijd gespaard moet worden voor gewenste investeringen. Het CDA wil zelfs meer geld opzij leggen voor toekomstige investeringen. Hierdoor kunnen de rentelasten omlaag waardoor er weer meer geld kan worden ingezet voor Schiedam. In dit geval stadspromotie."

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"De gemeente moet voor het 750 jarig bestaan nu al gaan reserveren, maar dit is niet alleen een taak voor de gemeente. Ook ondernemers en Schiedammers kunnen hierin participeren, bijvoorbeeld door merchandising in het kader van 750 Schiedam te laten maken, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan het feest. "

GroenLinks Schiedam

"Schiedam kent veel parels. We mogen best trots op onze stad zijn. We hebben een uniek historische havengebied met vele monumenten. Het culturele aanbod en het historisch erfgoed dragen bij aan het verlevendigen van de binnenstad. In 2025 bestaat Schiedam 750 jaar. Laat dit de komende jaren al een extra stimulans zijn om aandacht te vragen voor dit historisch erfgoed en ons culturele aanbod! GroenLinks wil de komende jaren al sparen voor en voorbereiden op een spetterend jubileum. "

Progressief Schiedam

"Het 750-jarig feest mag groot gevierd worden. Schiedam is een stad om trots op te zijn. Dat is een goede reden om Schiedam op de kaart te zetten. Als we nu gaan sparen, kunnen we 6 jaar lang een bedrag reserveren. Dat is beter in de begrotingen te passen, dan wanneer je dat in b.v. 1 jaar moet opbrengen."

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Als je een stadsjubileum wilt vieren, vier je dat met iedereen en alle Schiedammers en Schiedamse ondernemers. Feestvieren kost geld als je iedereen mee wilt laten genieten, dan is sparen logisch, sparen en plannen!"

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"In de politiek moet je altijd voorinvesteren en vooruitkijken."

ChristenUnie-SGP Schiedam

"750 jaar Schiedam is uiteraard een goede gelegenheid om het visitekaartje van Schiedam af te geven aan de regio en aan Nederland. Dan gaat het meer om de inhoud dan om de vorm. Het gaat daarbij niet om veel festiviteiten maar om de juiste kwalitatief goede activiteiten die Schiedam de komende decennia op de kaart van Nederland zet. De meerwaarde van Schiedam voor de regio moet dan goed voor het voetlicht komen. De voorbereidingen om vele gasten te ontvangen moeten nu van start gaan. "

Neutraal

VVD Schiedam

"De VVD vindt dat dat gemeente zuinig om moet gaan met gemeenschapsgeld. Evenementen, zoals het 750-jarig bestaan, versterken de aantrekkelijkheid van de stad, maar moeten niet te veel kosten. Iedere euro die de gemeente uitgeeft, is namelijk belastinggeld. "

SP Schiedam

"Belangrijker nog dan sparen is nu investeren in het mooier maken van onze stad mbt wonen, bedrijvigheid, groen, festiviteiten, etc. Daarmee laten we een stad in 2025 zien dat meer is dan eenmalig over de balk gesmeten geld."

Oneens

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

OuderenPartij Schiedam

"Een feestje in de toekomst is leuk, maar dat gaat ten koste van de Schiedammers van nu. "

Stelling 3 van 26

Station Schiedam-Centrum

De gemeente moet plannen maken om van station Schiedam-Centrum “de entree van de stad” te maken

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Schiedam

"Er is veel gebeurd, maar nog steeds is deze entree niet uitnodigend genoeg. Wij zetten in op kleine aanpassingen voor direct resultaat maar tegelijkertijd moet we plannen gaan maken voor structurele aanpassingen."

PvdA Schiedam

"Het plein moet uitnodigen om de stad in te gaan. "

VVD Schiedam

"Onze Binnenstad en de ondernemers in horeca, winkels en andere bedrijven zijn voor een groot deel afhankelijk van bezoekers die met hun auto komen. Dan is het station niet de entree van de stad. Het station heeft een hele belangrijke functie in de regio. Veel mensen stappen hier over. Daar moeten we eerst op inspelen voordat we kunnen spreken over een 'entree van de stad'. "

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"Het station is het visitekaartje van Schiedam! Hier moet de bezoeker, forens en de Schiedammer zelf zich welkom geheten voelen! Een tweede vestiging van het VVV-kantoor is hier noodzakelijk! Een duidelijke bewegwijzering naar de bezienswaardigheden en belangrijke gebouwen moet duidelijker aangegeven zijn."

GroenLinks Schiedam

"GroenLinks wil het bezoek aan de binnenstad, zowel door Schiedammers als toeristen van buiten de stad, bevorderen. Schiedam heeft dé historische binnenstad van het Rijnmondgebied. Dat mag best bij meer mensen bekend zijn. Dan is een aansprekende 'entree van de stad' vanaf het station inderdaad wenselijk."

Progressief Schiedam

"De stad is op verschillende manieren bereikbaar, dé entree van Schiedam bestaat dus eigenlijk niet. Station Schiedam Centrum moet één van de entrees zijn."

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Afgelopen begroting is onze motie om onze toegangswegen zichtbaar een entree van de stad te maken aangenomen, hier hoort uiteraard het NS en OV station Schiedam Centraal ook bij. Op alle Metrostations van Schiedam en op alle entrees moet zichtbaar zijn dat onze stad de moeite waard is om te bezoeken en Schiedam heeft veel te bieden!"

ChristenUnie-SGP Schiedam

"Schiedam heeft meerdere toegangspoorten die in samenhang het beeldmerk van de stad zouden moeten weergeven. Het station Schiedam Centrum is een knooppunt van openbaar vervoer en daarmee de belangrijkste entree van de stad. Een doordacht beeldmerk in en rond dit station moet een hoge prioriteit krijgen. Vanuit het station zou iedere bezoeker zijn of haar weg in de stad moeten kunnen vinden."

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Het station is slecht één entree van de stad. Voor LOS zijn alle entrees even belangrijk. De stad moet iedereen overal welkom heten, ook per auto of fiets."

OuderenPartij Schiedam

"Alle reizigers moeten zich in Schiedam thuis voelen. Niet alleen de reizigers met openbaar vervoer. "

Oneens

SP Schiedam

"Alle entrees van Schiedam verdienen verbetering qua uitstraling en route, zoals ook de Koemarkt. "

CDA Schiedam

"Het station is niet van de gemeente. CDA Schiedam vindt wel dat in overleg met de NS gekeken kan worden naar verbeteringen van het station Schiedam-Centrum. De gemeente moet hierin wel het initiatief nemen als het gaat om de ontwikkeling van de omgeving van het station richting de binnenstad. Zo ook als het gaat om Schieveste. "

Stelling 4 van 26

Autoverkeer

Het centrum van Schiedam moet toegankelijker worden gemaakt voor de auto

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Schiedam

"Onze Binnenstad en de ondernemers in horeca, winkels en andere bedrijven zijn voor een groot deel afhankelijk van bezoekers die met hun auto komen. Daarom moet de gemeente zorgen voor een goede bereikbaarheid en voldoende (liefst gratis) parkeerplaatsen. De VVD is geen voorstander van een autovrije Binnenstad."

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Het AOV vindt het belangrijk dat de bewoners, winkeliers en ondernemers van het centrum van Schiedam bereikbaar zijn, zonder de auto gaat dit niet lukken. Het OV en alternatieven zijn onvoldoende. Het AOV pleit voor blauwe zones in het centrum zodat het aantrekkelijk wordt voor kortparkeerders om toch hun boodschappen in het centrum kunnen doen"

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"De auto is nog steeds het belangrijkste vervoermiddel voor bezoeker en consument van de stad. Om bezoekers te lokken is een goede toegankelijkheid van het centrum essentieel."

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

Neutraal

OuderenPartij Schiedam

"De huidige situatie lijkt bevredigend. "

Oneens

D66 Schiedam

"De auto's die in de stad moeten zijn voor hun bestemming (winkelen of wonen) moeten goed geficiliteerd worden. Parkeren in de garage met aantrekkelijke tarieven moet worden gestimuleerd. De binnenstad is zeer goed bereikbaar met fiets en OV. Mensen die op deze manier reizen moeten we het makkelijk en aantrekkelijk maken. Doorgaand verkeer moet zoveel mogelijk worden omgeleid zodat de het leefklimaat in de binnenstad en directe omgeving flink verbeterd."

PvdA Schiedam

"Met goede parkeervoorzieningen aan de rand van het centrum kan de automobilist in/bij het centrum komen."

SP Schiedam

"De Schiedamse binnenstad is niet langer alleen een winkelgebied, maar ontwikkelt zich naar een belevenisgebied met o.a. meer horeca en evenementen. Daar passen andere vervoersmiddelen, zoals fietsen en lopen bij dan de auto."

CDA Schiedam

"Het centrum van Schiedam is goed toegankelijk voor auto’s, maar ook via het Openbaar Vervoer en per fiets. CDA Schiedam zou liever willen stimuleren dat er meer gebruik wordt gemaakt van de fiets en het OV (duurzame mobiliteit) en er meer aandacht wordt besteed aan verkeersveiligheid."

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"Het centrum is redelijk toegankelijk voor de automobilist. Een verkeersluw historisch centrum is aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers dan een verkeersknooppunt als de Koemarkt. Dat laten ontwikkelingen in vele andere steden ook zien. Dus bereikbaar moet het centrum zijn, maar geen verkeersknooppunt!"

GroenLinks Schiedam

"Het historische centrum van Schiedam is prachtig. Mooie havens, gezellige terrassen en bevlogen ondernemers. Het is zonde dat het centrum ook een verkeersknooppunt voor doorgaand verkeer naar Rotterdam is. De luchtkwaliteit in Schiedam is daarnaast slecht. Omleiden van verkeer dat niet in de binnenstad hoeft te zijn, komt de luchtkwaliteit en de bereikbaarheid van de stad ten goede. "

Progressief Schiedam

"Het centrum van Schiedam moet goed bereikbaar zijn met OV, fiets, en met de auto. Binnen het centrum zelf, is het niet nodig om overal met de auto terecht te kunnen. Zorg voor goede parkeergelegenheid aan de centrumrand. Een historisch centrum als dat van Schiedam is autoluw veel aantrekkelijker. Andere steden met een historische binnenstad als Delft en Dordrecht zijn al jaren autoluw."

ChristenUnie-SGP Schiedam

"De randen van de stad zouden meer parkeergelegenheden moeten krijgen met oplaadstations en goed openbaar vervoer naar de binnenstad. De luchtkwaliteit in de binnenstad is daarmee gediend naast het genieten van de historische binnenstad en de levendigheid van een uitgaansgebied. Het centrum zou voor het doorgaand verkeer geen aantrekkelijke route moeten zijn. De binnenstad is zoveel meer dan een winkel gebied. Burgers zijn niet te reduceren tot slechts potentiële kopers."

Stelling 5 van 26

"Fietsers eerst"

Verkeerslichten moeten voor fietsers en voetgangers sneller op groen om de verkeersveiligheid te vergroten

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Schiedam

Geen toelichting gegeven

PvdA Schiedam

"Want met sneller groen licht wordt de stad fietsvriendelijker. Maar of dit de verkeersveiligheids vergroot is de vraag."

VVD Schiedam

"Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen naast goede fietsroutes ook voldoende stallingruimtes. De bewaakte fietsenstalling op het station wordt namens de VVD gehandhaafd."

SP Schiedam

"Fietsers en voetgangers verdienen binnenstedelijk de prioriteit boven de auto, waarmee we het veiliger maken maar vooral ook duurzamer vervoer stimuleren."

CDA Schiedam

"Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Het CDA blijft zich inzetten voor veilige verkeerssituaties met extra aandacht bij maatschappelijke locaties zoals scholen en sportclubs. "

GroenLinks Schiedam

"GroenLinks wil fietsgebruik stimuleren. Belemmeringen voor de fietser ruimen we op. De fietsers krijgen voorrang. Zeker nu steeds meer mensen gebruik maken van fietsen met elektrische trapondersteuning, willen we meer en betere fietspaden en meer voorrang voor fietsers bij verkeerslichten. Fietsroutes moeten veilig zijn én veilig aanvoelen. Dat kan al heel simpel: laat fietsers niet midden in de nacht minutenlang voor een rood verkeerslicht staan. Dat geeft alleen maar een onprettig gevoel."

Progressief Schiedam

"Schiedam Fietsstad is al jaren ons streven. Door groene golven voor fietsers te creëren maakt Schiedam de stad aantrekkelijk voor fietsgebruik. Naast deze groene golven moet we ook blijven inzetten op verbeteringen en het veiliger maken van de fietspaden. "

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

Neutraal

ChristenUnie-SGP Schiedam

"Verkeersveiligheid vraagt om goed in te spelen op het gedrag van verschillende weggebruikers in het verkeer. b.v. een grotere afstand van oversteekplaatsen ten opzichte van de rotonde biedt een langere remweg voor de automobilist. Meer aandacht verdienen de gebruikers van de fietspaden die met heel verschillende snelheden daarvan gebruik maken en elkaar daardoor eerder in de wielen kunnen rijden. Kortom verkeersveiligheid heeft meer kanten dan een stoplicht."

OuderenPartij Schiedam

"Het is onduidelijk waarom dat nou juist de verkeersveiligheid zou vergoten in Schiedam. "

Oneens

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"Verkeerslichten voor voetgangers en fietsers moeten langer op groen blijven. Nu zijn voetgangers vaak net op helft van de oversteek, wanneer het licht weer op rood gaat. Met name ouderen, schoolgaande kinderen en ouders met kleine kinderen ondervinden hier hinder en gevaar van."

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Als voetgangers en fietsers drukknoppen kunnen gebruiken om aan te geven dat ze willen oversteken wordt dit automatisch geregeld. Wel vindt het AOV het belangrijk dat zichtbaar wordt hoe lang je moet wachten en hoeveel seconden je nog tijd hebt om over te steken, dat bevordert het bewustzijn van veilig oversteken en geeft duidelijkheid: doel is minder ongelukken!"

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"De verkeerslichten zijn als het goed is al optimaal afgestemd. Als fietsers en voetgangers voorrang krijgen zal dit leiden tot opstoppingen en extra luchtvervuiling."

Stelling 6 van 26

Jeneverstad

Schiedam moet af van haar imago "jeneverstad" door de toenemende zorgen over drankgebruik

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

ChristenUnie-SGP Schiedam

"Schiedam is een havenstad met verschillende havens en een maritieme sector, die wereldwijd indruk maakt en een groeiende innovatieve ICT-sector. Met een fameuze Technische Universiteit in Delft links om de hoek en een Erasmus Universiteit rechts om de hoek met een uitstekend bekend staande Economische faculteit. Het bovengemiddeld goede vestigingsklimaat, in deze historische stad, met een rijke cultuur, trekt gerenommeerde bedrijven aan. "

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Oneens

D66 Schiedam

"Jenever is of we willen of niet onderdeel van ons DNA, overal zichtbaar in de stad. Gebruik deze geschiedenis, ook om de donkere kanten te belichten. "

PvdA Schiedam

"De jenever is onderdeel van de geschiedenis van de stad. Maar dat hoeft een goede verslavingszorg en preventie van drankmisbruik niet te hinderen ."

VVD Schiedam

"De historie van Schiedam maakt onze stad uniek en aantrekkelijk voor toeristen en dagjesmensen. De VVD is niet voor het wegmoffelen van de geschiedenis van de stad. Sterker nog, wij zijn trots op onze geschiedenis!"

SP Schiedam

"Jenever en Schiedam zijn door verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden. Er moet altijd aandacht zijn om misbruik van alle genotsmiddelen te voorkomen. "

CDA Schiedam

"De jeneverindustrie maakt een belangrijk deel uit van de Schiedamse geschiedenis. De toenemende zorgen over drankgebruik moet aangepakt worden daar waar het hoort, bij de persoon zelf. "

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"Afstand doen van het imago 'Jeneverstad' doet afbreuk aan de geschiedenis van de stad. Door afstand te doen van de term 'jeneverstad' verloochen je je eigen geschiedenis."

GroenLinks Schiedam

"Jenever hoort bij het historisch erfgoed van Schiedam. De binnenstad maakt die historie prachtig zichtbaar. Als 'distillery district' kan onze jeneverstad profiteren van de toenemende populariteit van Rotterdam. Drankgebruik kent ook risico's. Die moeten in onderwijs, zorg en gemeentelijke ondersteuning goed duidelijk worden gemaakt. Proberen de historie van Schiedam daarbij te vergeten helpt dan niet mee."

Progressief Schiedam

"Jenever hoort bij de historie van Schiedam. Alcoholmisbruik aan banden leggen, bereik je niet door de historie te verdoezelen, maar door goede informatie te geven aan je inwoners en speciaal aan de jeugdige inwoners."

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Schiedam heeft haar bekendheid en geschiedenis mede te danken aan de jenever. Nog steeds zijn er belangrijke branders in onze stad die onze naam internationaal verkopen. Dit heeft niets te maken over drankgebruik. Het is volledig uit zijn verband gerukt! "

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Schiedam moet trots zijn op zijn verleden en jenever hoort zeker bij dit verleden."

OuderenPartij Schiedam

"De OuderenPartij Schiedam is tegen het huidige 'beeldenstormen' en alles politiek correct verwoorden of vervangen. Schiedam moet er juist voor kiezen om trots op zijn verleden te zijn. "

Stelling 7 van 26

Spaanse Polder

De bestrijding van de criminaliteit in de Spaanse Polder en ‘s-Gravelandsepolder moet de komende jaren prioriteit hebben

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Schiedam

"Schiedam moet geen plek willen bieden aan criminelen. Zij ondermijnen de samenleving op teveel gebieden. Opgedane ervaringen kunnen daarnaast ook worden gebruikt in andere delen van de stad."

PvdA Schiedam

"Continuering van bestaand beleid. "

VVD Schiedam

"De VVD is grote voorstander van een harde aanpak van de vermenging van de onderwereld en bovenwereld die voorkomt op industrieterreinen zoals Spaanse Polder en 's-Gravenlandsepolder. De bonafide ondernemers daar verdienen immers ook een veilige werkomgeving! Aanpak van criminaliteit op bedrijventerreinen vindt plaats zonder dat bonafide ondernemers hiervan overlast ondervinden. De landelijke VVD heeft meerdere wetten hier voor gemaakt, het is aan de gemeente nu om deze goed uit te voeren. "

SP Schiedam

"Criminele bedrijven zorgen voor oneerlijke concurrentie en duperen verder nog op talloze manieren legitieme ondernemers. De bestaande aanpak moet krachtig worden voortgezet samen met investeren in (duurzame) vernieuwing van deze bedrijventereinen."

CDA Schiedam

"Maar dat wil niet zeggen dat de rest van Schiedam “vergeten” mag worden. Het CDA vindt het ook belangrijk dat bij bepalen van de speerpunten van de politie en de gemeente op het gebied van openbare orde en veiligheid de inwoners een stem krijgt. "

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"Hier wordt momenteel veel werk geleverd. Het gebied Spaanse Polder en 's-Gravelandsepolder is de afgelopen decennia vervallen tot een broeinest van criminaliteit en georganiseerde misdaad. Iets wat decennia is verwaarloosd kan de gemeente niet in 2 jaar oplossen."

Progressief Schiedam

"In deze industriegebieden komt de onderwereld en de bovenwereld samen. Ondernemers die hun bedrijfspanden misbruiken voor criminele doeleinden moeten hard worden aangepakt en worden geweerd uit Schiedam. Deze extra inzet mag niet ten koste gaan van de veiligheid elders in de stad. Ook in de woonwijken moeten we de veiligheid blijven verbeteren. "

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Het is belangrijk dat onze bedrijventerreinen veilig zijn zodat er ook nieuwe ondernemers zich willen vestigen. Criminaliteit breekt dat af, waardoor het belangrijk is dat Rotterdam en Schiedam hierin samenwerken. Het aantrekken van werkgelegenheid is heel belangrijk voor onze stad, dat kan alleen als bedrijven zich graag hier willen vestigen."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Wij zijn het hiermee eens, maar dit is al vigerend beleid: onze burgermeester zit er bovenop in samenwerking met politie, justitie, belastingdienst etc."

ChristenUnie-SGP Schiedam

"Dit heeft al de prioriteit en de gemeentelijke verordeningen geven nu armslag om krachtdadiger op te treden. De samenwerking met bonafide bedrijven om de malafide bedrijven het leven zuur te maken en de Spaanse en ‘s Gravelandse Polder het economisch vestigingsklimaat verder te verbeteren is zeer stimulerend. Meer aandacht is nodig voor de bestrijding van arbeids-, criminele en seksuele uitbuiting. Steeds meer minderjarige komen daarmee in de knel. Met meldingen en voorlichting via huisartsen. "

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

Neutraal

GroenLinks Schiedam

"Schiedam werkt samen met Rotterdam aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de Spaande Polder. Dat is een belangrijke taak. Het is echter niet de enige prioriteit in het veiligheidsbeleid. Ook de veiligheidsbeleving van Schiedammers in verschillende wijken verdient prioriteit. GroenLinks wil dat we samen zorgdragen voor een veilige woon- en leefomgeving: gemeente, bewoners, politie en maatschappelijke organisaties. Meer wijkagenten in de wijken is dan bijvoorbeeld ook belangrijk. "

OuderenPartij Schiedam

"Dit is belangrijk, maar eerst moet duidelijk zijn wat daar ten koste van gaat."

Oneens

Stelling 8 van 26

RotterdamWet

Kansarme woningzoekenden moeten niet met de RotterdamWet worden geweerd

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Schiedam

Geen toelichting gegeven

SP Schiedam

"Het is immoreel om mensen te weren enkel op hun inkomen. Zeker zolang hun kansen op een huis in rijkere buurten nagenoeg afwezig is door de bouw van enkel duurdere woonwijken in het verleden."

CDA Schiedam

"CDA Schiedam vindt dat er meer geinvesteerd moet worden in een evenwichtigere samenstelling van de woningvoorraad, als ook de kwaliteit ervan. Dit kan onder andere bereikt worden door grote herstructureringen en hiervoor dient Schiedam nu al grote plannen te maken. Het toepassen van elementen uit de Rotterdam wet kan hier een versterkende rol in hebben. "

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"Een alles bepalende overheid is niet wenselijk. Voorsorteren op inkomen druist in tegen de rechten van de mens! Wat de gemeente wel moet doen, is een goede spreiding over de stad verzorgen en er voor zorgen dat per definitie Schiedammers voorrang hebben op de woningmarkt."

GroenLinks Schiedam

"GroenLinks wil dat iedereen een eerlijke kans heeft. Onderscheid maken tussen 'kansrijke' en 'kansarme' woningzoekenden zaait verdeling, geen samenhang. De Rotterdamwet is een middel gebaseerd op uitsluiting. Het doel, leefbare wijken, steunen we. Maar het middel, de Rotterdamwet, heeft nog nergens effect gehad. GroenLinks wil gericht beleid: maatwerk, aanpak woonoverlast, tegengaan malafide huisjesmelkers en het bevorderen van sociale cohesie. Maatregelen die wél werken en niet uitsluiten."

Progressief Schiedam

"Het weren van kansarmen op basis van inkomen is een vorm van discriminatie die wij afkeuren. Ook mensen met een uitkering of in armoede hebben recht op woonruimte. Dit regionale probleem van verplaatsing van kansarmen naar enkele locaties, moet regionaal worden aangepakt. Alle gemeenten in deze regio moeten hun verantwoordelijkheid nemen en voldoende woonruimte hebben voor kansarmen. "

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Schiedamse kansarme woningzoekenden moeten wel geholpen worden, het is niet de bedoeling dat mensen van buiten de stad zich wel kunnen vestigen, ten koste van Schiedammers die allang op zoek zijn naar een (starters) sociale huurwoning."

Neutraal

D66 Schiedam

"Schiedam biedt plek aan iedereen die zich aan de stad wil binden, maar is geen doorgangshuis. De Rotterdamwet is nu gedeeltelijk van toepassing om de leefbaarheid in sommige wijken te vergroten. Wij zullen de resultaten nauwlettend in de gaten houden. Als de werkzaamheid niet voldoende wordt aangetoond is heroverweging aan de orde. "

ChristenUnie-SGP Schiedam

"De Rotterdamwet is niet gericht op kansarmen maar op de leefbaarheid in bepaalde straten, zodat overlast van huisjesmelkers, asociale typen e.a. kan worden aangepakt. Omdat het inkomenscriterium hier niet wordt toegepast kwamen in 2016 ca. 600 Rotterdammers naar Schiedam. Dit regionale probleem kunnen wij niet alleen oplossen. De toekomstige bevolkingssamenstelling is bepalend of Schiedam haar uitgebreide sociale programma kan volhouden of dat we voor het Rotterdamse model gaan. "

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

Oneens

VVD Schiedam

"De VVD wil dat er in kwetsbare woonwijken voorrang wordt gegeven aan woningzoekenden die de wijk socialer, sterker en gezelliger maken. Dit vergroot de leefbaarheid in deze kwetsbare wijken."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"De Rotterdamwet is een efficient hulpmiddel om probleemwijken zoals Oost een helpende hand te bieden."

OuderenPartij Schiedam

"De basis van de Rotterdamwet (art 10) is het op peil houden van de voorzieningen in een wijk. In de praktijk is het ongebreideld binnen laten stromen van kansarmen, hoe vervelend dat ook is, een keuze tegen de Schiedammers met een laag inkomen. De voorzieningen in hun wijk staan onder druk, niet die van de mensen, die daar vanuit hun eigen welvarende wijk heel verheven over doen."

Stelling 9 van 26

Gratis parkeren

Om de binnenstad aantrekkelijker te maken, moeten bezoekers langer gratis kunnen parkeren

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Schiedam

"Met een maximum van twee uur in de parkeergarage."

VVD Schiedam

"De VVD is geen fan van betaald parkeren. De auto is immers geen betaalmiddel, maar een vervoersmiddel. De VVD is daarom voorstander van gratis parkeren in het centrum van Schiedam bijvoorbeeld gedurende rustige periodes zoals schoolvakanties. Alleen indien er sprake is van schaarste van parkeerplekken kan betaald parkeren plaatsvinden."

CDA Schiedam

"Wat het CDA betreft wordt het aantal uren gratis parkeren uitgebreid. "

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"Om potentiële klanten te stimuleren om de winkels en horeca in de binnenstad te bezoeken is dit een maatregel die drempel verlagend werkt. Door het betaald parkeren te beperken, bijvoorbeeld van 09;00 uur tot 14:00 kan deze stimulatie ook bereikt worden."

Progressief Schiedam

"Het is goed voor de binnenstad als we daar veel bezoekers ontvangen. Door aan de centrumrand voldoende parkeerplaats te creëren waar goedkoop geparkeerd kan worden wordt de Schiedamse binnenstad aantrekkelijk te bezoeken. Een autoluwe, historische binnenstad met goede, gratis parkeergelegenheden. Kun je een mooier visitekaartje hebben dan dat?"

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Het AOV is voor invoeren van blauwe zones voor kort parkeerders zodat bezoekers toch onze stad kunnen bezoeken en ook kortparkeerders hun boodschappen in de binnenstad kunnen doen. "

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Dit beleid voeren steden in onze regio succesvol uit om de consument te verleiden. Het kan een hulpmiddel zijn voor onze noodleidende middenstand. "

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

Neutraal

D66 Schiedam

"Parkeergarages kun je uitstekend gebruiken om bezoekers goed te kunnen faciliteren. Het eerste uur is nu al gratis. Op straat geldt wel het normale tarief. Gratis parkeren leidt overigens niet tot meer bezoekers. Belangrijker is om in te zetten op een binnenstad met een goed aanbod."

OuderenPartij Schiedam

"Als het winkelaanbod concurrerend is, is de discussie over parkeergeld niet aan de orde."

Oneens

SP Schiedam

"Het centrum is niet langer een primair winkelgebied. Via o.a. horeca en evenementen moet het een belevenisgebied worden. Daar past geen gratis parkeren bij dat parkeerruimte verhoogd en flitsboodschappen stimuleert ipv fietsen, wandelen of OV."

GroenLinks Schiedam

"GroenLinks wil een schone, toegankelijke en aantrekkelijke binnenstad. Met het autoluw maken van de Lange Haven is een begin gemaakt met een aantrekkelijkere en verkeersveiligere binnenstad. De binnenstad moet goed bereikbaar zijn met fiets en OV. Gratis parkeren hoort daar niet bij. Gratis parkeren bestaat daarnaast niet; de kosten van parkeren in de openbare ruimte worden of door de gebruiker betaald, of door ons allemaal. Parkeren subsidiëren is geen goed idee. "

ChristenUnie-SGP Schiedam

"Voorheen gebeurde alles binnen de muren van het stadscentrum. Het cultuur-historische centrum moet daarom allerlei functies vervullen. Gelukkig komen er meer bed en breakfast adressen, ambachtelijke bedrijven, ateliers, musea, horeca e.a. De kades van de Lange Haven zijn aanzienlijk opgeknapt. De fluisterboot en waterbus leiden het regionale toerisme en de dagjesmensen naar de binnenstad. Minder parkeren in het stadscentrum en meer OV-verbindingen naar de binnenstad is een betere oplossing."

Stelling 10 van 26

Hondenpoep

De gemeente moet meer doen aan het bestrijden van hondenpoep, één van de grootste ergernissen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Schiedam

"Zowel in handhavende zin, als in preventieve zin. Mensen positief aanspreken op hun gedrag is onvoldoende geprobeerd."

PvdA Schiedam

"De gemeente moet dit samen met de hondenbezitter (oppakken)."

VVD Schiedam

"De gemeente gaat vervuiling en verslonzing van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, troep bij afvalcontainers en graffiti wordt aangepakt. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker."

SP Schiedam

"Hondenpoep is helaas een hardnekkig probleem, net als kauwgom en sigarettenpeuk op straat, maar verdient qua handhaving niet meer inzet vanwege voldoende andere prioriteiten. Wel kunnen meer faciliteiten zoals hondenpoepzakjes en poepplekken helpen. "

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"De gemeente draagt samen met bewoners zorg voor een schone stad! Het creëren van meer hondentoiletten of daarvoor bestemde groenstroken is een oplossing. Maar ook de hondenbezitter heeft een plicht tot ruimen. De gemeente moet strenger optreden tegen de hondenbezitters die hun hond overal laten poepen."

GroenLinks Schiedam

"Het bestrijden van hondenpoep is allereerst de verantwoordelijkheid van hondenbezitters. Een klein deel van die hondenbezitters is echter nogal hardleers en weigert de hondenpoep op te ruimen. In die gevallen moet de gemeente harder optreden. Daarnaast zou het goed zijn als er meer en betere hondentoiletten en uitlaatplekken waar honden los kunnen lopen zouden komen."

Progressief Schiedam

"Al jaren lang heeft Schiedam geld verdiend aan de hondenbelasting. Hierdoor vindt een aantal hondenbezitters dat ze “het recht” hebben om hun hond op straat te laten poepen. Verlaag de hondenbelasting, zorg voor voldoende hondentoiletten en losloopgebieden. Hiermee stimuleer je hondenbezitters zich beter aan de regels te laten houden. Doen ze dat vervolgens niet, mag dit zwaar beboet worden. "

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Het AOV roept al jaren om handhaving en beboeten van overtreders, hondenbezitters moeten verplicht worden hondenpoepzakjes bij zich te hebben. Bij openbare gebieden moeten speciale vuilnisbakken staan voor hondenafvalzakjes, die regelmatig geleegd worden. "

ChristenUnie-SGP Schiedam

"Wie de openbare ruimte nodeloos vervuilt, door het laten rondslingeren van blikjes, flesjes, plastic, papier, glas, de rommel van het vuurwerk, uitwerpselen e.a. moet daarover direct en indirect aangesproken worden. Het is asociaal en ontneemt o.a. kinderen hun speelruimte. Wanneer de openbare ruimte als toilet gebruikt wordt volgt een boete. De eigenaar van een huisdier neemt een verantwoordelijkheid op zich, o.a. om ook zelf de rommel op te ruimen. "

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

Neutraal

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"De basis van dit probleem ligt bij de hondeneigenaren. Die moeten een mentaliteitsverandering ondergaan. Dit kan door de vervuiler te beboeten. Hierdoor is minder gemeentelijk inzet nodig om poep op te ruimen en kan de hondenbelasting verlaagd worden, want hondenbelasting zou alleen een doelbelasting moeten zijn. De hond is geen melkkoe. "

OuderenPartij Schiedam

"Eerst aangeven ten koste van welke andere ergernis het bestrijden van hondenpoep prioriteit krijgt"

Oneens

CDA Schiedam

"Het gaat hier om de verantwoordelijkheid en het gedrag van hondenbezitters. Wij moeten ze hierop blijven aanspreken."

Stelling 11 van 26

Groenonderhoud

Beter met gif spuiten en nette straten en groen, dan slecht onderhouden wegen en plantsoenen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Schiedam

"De VVD zet zich in voor een schoon Schiedam. Een schone straat vergroot immers de leefbaarheid. Het onderhouden van openbare wegen en plantsoenen is een verantwoordelijkheid van de overheid. Indien het gebruik van hulpmiddelen een beter resultaat geeft en geen gezondheidsrisico's oplevert voor mens en dier, dan gebruikt de gemeente deze middelen. "

Neutraal

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Je kunt deze stelling niet met ja of nee beantwoorden. Gif is niet nodig, zie de milieubewuste werkwijze IRADO, en natuurlijk willen we een schone en hele stad. Maar er moet wel meer geld bij om wegen en plantsoenen te kunnen onderhouden. Het AOV wil een veilige, schone en hele stad, groen en onderhouden straten en pleinen horen daar ook bij."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Dee vraagstelling vinden wij niet juist. Wij zijn geen voorstander van gif, maar wegen en plantsoenen moeten uiteraard wel beter onderhouden worden."

Oneens

D66 Schiedam

"Als er geen gif noodzakelijk is hebben wij de verantwoordelijkheid om te kiezen voor milieuvriendelijke oplossingen"

PvdA Schiedam

"We zijn tegen gif maar voor beter onderhoud van wegen en plantsoenen."

SP Schiedam

"Al meer dan tien jaar laat Schiedam zien dat je zonder gif de buitenruimte goed kunt onderhouden. Daar ligt dus geen verband. Voor een nog fraaiere buitenruimte is het nodig om ingeslagen weg door te zetten (waar de afgelopen jaren ook meer in is geïnvesteerd.). "

CDA Schiedam

"Het goed onderhouden van wegen en plantsoenen kan heel goed zonder het gebruik van gif."

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"Los van het feit dat gif slecht is voor het milieu, spelen ook onze kinderen buiten! Die wil je hiermee niet aanraking laten komen."

GroenLinks Schiedam

"We moeten het groen in Schiedam koesteren! Goed onderhouden wegen en plantsoenen zijn belangrijk voor de leefbaarheid en veiligheid in wijken. Daar is echter geen gif voor nodig; er zijn voldoende milieuvriendelijke middelen om onderhoud te plegen. Zo kan onkruid prima worden verwijderd met stoom, dan is geen vervuilend en ongezond gif nodig. "

Progressief Schiedam

"Wegen en plantsoenen moeten hoe dan ook goed onderhouden worden. Dit kan op veel gezondere manieren dan het gebruiken van gif. Veelvuldig gebruik van gif in Schiedam is slecht voor het milieu en daarmee slecht voor onze inwoners."

ChristenUnie-SGP Schiedam

"Schiedam heeft een verantwoordelijkheid om zorgvuldig met de natuurlijke omgeving, de flora en de fauna (o.a. de bijenvolken) om te gaan. Het spuiten van gif is overbodig. Door de verstening van de stad wordt het er te warm, we zullen juist meer ruimte moeten geven aan bomen en groen. Dat is voor het wegvangen van fijnstof en het dempen van geluiden en de algehele volksgezondheid ook bevorderlijk."

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

OuderenPartij Schiedam

"Giftige straten zijn niet netjes, maar doods. Gif dat onkruid doodt, doodt uiteindelijk(!) ook mensen"

Stelling 12 van 26

Cameratoezicht

Het veiligheidsgevoel in wijken met problemen, zoals Oost, Nieuwland en Groenoord, moet met cameratoezicht worden versterkt

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Schiedam

"Cameratoezicht geeft daders een gezicht! 80 procent van de Schiedammers voelt zich veiliger met cameratoezicht. Slimme investeringen in veiligheid vergroten de leefbaarheid van Schiedam. Inzet van cameratoezicht versterkt het veiligheidsgevoel van de Schiedammers en vergoot de pakkans van daders. "

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Voordeel is ook dat de pakkans voor criminelen groter wordt. Veiligheid gaat wat LOS betreft boven privacy."

OuderenPartij Schiedam

"Dit moet wel doordacht gebeuren. Zomaar overal camera's ophangen, werkt niet. De OuderenPartij Schiedam wil een doordacht beleid op dit gebied."

Neutraal

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

Oneens

D66 Schiedam

"Cameratoezicht is een middel en moet alleen worden gebruikt in gebieden waar dit aantoonbaar noodzakelijk is. Er moet meer energie in structurele verbetering van de wijken worden gestoken. Een camera kan nooit de oplossing zijn "

PvdA Schiedam

"In gebieden waar sprake is van ernstige overlast en criminaliteit kan de inzet van camaratoezicht ondersteunend werken. Maar dit is geen oplossing voor alle gebieden."

SP Schiedam

"Cameratoezicht moet terughoudend en enkel tijdelijk worden ingezet als er grove misstanden zijn. Voor veiligheidsgevoel is het o.a. belangrijker dat mensen elkaar kennen, en zorg dragen voor elkaar en hun buurt. Ipv meer investeren in het opsporen van misdadigers achteraf, is voorkomen beter."

CDA Schiedam

"Het CDA vindt veiligheid een fundamenteel recht van ieder mens. Toepassing van cameratoezicht grijpt echter diep in de rechten en vrijheden van inwoners en daarom moeten we ons ook bewust zijn dat hiermee niet elk risico kan worden uitgesloten. De privacy en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn evengoed belangrijke waarden. CDA Schiedam vindt dat bij elke situatie een goed overwogen keuze gemaakt moet worden."

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"Overal cameratoezicht werkt niet: In winkelgebieden en industrieterreinen is het zeker zinvol, maar in woonwijken is het een slechte investering en creëert het schijnveiligheid. Sociale cohesie in de wijk, dat levert de winst op waar het veiligheid betreft."

GroenLinks Schiedam

"GroenLinks wil dat we samen zorgdragen voor een veilige woon- en leefomgeving: gemeente, bewoners, politie en maatschappelijke organisaties. Onderzoek laat zien dat bewoners zich dan écht veiliger voelen. Cameratoezicht kan soms nodig zijn. Dit geldt ook voor andere repressieve maatregelen. Maar GroenLinks wil deze middelen alleen inzetten als het echt niet anders kan. We willen geen schijnveiligheid creëren. En zeker niet de vrijheden van mensen onnodig schaden."

Progressief Schiedam

"Progressief Schiedam is niet tegen cameratoezicht, maar dat pas je alleen toe als het bijdraagt aan de werkelijke veiligheid. Om alleen het gevoel van veiligheid te laten toenemen met camera’s is een verkeerd beleid. Dan draagt de gemeente slechts bij aan schijnveiligheid. "

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Het AOV wil alleen camerazicht op onveilige plekken en buurtpreventie en buurt apps promoten. Veiligheid betekent zichtbaar bewaken en meer buurtpreventie teams en meer blauw op straat."

ChristenUnie-SGP Schiedam

"Het veiligheidsgevoel verandert wat met het plaatsen van een camera maar daarmee de veiligheid zelf nog niet. Het tonen van respect op straat: begroeten, een praatje maken e.d. bepaalt veel meer de beleving van veiligheid. De buurt-apps, sociale controle, het melden van ongewone voorvallen, de samenwerking met de blauwe brigade en politie, werpen veel meer vruchten af, evenals hulpverleners de ruimte geven om hun werk te kunnen doen."

Stelling 13 van 26

Huishoudelijke hulp

Een groter deel van het gemeentelijke budget moet worden besteed aan huishoudelijke hulp voor ouderen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Schiedam

"Als je wilt dat senioren langer thuis blijven wonen moet je daar meer geld voor beschikbaar stellen."

CDA Schiedam

"Het CDA wil zich inzetten voor meer menswaardige zorg, dat betekent meer tijd voor een praatje en een bakkie koffie. "

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Het AOV vindt dat er niet meer mag worden bezuinigd op uren, zorg en maatschappelijk contact. Hierdoor heeft de huishoudelijke hulp meer tijd voor de ouderen. Een sociaal praatje en een kopje koffie met klant verbeteren de thuissituatie aanzienlijk. Meer zorg op maat dus en dat mag best iets kosten!"

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

OuderenPartij Schiedam

"In een rijk land moet het mogelijk zijn om meer zorg aan ouderen te besteden. De OuderenPartij Schiedam is een voorstander naar een onderzoek naar een gemeentelijke dienst, desnoods samen met Vlaardingen, op dit gebied. Geld voor de zorg is voor de zorg en voor een stelletje manangers en hele en halve oplichters."

Neutraal

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"Ouderen worden geacht langer thuis te wonen! Als hiervoor huishoudelijke hulp nodig is, dan geldt dat zorg leidend is en geld dienend en volgend!"

GroenLinks Schiedam

"Iedereen die zorg nodig heeft verdient goede zorg, jong én oud! De dienstverlening van de huishoudelijke hulp dreigt verder te verschralen door aanbestedingen en keuze voor de goedkoopste aanbieder. Voorbeelden laten zien dat betere zorg tegen lagere kosten mogelijk is door de zorg anders te organiseren. Als de markt niet de gewenste kwaliteit kan leveren zal de gemeente het anders moeten organiseren. "

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Ja, maar we moeten reëel zijn. Dit is een stijgende groep en de zorgkosten moeten ook in de hand gehouden worden. Er zal altijd minder hulp geboden kunnen worden dan dat er vraag is."

ChristenUnie-SGP Schiedam

"Het Rijk heeft die verantwoordelijkheid overgedragen. Met een bezuiniging en een opdracht maatwerk te leveren is dat niet goed gegaan. Een groep hulpbehoevende ouderen is daarvan de dupe geworden. Maar ook degene die in de thuiszorg werken en de mantelzorgers hebben zo hun frustraties bij alle veranderingen, reorganisaties en aanbestedingstrajecten te verwerken. Extra gemeentelijke bijdragen vormen geen structurele oplossing voor de falende marktwerking in de zorgsector, integendeel. "

Oneens

D66 Schiedam

"Huishoudelijke zorg is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente. Uiteraard krijgt iedereen waar hulp noodzakelijk is ondersteuning. "

VVD Schiedam

"Alleen mensen die het echt niet kunnen betalen moeten kunnen aankloppen bij de gemeente. De VVD wil dat deze groep mensen kleiner gaat worden, zodat minder mensen in armoede leven."

SP Schiedam

"Iedereen moet de zorg krijgen waar ze recht op hebben. Er zijn verschillende manieren om mensen daarin te helpen dan enkel thuiszorg. Als geld tekort schiet, halen we dat bij voorkeur in Den Haag! "

Progressief Schiedam

"Ouderen die naast een AOW ook een goed pensioen hebben, hebben zelf genoeg geld om bij te dragen aan hun huishoudelijke hulp. Dit hoeft de gemeente niet te doen voor deze groep. Voor diegene die een te laag inkomen hebben, maar wel huishoudelijke hulp nodig hebben, zijn de budgetten al beschikbaar."

Stelling 14 van 26

Sociale woningbouw

Er mogen niet nog meer goedkope huizen worden gebouwd

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Schiedam

"Er is behoefte aan bereikbare huur- en koopwoningen. Verbeter en verduurzaam de aanwezige sociale huurwoningen en zet ze voor een gedeelte om in extra woningen in het middensegment. D66 vindt dit wellicht de grootste uitdaging voor de komende jaren om hier echt werk van te maken. "

VVD Schiedam

"Wij willen meer huizen met een tuin! En daar is een tekort aan waardoor veel Schiedammers onze stad verlaten. De VVD wil dus minder sociale huurwoningen en meer huizen in het midden en hogere segment. Schiedammers verdienen het om in Schiedam te kunnen blijven wonen. "

CDA Schiedam

"De verhouding in de Schiedamse woningvoorraad is scheef. Het CDA vindt het belangrijk dat er nu geïnvesteerd wordt in midden en duur segment zodat meer Schiedammers wooncarriere kunnen maken. "

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Maar dan moet er in elke wijk wel een gevarieerd aanbod voor elke doelgroep zijn, dus ook jongeren, starters en ouderen. Daarbij rekening houdend met besteedbaar inkomen en wensen."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"De sociale woningvooraad is in Schiedam boven gemiddeld. De instroom van sociaal zwakkeren neemt nog steeds toe, terwijl mensen die sociale stijging maken de stad verlaten, omdat ze geen betere woning kunnen vinden."

ChristenUnie-SGP Schiedam

"Besturen doe je met het oog op de toekomst. Ontwikkelen van een evenwichtige bevolkingssamenstelling is van doorslaggevende betekenis om een krachtig sociaal beleid vol te kunnen houden. Wanneer de uitstroom van meer draagkrachtige huishoudens en de toestroom vanuit Rotterdam van minder draagkrachtigen niet afgeremd wordt zijn we op termijn gedwongen een even “sociaal” beleid als Rotterdam te voeren. Verschillen in woningtype biedt Schiedammers een wooncarrière in de eigen stad."

Neutraal

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

Oneens

PvdA Schiedam

"Er moet een goed gevarieerd woningaanbod zijn. Ook de goedkopere woningen moeten duurzaam en van goede kwaliteit zijn."

SP Schiedam

"Er is woningnood in Schiedam. Er zijn meer woningen nodig in alle prijsklassen. Door strengere hypotheekeisen, de toename van eenpersoonshuishoudens en meer flexibele banen is de verdere afname van betaalbare (sociale) woningen onverantwoord."

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"Er dient een goede balans te zijn tussen sociale woningbouw en vrije sector (duurdere woningbouw). Dit moet goed over de stad worden verspreid. Waarbij juist meer betaalbare woningen neergezet worden voor starters en studenten die aan het begin van hun wooncarrière staan. Hierom moet scheefwonen worden aangepakt. Dus niet in een goedkope huurwoning blijven wonen, als je een hoger inkomen hebt bereikt."

GroenLinks Schiedam

"Iedereen in Schiedam moet een eerlijke kans op een passende woning hebben. De komende jaren moet Schiedam meer dan 5.000 woningen bijbouwen. Wat GroenLinks betreft zijn die allemaal duurzaam en zitten er voldoende betaalbare woningen bij. Passende woningen voor mensen met een smalle én brede beurs, huur én koop, jong én oud. Meer koopwoningen is prima. Maar onze startende leraren, politieagenten en verplegers hebben behoefte aan meer betaalbare huurwoningen. "

Progressief Schiedam

"De woningmarkt in Schiedam moet in een betere balans komen. Dat doe je niet door minder sociale huurwoningen te bouwen, maar door meer midden en hoger segment woningen te bouwen. Ook Schiedammers die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning hebben recht op huisvesting. De groei van sociale huurwoningen mag iets minder zijn dan bij het midden en hoger segment."

OuderenPartij Schiedam

"Veel Schiedammers hebben behoefte aan zo'n huis. Door een niet halfbakken toepassing van de Rotterdamwet zijn die huizen dan ook echt voor de Schiedammers, die ze nodig hebben"

Stelling 15 van 26

Afvalscheiding

Maatregelen zijn nodig om inwoners hun afval nog beter gescheiden te laten aanbieden

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Schiedam

"Schiedam moet steeds kiezen voor de beste oplossing. Uiteindelijk moeten we naar een samenleving die zoveel mogelijk hergebruikt. Als scheiden bij de bron noodzakelijk is moeten we het zo makkelijk en kostenverantwoord maken als mogelijk is."

PvdA Schiedam

"Met name bij de bewoners in appartementen en bovenwoningen is winst te behalen"

SP Schiedam

"Er moet een einde komen aan de grootschalige verspilling van grondstoffen en de schade die dat onze planeet aandoet, anders hebben onze kinderen geen toekomst. Natuurlijk moeten gemeente en haar inwoners hieraan meewerken, maar het wordt ook de hoogste tijd dat de producerende bedrijven hun verantwoordelijkheid gaan nemen!"

CDA Schiedam

"Met name voor de hoogbouw (flats) moet gekeken worden welke mogelijkheden er nog zijn om verbeteringen door te voeren. Maar ook met informeren/ondersteunen, verleiden en stimuleren kan nog veel bereikt worden. "

GroenLinks Schiedam

"Afval moeten we zoveel mogelijk voorkomen door milieubewustzijn te bevorderen. Huishoudens kunnen, en moeten, minder restafval gaan produceren en meer gaan scheiden. En als dat lukt kan de rekening voor die huishoudens omlaag! GroenLinks wil bewust omgaan met afval bevorderen door praktische programma’s voor educatie op scholen en in wijken."

Progressief Schiedam

"Afvalscheiding is een belangrijk onderdeel van verduurzaming van Schiedam. Beter afval scheiden is één ding, maar werken aan minder afval aan de voorkant is even belangrijk. "

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Wel is het belangrijk dat in elke wijk op loopafstand dezelfde mogelijkheden voor gescheiden afval inzameling mogelijk is, en dat is nu nog niet overal het geval. Regelmatig controle en legen van de afval verzamelpunten is daarbij wel een vereiste, en ook daar valt iets aan te verbeteren."

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

OuderenPartij Schiedam

"Dat is vooral een kwestie van voorlichting en helaas ook vaak van toezicht. "

Neutraal

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"Er wordt al veel gedaan om bewoners hun afval te laten scheiden, daarnaast zijn die mogelijkheden er al. De bewoners moeten juist blijvend gestimuleerd worden om afval gescheiden aan te bieden!"

Oneens

VVD Schiedam

"Het blijkt dat gescheiden afval ophalen veel geld kost en ook nog eens niet werkt. Uiteindelijk belandt alles nog op één berg. Eerst maar dit op orde hebben voordat we nog verdere maatregelen nemen. "

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"In Schiedam heeft idereen de mogelijkheid om zijn afval gescheiden aan te bieden. "

ChristenUnie-SGP Schiedam

"Vele Schiedammers spannen zich in om hun afval gescheiden aan te leveren. Er is uiteraard meer mogelijk, maar met welke inspanningen en kosten? De tarieven kunnen voor een deel variabel gemaakt worden. Een basistarief voor elke inwoner om het glas, papier, plastic, groente en tuinafval gescheiden in te zamelen. Voor het restafval kun je afzonderlijke zakken laten aanschaffen, waarmee je je eigen hoeveelheid restafval beter in de hand houdt."

Stelling 16 van 26

Eneco-aandelen

Het besluit van Schiedam om zijn aandelen in energiebedrijf Eneco niet te verkopen moet worden teruggedraaid

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Schiedam

"Schiedam moet geen aandeelhouder willen zijn in een commercieel bedrijf. Wij moeten zo snel mogelijk af van dit bezit en de opbrengst gebruiken om een fonds te vormen welke investeert in duurzaamheid. Dit fonds kan van onschatbare waarde zijn om grote stappen te maken op dit gebied."

VVD Schiedam

"Sinds Eneco een commercieel bedrijf is geworden, ontbreekt het vereiste publieke belang om de aandelen Eneco aan te houden. De VVD vindt het geen taak van de gemeente om met uw belastinggeld te gaan beleggen. Daarmee neemt de gemeente Schiedam onverantwoorde financiële risico's."

CDA Schiedam

"Het houden van de aandelen van Eneco is in onze ogen nutteloos. We kunnen het geld veel beter gebruiken om onze schuldenlast te verlagen."

Neutraal

Oneens

PvdA Schiedam

"Privatisering heeft in het verleden niet altijd tot verbeteringen geleid."

SP Schiedam

"Eneco moet niet in handen vallen van buitenlandse durfinvesteerders waarmee de duurzaamheidsambities en werkgelegenheid de nek worden omgedraaid. Een publieke energiemaatschappijen is cruciaal in de energietransitie naar meer duurzame energie. "

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"Wanneer je als overheid geen sturing kan geven aan de energietransitie en de klimaatdoelstellingen, ben je als overheid niet meer in controle. Als de aandelen worden verkocht aan een buitenlandse investeerder en die wordt eigenaar dan kunnen de klanten van Eneco duurder uit zijn en komt het halen van de klimaatdoelstellingen in gevaar. Daarnaast wil Eneco zelf niet dat de aandelen verkocht worden, het zijn de gemeentes die snel willen cashen. "

GroenLinks Schiedam

"Het aanhouden van de aandelen Eneco heeft veel voordelen: gemeenten houden hun invloed op de koers van een belangrijk publiek belang, de verduurzaming van de energiemarkt. Eneco heeft een duurzame koers ingezet. Bij verkoop van Eneco aan de hoogste bieder is die toekomst onzeker. Daarnaast ontvangt de gemeente jaarlijks dividend. GroenLinks wil een ‘revolving fund’ instellen voor duurzame investeringen. Het dividend dat de gemeente ontvangt als aandeelhouder in Eneco gebruiken we hiervoor. "

Progressief Schiedam

"Het is een goed besluit geweest om de aandelen niet te verkopen. Hiermee houden we zeggenschap, hoe klein dan ook en blijft Schiedam jaarlijks een bedrag ontvangen via de aandelen. Dat is beter dan in één keer een groot bedrag te innen."

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Schiedam wilde niet verkopen en het AOV ook niet! Daar zijn niet veel woorden voor nodig!"

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Hier is onlangs een raadsbesluit over genomen en als er geen nieuwe ontwikkelingen komen is er geen reden om dit te veranderen."

ChristenUnie-SGP Schiedam

"Schiedam heeft een ambitieus integraal duurzaamheidprogramma. We kunnen de daarvoor beschikbare euros maar één keer zo effectief en efficiënt mogelijk uitgeven. Met de tijd neemt het aantal technische mogelijkheden toe om efficiënter de duurzaamheiddoelen te halen. Zolang ENECO dat efficiënter doet dan de gemeenten kunnen zij de aandelen het beste vasthouden. Pas wanneer de gemeenten aantoonbaar een hoger duurzaamheidsrendement weten te bereiken is het efficiënter om de aandelen te verkopen."

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

OuderenPartij Schiedam

"Goed besluit van de huidige gemeenteraad. Bij Monopoly win je ook niet als je straten en huizen verkoopt. Potverteren is geen verstandig beleid."

Stelling 17 van 26

Musea

De musea in Schiedam kosten de gemeente te veel geld

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

CDA Schiedam

"Het CDA vindt dat musea meer moet doen om geld op andere manieren binnen te halen (bv fondsen, particulieren). Daarnaast vindt het CDA dat cultuur bijdraagt aan de persoonlijke ontplooiïng van mensen en een gevoel van verbondenheid geeft. Daarom zou er meer geïnvesteerd moeten worden in meer verschillende vormen van cultuur. Om de bereikbaarheid van cultuur voor iedere Schiedammer mogelijk te maken. "

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Maar we moeten onze musea wel blijven subsidiëren voor hun onderdak en voor het behoud van hun kunst. Schiedamse musea huisvesten ook onze Schiedamse historie en kunst, en dit moet wel behouden worden en zichtbaar blijven voor onze inwoners, jong en oud. "

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Schiedam heeft drie musea. dat is veel voor een stad met 79.000 inwoners. LOS vindt dat er veel geld bespaard kan worden door in de overhead van de diverse musea te schrappen. Er kan een efficiencyslag gemaakt worden."

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

Neutraal

VVD Schiedam

"Een goed cultuuraanbod heeft een positief effect op de aantrekkingskracht van Schiedam. Het maakt van Schiedam een aantrekkelijke stad voor inwoners, toeristen en ondernemers. De VVD vindt cultureel ondernemerschap een normale zaak en eist innovatie en creativiteit, ook in de bedrijfsvoering. De VVD vraagt daarom altijd aan culturele instellingen: wat kunnen jullie zelf doen om een deel van het geld dat je nodig hebt, binnen te halen?"

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"Schiedamse musea krijgen jaarlijks subsidie, hieraan moeten duidelijk doelstellingen en verwachtingen zijdens de gemeente worden gekoppeld. Daarnaast moeten musea ook streven om zelfvoorzienend te zijn! Halen musea doelstellingen en/of verwachtingen niet, dan dient dat een gevolg te kunnen hebben met verstrekking van nieuwe subsidies."

ChristenUnie-SGP Schiedam

"Naarmate de musea hun lokale, regionale en (inter-)nationale rol weten te vervullen is het beter te verantwoorden om er (nog) meer geld aan te besteden. Het is goed te zien en te ervaren dat de musea met steeds meer enthousiasme het Schiedamse verhaal voor het voetlicht weten te brengen. Het beheer van de historische collectie en de stedelijke kunst collectie zal de komende jaren iets extras vragen."

OuderenPartij Schiedam

"Musea kosten altijd geld, maar juist de huidige culturele voorzieningen in Schiedam zoeken verbinding met de stad en betrekken veel Schiedammers bij hun projecten. Het is zonde om dat proces nu af te breken"

Oneens

D66 Schiedam

"De musea vervullen een aantoonbare belangrijke rol in het aantrekkelijk houden van Schiedam voor inwoners, bezoekers en bedrijven. Dat wil niet zeggen dat deze instellingen een blanco cheque krijgen. De gemeente geeft vooraf duidelijke doelstellingen mee en toets deze achteraf. D66 ziet cultuur als investering in onze samenleving, niet als kostenpost."

PvdA Schiedam

"De PvdA wil musea in stand houden als basisvorziening van schiedammers. En ze zijn van groot belang voor de aantrekkingskracht van Schiedam. Musea moeten wel goed toegankelijk zijn voor iedere Schiedammer."

SP Schiedam

"Terecht is er geïnvesteerd in het financieel gezond maken van de musea. Deze zijn belangrijk voor sociale stijging en verrijking van onze inwoners, de aantrekkelijkheid van de binnenstad, het versterken van de economisch belangrijke creatieve sector en het culturele leven in Schiedam in het algemeen."

GroenLinks Schiedam

"Kunst en cultuur zorgen voor verbinding. Het is zeker geen luxe of franje. Het is een wezenlijke kwaliteit van de stad. Zonder kunst en cultuur is Schiedam een anonieme woonplaats. Het vergroot de levensvreugde. Het gaat zo het pessimisme tegen dat nog te vaak aan Schiedam kleeft. GroenLinks draagt kunst en cultuur daarom een warm hart toe. Wij brengen graag zoveel mogelijk mensen ermee in aanraking. Onze musea moeten toegankelijk en dichtbij voelen voor iedereen. "

Progressief Schiedam

"Jaarlijks ontvangen de Musea ongeveer drie miljoen euro. Dit klinkt als heel veel geld. Maar een groot deel van deze subsidie komt weer terug naar de gemeente via de huisvesting van bijvoorbeeld het Stedelijk Museum. Een stad als Schiedam verdient goede musea. Hiernaast is het van belang de meerwaarde van de musea voor de stad mee te wegen in beoordeling."

Stelling 18 van 26

Belastingen

De lokale belastingen mogen niet verhoogd

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Schiedam

"Op correcties voor inflatie na moet het uitgangspunt zijn dat de lokale lasten stabiel blijven. De afgelopen jaren heeft D66 er mede voor gezorgd dat de lasten zelfs gedaald zijn. "

PvdA Schiedam

"Schiedam is nu financieel gezond. Bovendien zijn er veel schiedammers met een smalle beurs die verhoging niet kunnen betalen."

VVD Schiedam

"De VVD is tegen het verhogen van lokale belastingen. De Schiedammer betaalt immers al meer dan genoeg belastingen en andere heffingen! De gemeente moet daarom zuinig omgaan met gemeenschapsgeld en geen inkomenspolitiek voeren."

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"Schiedam kent al een van de hoogste belastingtarieven van Nederland! Het verhogen van belastingen moet kunnen uitgelegd worden aan de hand van de stelling: 'Wat heeft de Schiedammer er aan'. Dit heeft de gemeente tot heden nog nooit duidelijk kunnen maken."

GroenLinks Schiedam

"Een lokaal belastingbeleid moeten we kunnen verantwoorden aan de mensen die jaarlijks de rekening betalen. Uitgangspunt is natuurlijk dat de inkomsten de kosten dekken. Maar niet meer dan dat. Belastingen verhogen we alleen met de inflatiecorrectie. We willen wonen in Schiedam aantrekkelijk maken en betaalbaar houden."

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Het AOV vindt dat haar bewoners en ondernemers geen melkkoe zijn voor de gemeente. Het is een kosten-baten verhaal. Wij zijn niet voor verhoging!"

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Schiedam heeft de hoogste lokale belastingen in de regio. Als het kan willen wij die verlagen tot maximaal het gemiddelde in de regio."

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

Neutraal

SP Schiedam

"We beperken onnodige lastenstijgingen, net als de afgelopen jaren deze niet zijn verhoogd. Wel mogen de lasten eerlijker verdeeld worden, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. "

CDA Schiedam

"Het CDA zet zich in voor kostendekkende heffingen."

Progressief Schiedam

"Lokale belastingen worden jaarlijks verhoogd met de inflatie. Dat is een reële verhoging. Extra verhogingen staat Progressief Schiedam niet toe."

ChristenUnie-SGP Schiedam

"Belastingverhoging lijkt onvermijdelijk. De lastendruk is omlaag gegaan, maar de dienstverlening van de gemeente is omhoog gegaan. Er komt ergens een omslagpunt. Te meer omdat bijna de hele zorgagenda door het Rijk bij de gemeente neer gelegd is, met een bezuiniging van 25%. Willen we aan de verplichtingen en het voorzieningenniveau kunnen blijven voldoen dan is te voorzien dat de gemeentelijke belastingen zullen worden uitgebreid en omhoog zullen gaan."

OuderenPartij Schiedam

"Klinkt leuk, maar het is niet duidelijk of en zo ja welke diensten voor Schiedammers daaronder lijden."

Oneens

Stelling 19 van 26

Winkelleegstand

De gemeente moet extra maatregelen nemen om leegstaande winkels te voorkomen

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Schiedam

"Niet door panden te kopen, maar winkels te concentreren en zonder veel gedoe andere bestemming (zoals wonen) op bepaalde gedeeltes mogelijk te maken."

PvdA Schiedam

"Onder andere door een andere bestemming te geven aan leegstaande winkels en het winkelgebied te verkleinen"

VVD Schiedam

"De VVD wil een bruisende binnenstad. Inzetten op een Hoogstraat vol met winkels is in het licht daarvan achterhaald, maar leuke (ambachtelijke) winkels zijn altijd welkom. Winkels moeten worden geconcentreerd op Broersvest, Broersveld, Lange Kerkstraat en de Nieuwe Passage. Op de Hoogstraat treft men een aantrekkelijke mix van speciaalzaken, horeca, galeries en woningen. "

GroenLinks Schiedam

"Leegstand is helaas nog steeds een probleem, zeker in de binnenstad. Een goede aanpak van de binnenstad is nodig. Wonen, winkelen, horeca en cultuur moeten meer in samenhang worden gebracht. Minder spreiding van bedrijvigheid over de Hoogstraat en meer geconcentreerde woongebieden kunnen hierbij helpen. De leegstandscoördinator heeft hierbij een belangrijke rol. "

Progressief Schiedam

"Dit kan door voormalig winkelgebied om bouwen tot woon-werk-recreatiegebied. Winkelen in Schiedam en Nederland is de afgelopen jaren sterk veranderd. Winkelgebieden zoals deze er waren zijn ook sterk gewijzigd. Deze verandering is niet te stoppen. Dit vraagt een andere mindset."

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Er is de Leegstandswet, en Schiedam onderneemt allerlei activiteiten om leegstaande winkels aan te pakken en te voorkomen. Het bevorderen van wonen boven de winkels blijft een belangrijk punt, en het aanpakken van eigenaren wegens achterstallig onderhoud. Het ondersteunen van startende ondernemers en ondernemers in de problemen is daarbij ook belangrijk!"

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

Neutraal

SP Schiedam

"Er is reeds veel gedaan om winkels te transformeren naar woningen en andere bedrijvigheid. Ook is een leegstandswet ingevoerd. Via stadspromotie, meer evenementen, de aanpak buitenruimte wordt de binnenstad steeds aantrekkelijker. De huidige aanpak die vruchten begint af te werpen, moet dan ook worden doorgezet."

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"De huidige leegstandsverordening werkt niet. De maatschappij kantelt, winkelgebieden verschuiven. De enige maatregel die nieuwe ondernemers naar de stad trekt, en bestaande ondernemers kan laten handhaven is het aantrekken van bezoekers en toeristen. Daarnaast moet het oude centrum een beleef gebied worden. Zo bind je de Schiedammer aan de stad en maak je weer nieuwe winkels mogelijk."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"De gemeente heeft de afgelopen tijd heel veel geld besteedt aan de binnenstad. De gemeente is echter geen eigenaar van de winkelpanden. De leegstandsverordening is het enige middel, maar LOS twijfelt of dit het wondermiddel is tot voorkoming van leegstand."

Oneens

CDA Schiedam

"Het CDA vindt dat de gemeente in overleg met ondernemers moet kijken welke andere mogelijkheden er zijn om invulling te geven aan bijv. de binnenstad. Daarvoor moet er meer ruimte gegeven worden. "

ChristenUnie-SGP Schiedam

"De gemeente kan aan de randvoorwaarden veel doen aan het vestigingsklimaat. Leegstaande etalages vormen geen aansprekend visitekaartje. De binnenstad heeft echter vele functies. Daarbij valt te denken aan zorghotels, bed- en breakfast adressen, ambachtelijke bedrijfjes, ateliers, studentenhuisvesting. Leegstand heeft de gemeente al meerdere decennia niet kunnen voorkomen en daarop zou het beleid niet eenzijdig gericht moeten zijn. Schiedam doet er goed aan meer regionaal te denken en te doen."

OuderenPartij Schiedam

"Dat is al heel vaak geprobeerd en heeft met de beste bedoelingen alleen maar veel gemeenschapsgeld gekost."

Stelling 20 van 26

Bijstandsuitkering

Wie een bijstanduitkering ontvangt, moet een "tegenprestatie" leveren

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

VVD Schiedam

"Schiedammers die (tijdelijk) zonder werk zitten, gaan zo snel mogelijk weer aan de slag. In de tussentijd is er een vangnet: de uitkering. Dit vangnet wordt betaald door de samenleving. De VVD vindt dat de samenleving een tegenprestatie mag verwachten van degene die een bijstandsuitkering ontvangt. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, wordt gekort op de uitkering."

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"Juist door het leveren van een tegenprestatie blijft men deelnemen aan de maatschappij. Dit maakt een terugkeer naar de arbeidsmarkt mogelijk, ontstaan er geen gaten in de cv's door het doen van vrijwilligerswerk en voorkomt het tevens het verzanden in een isolement of eenzaamheid."

Progressief Schiedam

"Schiedammers in de bijstand mogen best wel hun maatschappelijke steentje bijdragen. Denk hierbij aan een vrijwilligerspool. Daar kan de gemeente op toezien. We moeten ervoor oppassen dat we mensen in de bijstand, concurrerend werk laten doen met behoud van uitkering. Dit zal vooral resulteren in tariefverlagingen en meer werklozen."

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Iets terugdoen voor het feit dat de gemeente ondersteunt is logisch en stimuleert ook om weer richting werk te gaan. Dit kan door werkervaringsplekken, herscholing, leer-werktrajecten en ondersteuning als vrijwilliger van activiteiten mits dit geen werk van betaalde krachten hoort te zijn. Het mooiste is dat door het blijven deelnemen aan activiteiten, uiteindelijk zal leiden naar een betaalde baan."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Dit kan vrijwilligerswerk zijn of werkzaamheden die anders niet gedaan worden. Het mag niet leiden tot verdringen van bestaande banen."

ChristenUnie-SGP Schiedam

"Iedereen heeft recht op zinvol werk. Dat is goed voor sociale contacten, de persoonlijke ontwikkeling, voor het opdoen van werkervaring en aansluiting bij de arbeidsmarkt. Uiteraard begin je niet aan de ideale job, maar bedenk: Een rijdende auto is te besturen maar een stilstaande “droomauto” niet. Een tegenprestatie is daarmee geen doel maar een middel. Het idee en de angst dat je nergens meer toe in staat bent verdwijnt. "

OuderenPartij Schiedam

"Die bijdrage moet dan wel zinnig en passend zijn. De OuderenPartij Schiedam is categorisch tegen het inzetten van chaingangs met rode hesjes waarbij het vooral de bedoeling lijkt te zijn om uitkeringsgerechtigden te vernederen. "

Neutraal

D66 Schiedam

"De bijstand geldt als vangnet voor diegenen die even niet zelf voor een eigen inkomen kan zorgen. Het is dan ook niet vrijblijvend als je hier noodgedwongen aanspraak op moet maken. Er ligt een verantwoordelijkheid voor de ontvanger en de gemeente om deze periode zo kort mogelijk te laten zijn. Als dit niet kortdurend kan zijn is een tegenprestatie een goed uitgangspunt maar geen doel op zich."

Oneens

PvdA Schiedam

"De PvdA staat positief tegenover Schiedammers uit te nodigen mee te doen, in plaats van te verplichten omdat de stad hun kwaliteiten goed kan gebruiken."

SP Schiedam

"Bij werk hoort een salaris. Bovendien zijn er niet genoeg banen voor iedereen. Mensen extra DWINGEN om VRIJWILLIGERSwerk te doen, levert enkel ongemotiveerde mensen waar geen vrijwilligersorganisatie op zit te wachten"

CDA Schiedam

"Het CDA juicht het toe wanneer mensen in een uitkeringssituatie een tegenprestatie willen leveren. De gemeente neemt hierin een stimulerende en ondersteundende rol om ervoor te zorgen dat elke Schiedammer mee kan doen. "

GroenLinks Schiedam

"De bijstand is een sociaal vangnet voor als het tegen zit. Schiedammers in de bijstand krijgen de ruimte om zich te ontplooien. GroenLinks wil dat de gemeente toewerkt naar een regelvrije bijstand. De enige logische tegenprestatie die bijstandsgerechtigden moeten leveren is; zo snel mogelijk aan het werk gaan. Het opleggen en controleren van een verplichte tegenprestatie kost veel geld en energie. Die kan beter besteed worden aan het uit de bijstand helpen van Schiedammers."

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

Stelling 21 van 26

Zonnepanelen

Schiedam moet de aanschaf van zonnepanelen voor particulieren aantrekkelijker maken

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Schiedam

"Via een duurzaamheidsfonds moeten particulieren (maar ook bedrijven) gestimuleerd worden om te investeren in duurzame energie. Deze investering levert direct rendement op waarvan we weer andere investeringen kunnen doen, bijv. energiebesparing"

PvdA Schiedam

"De PvdA Schiedam zet in op energiebesparing in het algemeen en het stimuleren en faciliteren van lokale initiatieven. "

SP Schiedam

"Zonnepanelen worden steeds goedkoper en effectiever. Bestaande regelingen om de aanschaf te stimuleren, zoals via servicepunt wonen, moeten worden voortgezet."

CDA Schiedam

"Het CDA vindt dat er via het servicepunt particuliere woningverbetering gekeken kan worden, hoe inwoners nog meer ondersteund en ontzorgd kan worden. "

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"Ja, het opleggen aan de Schiedammers om klimaatdoelstellingen te bereiken is niet voldoende. De gemeente moet niet zozeer stimuleren, maar participeren. Door een financiële bijdrage te leveren, grond beschikbaar te stellen of om de faciliteiten hiervoor mogelijk te maken."

GroenLinks Schiedam

"Steeds meer Schiedammers wekken zelf hun energie op met zonnepanelen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat alleen mensen die meer te besteden hebben kunnen investeren in duurzaamheid (en daarmee de energierekening lager maken). Groen en sociaal gaan bij GroenLinks hand in hand. GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeente installatie van zonnepanelen of deelname aan collectieve zonneprojecten stimuleert."

Progressief Schiedam

"Zonnepanelen zijn een goede manier om duurzame energie op te wekken, iets wat nodig is voor halen van de milieudoelen van Nederland. Hier moet de gemeente ook een rol in spelen. Zonnepanelen zijn nu nog te duur voor de meeste huishoudens, dus hier kan de gemeente de huishoudens hier in tegemoet komen of de initiator zijn van collectieve aankoop van zonnepanelen. "

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Particuliere woningverbetering en energiebesparende maatregelen horen bij elkaar. Het is belangrijk dat het bewust zijn om energie besparende maatregelen te nemen gestimuleerd wordt. Hier kan de gemeente een stimulerende rol in vervullen."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Dit moet dan vooral gebeuren door projecten om gezamelijk in te kopen en te installeren of rentevrije leningen. LOS ziet niets in subsidiëring. "

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

Neutraal

ChristenUnie-SGP Schiedam

"De gemeente moet het beschikbare geld voor het geïntegreerde programma duurzaamheid zo effectief en efficiënt mogelijk besteden. Berekeningen en vergelijkingen moeten uitwijzen wat de beste keuzen zijn voor de bestudeerde periode en dan beschikbare technieken. Duurzaamheidsdoelstellingen zijn niet zonder creatieve inzet en bijdragen van de burgers te realiseren. Zonnepanelen verlagen de energiekosten dermate, dat het voor particulieren nu al loont om deze te plaatsen, eventueel met een lening."

Oneens

VVD Schiedam

"De VVD wil dat nieuwe wijken zo duurzaam mogelijk worden gebouwd. De gemeente stimuleert duurzaamheid door bureaucratie, belemmeringen en regels te verminderen. Voor financiële middelen moet zelf gezorgd worden."

OuderenPartij Schiedam

"Dat is iets voor huizenbezitters. het voordeel is voor hen, maar de investeringen ook."

Stelling 22 van 26

Argos Mobiel

Ouderen moeten zelf meer bijdragen aan het speciale vervoer door Argos Mobiel

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

Progressief Schiedam

"Veel ouderen hebben een schappelijk inkomen. Ouderen kunnen zelf bijdragen aan hun vervoer. Voor ouderen met een smalle beurs is er het gratis openbaar vervoer."

ChristenUnie-SGP Schiedam

"Het vrije gebruik van het OV voor de minst draagkrachtigen waaronder vele ouderen willen we zien te waarborgen. Hoe meer maatwerk en service, hoe meer daar tegenover mag staan. Overal in het land zie je dat de inzet van vrijwilligers en b.v. subsidie vanuit de provincie dit mogelijk maakt. We kunnen dankbaar zijn dat de laatste halve mijl die voor steeds meer ouderen een sociale verkeersdrempel vormt, wordt weggenomen."

Neutraal

D66 Schiedam

"Het mooie aan de Argos Mobiel is dat het voor vrijwel iedere oudere makkelijk en goedkoop te gebruiken is. Dat moet zo blijven. Dit een waardevolle (en betaalbare) aanvulling op andere vervoersmogelijkheden"

VVD Schiedam

"De Argos Mobiel maakt speciaal vervoer op maat mogelijk. Daar stopt de gemeente al veel gemeenschapsgeld in. Volgens de VVD is het niet verantwoord om hier nog meer geld in te steken. Gelukkig hebben veel Schiedamse ouderen een goed inkomen. Als zij met de Argos Mobiel willen reizen kan dat, maar dan betalen ze er wat meer voor. "

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"Gebruikmaken van speciaal vervoer door Argos Mobiel dient gepaard te gaan met een eigen bijdrage. Een eigen bijdrage naar rato van inkomen. "

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"De Argos mobiel is er voor een kwetsbare groep. Echter niet alle ouderen zijn onbemiddeld. Het kan gestimuleerd worden dat ouderen naar draagkracht bijdragen aan het gebruik."

Oneens

PvdA Schiedam

"Het moet goedkoop aanvullend vervoer zijn."

SP Schiedam

"We gaan ouderen niet op extra kosten jagen terwijl deze voorziening belangrijk is voor goede zorg en ondersteuning, wat inmiddels z’n waarde bewezen heeft. Het zijn juist de laagste inkomens die zelf alternatieven niet kunnen betalen en hiervan gebruik maken."

CDA Schiedam

"De betaalbaarheid van de Argos mobiel draagt bij aan de bereikbaarheid van mobiliteit en bestrijden van eenzaamheid. "

GroenLinks Schiedam

"Vervoer op maat is belangrijk voor de mobiliteit van ouderen. Dit helpt ook om eenzaamheid te voorkomen. Om iedereen in staat te stellen mee te doen is hulp nodig. Ouderen met een smalle beurs komen in aanmerking voor gratis OV. Waar het bestaande OV niet voldoende is kan Argos Mobiel helpen. Dan mag een te hoge eigen bijdrage er niet toe leiden dat ouderen thuis blijven. "

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Alle ouderen moeten gebruik kunnen maken van Argos Mobiel, zeker omdat het huidige OV niet overal komt waar we wel graag naar toe zouden willen kunnen, bovendien komt dit vervoer voor de deur, en dat laatste is heel belangrijk! De gemeente heeft recentelijk gezorgd dat dit voorlopig gewaarborgd is. Het AOV had hierover ook vragen gesteld. Ook in de toekomst blijft dit belangrijk en mag zeker niet verdwijnen!"

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

OuderenPartij Schiedam

"Vereenzamende ouderen kosten heel veel geld. Ouderen moeten langer thuis blijven wonen; daar moet ook iets tegenover staan."

Stelling 23 van 26

Seniorenwoningen

Er moeten meer seniorenwoningen worden gebouwd in de wijken Woudhoek, Spaland en Sveaparken

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Schiedam

"Er moeten veel woningen worden gebouwd en aangepast in Schiedam. Betaalbare huur- en koopwoningen zijn hard nodig. Nu de woonbehoefte van ouderen verandert is er extra aanbod nodig voor seniorenwoningen. Met name in Svea-parken, Woudhoek en Spaland zijn er te weinig mogelijkheden."

PvdA Schiedam

"Niet alleen seniorenwoningen, maar ook nieuwe vormen van wonen voor senioren."

SP Schiedam

"In heel Schiedam moeten woningen worden aangepast danwel worden gebouwd voor de groeiende groep ouderen. Daarbij moet goed rekening worden gehouden met bijvoorbeeld de bereikbaarheid van voorzieningen. "

CDA Schiedam

"De gemeente moet zich inzetten voor levensloopvriendelijke stad. Langer zelfstandig wonen is alleen mogelijk als er voldoende en goede spreiding van seniorenwoningen is."

GroenLinks Schiedam

"GroenLinks is voorstander van fatsoenlijke, betaalbare en duurzame woningen. We bouwen niet alleen voor mensen die willen kopen, maar ook voor mensen die willen huren. Voor mensen met een ruime beurs en voor Schiedammers die het minder breed hebben. Niet alleen standaardwoningen, maar zorgen ook voor mensen met bijzondere woonwensen zoals studenten, ouderen of mensen met zorgbehoeften. In Woudhoek, Spaland en Sveaparken wooncarrière kunnen maken, ook als ze een dagje ouder worden. "

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"In elke wijk moeten voor elke doelgroep woningen beschikbaar/bereikbaar zijn. Ouderen willen graag oud worden en blijven wonen in de wijk waar ze hun hele leven hebben gewoond. De gemeente kan in haar plannen dit regelen. Dit geldt dus niet alleen voor nieuwbouwwijken maar voor elke wijk!"

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

OuderenPartij Schiedam

"In Schiedam is tenminste een project voor seniorenwoningen gerealiseerd in samenspraak met de bewoners. Zulke initiatieven verdienen de steun van de gemeente. "

Neutraal

VVD Schiedam

"De VVD vindt dat Schiedammers op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden in Schiedam en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of een ander huis te vinden. De VVD zet daarom in op smart living en het bouwen van meer woningen in het midden en hogere segment. Of er vervolgens jongeren, gezinnen of senioren gaan wonen maakt ons niet uit. "

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"Dit is afhankelijk van vraag en aanbod! Ouderen worden geacht langer zelfstandig te wonen. Neemt ouderenpopulatie toe, dan dienen daar wel adequate woningen voor te zijn. "

ChristenUnie-SGP Schiedam

"Komende jaren zullen hier 5400 woningen bijgebouwd moeten worden. Schiedam zal alle zeilen bij moeten zetten om dat te kunnen realiseren op het beschikbare grondgebied. Schiedam heeft een relatief jonge bevolking, maar vergrijzing en een evenwichtige bevolkingssamenstelling is zeker een punt van aandacht. Hoeveel senioren woningen nodig zullen zijn en in welke wijken zal onderzoek nog moeten uitwijzen. Daarbij moeten we keuzen maken met het oog op de toekomst."

Oneens

Progressief Schiedam

"Progressief Schiedam is voorstander van levensloopbestendig bouwen. Het gaat dan ook niet persé over seniorenwoningen maar over woningen waar mensen ook kunnen blijven wonen wanneer zij ouder worden. Er ontstaan in Nederland steeds meer woonvormen waar ouderen gezamenlijk bij elkaar wonen mede mede voor elkaar te zorgen. De gemeente mag dergelijke woonvormen stimuleren en faciliteren."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Volgens LOS zijn er geen bouwkavels meer in genoemde wijken. Wel is het mogelijk om woningen aan te passen zodat senioren er langer zelfstandig kunnen blijven wonen."

Stelling 24 van 26

Winkelen

Er moet meer worden geïnvesteerd in het oude stadscentrum van Schiedam

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Schiedam

"De binnenstad moet een aantrekkelijke plek zijn waar alle Schiedammers en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. Of ze er nu winkelen, wonen of werken. De binnenstad bindt ons allemaal en bewaart het Schiedamse verhaal. De grote investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan beginnen nu zichtbaar hun vruchten af te werpen."

PvdA Schiedam

"De mooie binnenstad van Schiedam verdiend nog veel meer investeerders. "

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"Het oude stadscentrum is het historische deel van Schiedam. Het is niet meer, en zal niet meer worden tot het kernwinkelgebied van vroeger. Een aanpak met winkels, wonen en studentenwoningen verdient de voorkeur. Hierbij moet direct de Koemarkt en Broersvest worden betrokken en zo tot aan het station! Daarnaast moet de Passage omgevormd worden tot een beleef- en entertainmentplaza!"

GroenLinks Schiedam

"De binnenstad van Schiedam is een pareltje en de afgelopen tijd zijn vele panden en de Lange Haven prachtig gerenoveerd. Leegstand is helaas nog steeds een probleem. Een goede aanpak van de binnenstad is nodig. Wonen, winkelen, horeca en cultuur moeten meer samen worden gebracht. Minder spreiding van bedrijvigheid over de Hoogstraat en meer geconcentreerde woongebieden kunnen hierbij helpen. We bevorderen het bezoek aan de binnenstad, zowel door Schiedammers als toeristen van buiten de stad. "

Progressief Schiedam

"Schiedam heeft een prachtige binnenstad. Dit kan als het historisch centrum van de Rotterdamse regio een trekker voor de stad zijn. Dan moet dit op alle fronten ook aantrekkelijk zijn. "

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Dat onze historische binnenstad onderhouden moet worden is duidelijk, en belangrijk voor de aantrekkingskracht van bedrijven en bezoekers. De historische kern moet goed onderhouden worden en dit moet ook geborgd zijn. Maar ook de andere wijken van onze stad verdienen aandacht, wonen werken en leven in onze stad is meer dan de binnenstad alleen! "

Neutraal

VVD Schiedam

"De VVD is van mening dat er veel geld beschikbaar is voor de Schiedamse binnenstad. Dat geld moet alleen anders geïnvesteerd worden dan nu het geval is. Wij willen integrale promotie en betere bewegwijzering naar de Binnenstad voor bezoekers van buiten Schiedam. De parkeercapaciteit en bereikbaarheid moeten verbeterd worden. De gemeente maakt mogelijk dat er verbindingen komen tussen Hoogstraat en Lange Haven. Fysieke ingrepen worden daarbij niet geschuwd."

SP Schiedam

"Overal in Schiedam moet geïnvesteerd worden waar dat helpt problemen op te lossen danwel economische ontwikkeling te versterken. Alle Schiedammers profiteren van investeringen in Schiedam Centrum. "

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Er is de laatste tijd zeer veel geïnvesteerd in de binnenstad en er is nog een binnenstadsreserve waarmee nog veel gedaan gaat worden, o.a. in het kader van Hoogstraat. Extra uitgaven hierboven lijken ons niet nodig."

OuderenPartij Schiedam

"Tot nu toe hebben alle goedbedoelde initiatieven niet veel opgeleverd."

Oneens

CDA Schiedam

"Het CDA vindt dat er de afgelopen jaren al heel veel geld is besteed aan de binnenstad. Het geld moet verdeeld worden over heel Schiedam, dus bijvoorbeeld ook de andere winkelcentra zoals het Hof van Spaland of de Groenelaan"

ChristenUnie-SGP Schiedam

"Wanneer de visie voor het oude stadscentrum niet verbreed wordt naar de regio en het vervullen van een veelheid van functies heeft het weinig zin om er meer in te investeren. Voorheen gebeurde alles in de oude binnenstad. De omliggende wijken zijn succesvol zelfvoorzienend opgebouwd met eigen winkelcentra. Investeringen zullen in ambachtelijke bedrijvigheid, huisvesten van toeristen en studenten, zorghotels en horeca voor de dagtoeristen e.d. beter tot hun recht komen."

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

Stelling 25 van 26

Strandtrein

De Hoekse Lijn moet tot aan het strand worden doorgetrokken

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

D66 Schiedam

"Nu de keuze is gemaakt om door te gaan met de Hoekse Lijn moeten we ook zorgen dat we de maximale voordelen voor de reizigers beschikbaar komen. Een station op het strand is van toegevoegde waarde!"

PvdA Schiedam

"Zolang het niet ten koste gaat van investeringen in het openbaar vervoer in Schiedam."

VVD Schiedam

"Schiedammers moeten optimaal gebruik kunnen maken van de Hoekse Lijn. Als je in één keer naar het strand kan gaan is dat een grote meerwaarde. "

SP Schiedam

"Goede regionale OV verbindingen vergroten de aantrekkingskracht van Schiedam, omdat daarmee het aanbod van al het moois wat de regio te bieden heeft toegankelijker wordt voor ons. Een verbinding naar het strand past daarbij. "

CDA Schiedam

"Dit was het oorspronkelijke plan. Het CDA vindt het niet geloofwaardig om hierop te besparen. "

GroenLinks Schiedam

"De Hoekse Lijn is een investering die inmiddels oploopt richting een half miljard euro voor iets dat er eigenlijk al was. Die investeringen waren beter besteed geweest aan fijnmazig openbaar vervoer in de wijken. Maar nu een van de weinige voordelen van deze lijn, vervoer tot aan het strand, opgeven zou heel onverstandig zijn. Doortrekken dus!"

Progressief Schiedam

"De Hoekse Lijn zou al tot het strand door rijden. Dit is een belofte aan de reizende consument. Financieel wanbeleid mag deze belofte niet teniet doen. Schiedammers moeten de mogelijkheid hebben om snel en duurzaam op het strand te recreëren. "

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Ook Schiedammers gaan graag naar het strand in Hoek van Holland. Zonder file naar het strand is prima, en misschien krijgt Schiedam daardoor ook meer bezoekers!"

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Dit is beloofd en was ook één van de redenen voor aanleg van de Hoekse lijn. "

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

OuderenPartij Schiedam

"Dat is vanuit Schiedams standpunt wenselijk. Nou de regio nog overtuigen. "

Neutraal

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"Dit is geen Schiedamsezaak! Maar veel Schiedammers gaan in de zomer naar het strand. Het kan dus wenselijk zijn als dit makkelijker wordt gemaakt, met name als de strandondernemers in Hoek van Holland daar baat bij hebben."

Oneens

ChristenUnie-SGP Schiedam

"De focus moet nu liggen op deugdelijkheid en veiligheid van deze lijn. Dat vraagt onverwacht miljoenen meer. Dat gaat ten kosten van andere uitbreidingsmogelijkheden voor het openbaar vervoer. De schaarse middelen moeten we inzetten op wat noodzakelijk is en niet op wat wenselijk is. Dat komt wel wanneer de Hoekse lijn nog rendabeler te maken is. Er zijn op dit moment meer urgente zaken zoals de viersporigheid naar Delft."

Stelling 26 van 26

Vlietlandziekenhuis

Als een subsidie bijdraagt om de spoedeisende hulp in het Vlietland Ziekenhuis weer 24 uur open te krijgen, moet de gemeente die verstrekken

Bekijk de standpunten van de partijen

Eens

PvdA Schiedam

"Het mag alleen geen tonnen kosten. "

Sociaal Liberaal Verbond Schiedam

"Marktwerking in de zorg heeft aantoonbaar gefaald! In het waterweg gebied waar Schiedam deel vanuit maakt heeft 24-uurs spoedeisende hulp nodig! De gemeente dient hierin ook participeren, ook als er andere initiatieven zijn."

DENK Schiedam

Geen toelichting gegeven

OuderenPartij Schiedam

"Gezondheid is belangrijk. "

Neutraal

GroenLinks Schiedam

"Het zorgaanbod in Schiedam staat onder druk. De verschraling van het zorgaanbod in het Vlietland Ziekenhuis is problematisch. Dit geldt zeker voor mensen die minder mobiel zijn. GroenLinks wil de zorgvoorzieningen in Schiedam op niveau houden. De gemeente moet bij het Vlietland de vinger aan de pols houden. Puur economische motieven van een ziekenhuis mogen niet doorslaggevend zijn in de keuze om afdelingen open te houden. "

Oneens

D66 Schiedam

"Het ziekenhuis heeft een eigen verplichting om goede zorg te leveren. De gemeente moet wel samen met andere partners (verzekering, huisartsen, kraamzorg, etc) in de gaten houden dat zij deze verplichting goed invult. "

VVD Schiedam

"Een ziekenhuis is geen overheidsinstelling maar een zelfstandige organisatie. De verantwoordelijkheid voor goede zorg liggen daarom niet bij een gemeente. Voor de VVD staat de kwaliteit van zorg bovenaan. De gemeente zet alles in het werk om de spoedeisende hulp 24 uur open te krijgen, maar subsidies zijn daarvoor niet bedoeld."

SP Schiedam

"Er is geen enkele reden waarom de spoedeisende hulp niet open kan blijven zonder gemeentelijke subsidie. Het draait om onze veiligheid en gezondheid. Daar moeten rijk, verzekeraars en ziekenhuizen samen voor zorgen."

CDA Schiedam

"Het probleem van de spoedeisende hulp in het Vlietland Ziekenhuis ligt aan een tekort van verpleegkundigen. Het CDA vindt dat het Rijk en dus het ministerie hierin zijn rol moet pakken om ervoor te zorgen dat er weer voldoende verpleegkundigen opgeleid worden."

Progressief Schiedam

"Hoewel de gemeente invloed moet blijven uitoefenen om de spoedeisende hulp in Schiedam te houden kan dit niet door middel van subsidie. Het ziekenhuis is een private onderneming. Het is aan de zorgverzekeraars om dit te financieren."

Algemeen Ouderen Verbond Schiedam

"Het Ziekenhuis valt niet onder gemeentelijke verantwoording. Het zou omkoping zijn als dit op deze manier afgedwongen zou kunnen worden, en manipuleerbaar. De gemeente moet gewoon zorgen dat de overheid hier meer aandacht voor heeft en dit voor Schiedam oplost. Als gemeente kunnen we dit niet."

Lokaal Onafhankelijk Schiedam

"Dit is geen gemeentelijke taak. Uiteraard zien wij graag dat er een 24-uurs spoedeisende hulp in Schiedam terug te krijgen."

ChristenUnie-SGP Schiedam

"Het is een schande dat in de spoedeisende hulp onvoldoende personeel geschoold is. Dat probleem hadden de zorgverzekeraars moeten voorzien. Met of zonder subsidie lossen we dat niet op. Subsidie vanuit de gemeente verstoord alleen nog maar meer de rol van de verzekeraars en de marktmechanismen die in de medische wereld zijn geïntroduceerd. De oplossing ligt meer bij de juiste prioriteitstelling in afstemming met de gebruikers van de gezondheidszorg, de patiënten, door diezelfde zorgverzekeraars."

Terug

Zijn er onderwerpen die je extra belangrijk vindt?

Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat.

Jouw mening komt het beste overeen met:

Wil je al het nieuws over de gemeenteraadsverkiezingen volgen?

Lees dan de komende weken de krant uit jouw regio!

4 weken voor 1,- per week

Zodat je precies weet wat er speelt in jouw gemeente.

Ga naar krant.nl

*Op deze aanbieding zijn de actievoorwaarden van toepassing. Kijk voor deze voorwaarden op krant.nl